Przejdź do treści

Zarządzenie Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 9/RKR/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie centralnej ewidencji, archiwizacji i upowszechniania dorobku naukowego Wojskowej Akademii Technicznej oraz zasad funkcjonowania Bazy Wiedzy Wojskowej Akademii Technicznej