Przejdź do treści

Pomoc w wyszukiwaniu literatury do prac dyplomowych

Ośrodek Informacji Naukowej i Promocji (OIN) oferuje zindywidualizowaną pomoc w wyszukiwaniu materiałów naukowych dostępnych w zasobach tradycyjnych i elektronicznych BG WAT.

W celu uzyskania pomocy w wyszukiwaniu literatury do prac dyplomowych, prosimy o kontakt mailowy (z adresu z domeną @student.wat.edu.pl) z Ośrodkiem Informacji Naukowej i Promocji oin@wat.edu.pl

W mailu prosimy podać:

  • swoje dane kontaktowe (mail i numer telefonu);
  • nazwisko promotora i Wydział;
  • tytuł pracy;
  • słowa kluczowe w języku polskim i angielskim (niewynikające z tytułu pracy);
  • zakres lat.
*Termin realizacji kwerend wynosi 14 dni roboczych. W przypadku dużej liczby zamówień, czas realizacji kwerend może wydłużyć się do 30 dni roboczych.