Przejdź do treści

Baza Wiedzy WAT

> Wejście do Bazy Wiedzy WAT

Baza Wiedzy WAT jest miejscem ewidencji i upowszechniania dorobku naukowego pracowników, doktorantów i studentów WAT. Zapewnia łatwy dostęp do informacji o wszystkich kierunkach i wynikach prowadzonych badań, specjalizacji poszczególnych jednostek organizacyjnych oraz pracowników naukowych WAT. Dostarcza informacje o punktacji nadawanej publikacjom zgodnie z wymogami ministerialnym oraz dane do raportów i sprawozdań na potrzeby oceny parametrycznej lub oceny pracowników naukowych.

(czytaj więcej)


Baza zawiera dane bibliograficzne obejmujące:
– artykuły opublikowane w czasopismach naukowych,
– monografie
– rozdziały w monografiach,
– publikacje naukowe z konferencji krajowych i międzynarodowych,
– patenty,
– prace dyplomowe,
– rozprawy doktorskie,
– metadane danych badawczych,
– informacje o prowadzonych pracach badawczych, raportach z badań oraz projektach.

Pracownicy Uczelni mogą zalogować się na swój profil podając:
login, czyli adres służbowej poczty mailowej w domenie wat.edu.pl
• oraz hasło do konta pocztowego

Zgłoszeń publikacji oraz informację o braku profilu w Bazie Wiedzy WAT można dokonywać:
• dostarczając oryginał/kopię publikacji do Zespołu Bazy Wiedzy WAT w Bibliotece Głównej WAT pok. 215
• przesyłając opisy publikacji lub link do danych o publikacji za pomocą formularza 

  • przesyłając wypełniony formularz Profil osoby – formularz zgłoszeniowy znajdujący się w zakładce Formularze.

  (zwiń)

  Profil osoby – formularz zgłoszeniowy dla osób nieposiadających profilu w Bazie Wiedzy WAT

  Formularze w postaci plików Excel służące importerom PBN do przesyłania do Bazy Wiedzy zbiorczych informacji o publikacjach danej jednostki uczelnianej

  Rejestracja artykułu w czasopiśmie [xlsx]
  Rejestracja monografii naukowych [xlsx]
  Rejestracja rozdziałów w monografiach naukowych [xlsx]
  Rejestracja danych badawczych [xlsx]
  Rejestracja patentów [xlsx]
  Rejestracja rozpraw doktorskich oraz prac dyplomowych [xlsx]

  Zgodnie z treścią regulaminu Bazy Wiedzy WAT Autor może zdeponować utwór nieodpłatnie na podstawie otwartych licencji Creative Commons lub licencji udzielonej Akademii.

  Oświadczenie deponenta utworu w Bazie Wiedzy WAT w zależności od rodzaju licencji:

  Oświadczenie Deponenta Utworu [docx] [PDF] in English [docx] [PDF]

  W przypadku współautorstwa autor, który będzie deponował utwór i jednocześnie udzielał licencji, musi uzyskać pisemną zgodę wszystkich współautorów na umieszczenie publikacji w Bazie Wiedzy WAT i w zakresie udzielonej licencji. W tym celu przedkłada oświadczenie zawarte w Oświadczenie Deponenta Utworu (Open Access): [docx] [PDF] in English [docx] [PDF]

   

  Prosimy o wypełnienie wybranego pliku oraz przesłanie go za pomocą formularza 
   Biblioteka Główna WAT, poziom III, pokój 215 i 217
   godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 8:00 – 15:00

   Zapraszamy do indywidualnych konsultacji dotyczących funkcjonalności bazy

   Monika Stańska
   tel. 261 839 327

    Karol Komorowski
    Projekty/Dział nauki
    tel. 261 839 037
    karol.komorowski@wat.edu.pl