Przejdź do treści

Kontakt

Wojskowa Akademia Techniczna
im. Jarosława Dąbrowskiego
Biblioteka Główna
00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 19

INFORMACJA O USŁUGACH

Ośrodek Informacji Naukowej i Promocji

Tel.: 261 839 396
E-mail: oin@wat.edu.pl

Sekretariat

Tel.: 261 837 052
E-mail: bg@wat.edu.pl