Przejdź do treści

Wrzutnia samoobsługowa umożliwia całodobowy zwrot wypożyczonych książek (24/7)

WRZUTNIA znajduje się z lewej strony budynku, przy wejściu głównym do Biblioteki. 

Aby skorzystać z wrzutni należy:

 1. Wcisnąć przycisk „OTWÓRZ”
 2. Położyć książkę na początku taśmy
 3. Poczekać na zakończenie sygnału dźwiękowego oraz pojawienie się komunikatu „Wsuń jedną książkę”
 4. Kontynuować zwrot (pojedynczo) kolejnych książek

WAŻNE!

W momencie pojawienia się komunikatu „Zwrot książki niemożliwy. Zgłoś się do bibliotekarza”, wypożyczoną książkę należy zwrócić do Wypożyczalni Akademickiej (pokój 117).

 1. Wrzutnia służy do zwrotu wypożyczonych książek bez konieczności wizyty w bibliotece, także poza jej godzinami pracy.
 2. Poprzez wrzutnię można zwracać wyłącznie książki wypożyczone w Bibliotece Głównej WAT, zgodnie z obowiązującymi Regulamin systemu biblioteczno-informacyjnego, zatwierdzonym Uchwałą Senatu nr 6/WAT/ 2014 z dnia 30 stycznia 2014r.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do delikatnego wkładania książek do wrzutni. Książki należy wkładać pojedynczo.
 4. Wrzutnia dostępna jest przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 5. Dokonanie zwrotu w wykorzystaniem wrzutni nie zwalnia z opłat w przypadku nieterminowego zwrotu.
 6. Po dokonaniu zwrotu z wykorzystaniem wrzutni Użytkownik zobowiązany jest do weryfikacji stanu swojego konta.
 7. Książki wypożyczone przed 20.03.2018 r. mogą być nieprzystosowane do zwrotu poprzez wrzutnię. W takim przypadku prosimy o zwrot bezpośrednio w Wypożyczalni.
 8. Zaleca się pobieranie wydruku potwierdzenia zwrotu książek.
 9. W przypadku stwierdzenia nieodnotowanych wcześniej zniszczeń lub zabrudzeń zwracanych książek Biblioteka zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Użytkownika z prośbą o wyjaśnienia.
 10. Wątpliwości i reklamacje powinny być niezwłocznie zgłoszone do Wypożyczalni Akademickiej (tel. 261 837 456, e-
 11. Zabrania się wkładania do wrzutni wszelkich innych przedmiotów poza materiałami bibliotecznymi.
 12. Stanowisko wrzutni jest monitorowane.
 13. Korzystanie z wrzutni jest jednoznaczne z akceptacją niniejszych zasad.