Przejdź do treści

Rozprawy doktorskie przed obroną

Rozprawy doktorskie są udostępniane na miejscu w Czytelni (p. 201) w Bibliotece Głównej WAT.

Warunki udostępniania rozpraw określa autor, umieszczając na ostatniej stronie adnotację następującej treści:

Wyrażam zgodę na udostępnienie mojej pracy:

  • fragmentów w formie powielonej (odbitki, skany, fotografia cyfrowa)
  • na zasadach wypożyczenia międzybibliotecznego innym instytucjom naukowym krajowym i zagranicznym
  • tylko po każdorazowym kontakcie z autorem (w tym wypadku konieczne jest umieszczenie danych kontaktowych, nr telefonu lub e-mail).

Rozprawy doktorskie przed obroną udostępniane są w Ośrodku Informacji Naukowej i Promocji (p. 103).

mgr inż. KILISZEK DAMIAN