Przejdź do treści

Zasady Wypożyczeń Międzybibliotecznych w Bibliotece Głównej Wojskowej Akademii Technicznej

Zamówienia materiałów dla użytkowników BG WAT:

 1. Zamówienia i zapytania o dostępność materiałów bibliotecznych należy przesyłać wyłącznie pocztą elektroniczną wypmb@wat.edu.pl. Zamówienie powinno zawierać pełne dane bibliograficzne poszukiwanego materiału oraz aktualne dane kontaktowe osoby zamawiającej: imię i nazwisko, numer telefonu, funkcje lub status osoby zamawiającej.
 2. Po sprawdzeniu możliwości pozyskania materiałów Czytelnik otrzyma informację o spodziewanych kosztach i czasie realizacji
 3. Realizacja zamówienia zostaje uruchomiona po akceptacji przez Czytelnika warunków (kosztów i terminu realizacji).
 4. Po pozyskaniu poszukiwanych materiałów osoba zamawiająca otrzyma je w formie skanu pocztą elektroniczną lub przy wykorzystaniu innych narzędzi (link do źródła lub link do pobrania). Czytelnik po otrzymaniu listu zobowiązany jest bezwzględnie do potwierdzenia otrzymania wiadomości.
 5. W razie braku możliwości pozyskania poszukiwanych materiałów w formie elektronicznej pracownik odpowiedzialny za wypożyczenia międzybiblioteczne poinformuje o aktualnych możliwościach indywidualnego skorzystania z poszukiwanych materiałów przez osobę zamawiającą.
 6. Pracownik odpowiedzialny za wypożyczenia międzybiblioteczne udziela wszelkich informacji o dostępności materiałów drukowanych w innych bibliotekach Warszawy dla czytelników, którzy chcą skorzystać z nich samodzielnie.
 7. Biblioteka dołoży wszelkich starań w celu bezzwłocznej realizacji zamówień. Zastrzega się jednak, iż ze względu na obecnie panującą sytuację czas ich realizacji może ulec wydłużeniu.

  Zamówienia materiałów BG WAT z innych bibliotek:

 1. Wypożyczenia międzybiblioteczne  z innych bibliotek obejmują artykuły oraz fragmenty do 40 stron z posiadanego zasobu, z wyłączeniem niektórych materiałów wymienionych w 3 p. Regulaminu Wypożyczeń Międzybibliotecznych dostępnego na stronie bg.wat.edu.pl.
 2. Zamówione materiały wysyłane są wyłącznie drogą elektroniczną.

Biblioteka zastrzega sobie prawo zmiany powyższych zasad, zależnie od istniejących warunków i obowiązujących przepisów prawa.

 1. Z wypożyczeń międzybibliotecznych można korzystać tylko w przypadku, gdy poszukiwanych materiałów brak w zbiorach Biblioteki WAT.
 2. Biblioteka informuje czytelnika o najbliższej instytucji posiadającej w zbiorach poszukiwany tytuł oraz udziela wskazówek o sposobie jego pozyskania. Z bibliotek warszawskich, czytelnicy korzystają samodzielnie po otrzymaniu rewersu międzybibliotecznego.
 3. Jednorazowo można otrzymać 3 rewersy międzybiblioteczne. Rewers jest ważny 45 dni od daty wystawienia.
 4. Z bibliotek krajowych spoza Warszawy sprowadza się wyłącznie dokumenty, których brak w bibliotekach warszawskich.
 5. Sprowadzone z innych bibliotek dokumenty oryginalne udostępniane są wyłącznie w Czytelni (pok. 201) Biblioteki Głównej WAT.
 6. Zamówienie powinno zawierać dokładne dane bibliograficzne poszukiwanych materiałów oraz dane kontaktowe (e-mail, telefon) Zamawiającego.
 7. Niestandardowe sposoby realizacji zamówienia ustala się indywidualnie z Zamawiającym.
 8. Wypożyczeniom międzybibliotecznym  nie podlegają zbiory beletrystyczne.

Formularze zamówienia:

Kontakt

tel. 261 837 365
osobiście pokój 119

email: