Przejdź do treści

Statistica

Statistica to wszechstronne narzędzie analityczne umożliwiające użytkownikom dostęp do danych, przygotowanie i analizę danych, raportowanie oraz wdrażanie modeli analitycznych w różnorodnych środowiskach.

 

Zapoznaj się z zasadami dostępu do oprogramowania Statistica firmy StatSoft:
https://www.wojsko-polskie.pl/wat/statistica/

Microsoft Office

Najnowszy Word, Excel, PowerPoint, OneNote i inne aplikacje Office dostępne bezpłatnie dla Wojskowej Akademii Technicznej

Wojskowa Akademia Techniczna, dzięki współpracy z firmą Microsoft zapewnia wszystkim pracownikom i studentom, zarówno studiów I i II stopnia oraz studiów podyplomowych i doktoranckich, najnowszą wersję pakietu biurowego Office.

Zainstaluj pakiet Office w 3 krokach:

  1. Przejdź do portalu Office 365
  2. Zaloguj się za pomocą swojego uczelnianego adresu e‑mail
  3. Kliknij przycisk „Zainstaluj”

Instrukcja instalacji pakietu Office 365 do pobrania w formacie PDF.

Po zakończeniu instalacji, zaloguj się do dowolnej aplikacji Office (typu: Word, Outlook czy Skype dla firm), aby aktywować pakiet i uzyskać jego pełną funkcjonalność.

W ramach Office 365 zyskujesz:

  • Najnowsze wersje aplikacji: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Skype dla firm, Publisher oraz Access
  • Możliwość instalacji pakietu Office na 5 komputerach PC lub Mac, 5 tabletach (w tym na iPad), a także na 5 smartfonach

1 TB osobistego miejsca na wirtualnym dysku OneDrive

 

Zapoznaj się z zasadami dostępu do oprogramowania:
https://www.wojsko-polskie.pl/wat/microsoft-office/

Microsoft Azure dla Edukacji

Azure dla Edukacji (Azure Dev Tools for Teaching) – platforma zapewniająca wykładowcom i uczniom dostęp do profesjonalnych narzędzi programistycznych i oprogramowania firmy Microsoft.
 
Wcześniejsza dystrybucja oprogramowania i kodów licencyjnych była realizowana w oparciu o elektroniczny serwis „ELMS WebStore for Microsoft Imagine”
 
Od 15 lutego 2019 firma Microsoft przemianowała program Microsoft Imagine na Microsoft Azure Dev Tools for Teaching.
 
Logowanie do portalu:
– Aby zalogować się do zasobów należy użyć danych logowania do poczty WAT.
– Dostęp do oprogramowania po zalogowaniu i wyszukaniu zasobu Education, lista dostępnego oprogramowania pod opcją menu Oprogramowanie.
 
Zapoznaj się z zasadami dostępu do oprogramowania:

Matlab i Simulink

Dział Informatyki od 1 lutego 2017 r. dystrybuuje licencję ogólnouczelnianą Total Academic Headcount oprogramowania MATLAB i Simulink. Licencja jest dostępna bezpłatnie dla wszystkich pracowników i studentów Wojskowej Akademii Technicznej.

Wszyscy pracownicy i studenci Wojskowej Akademii Technicznej mają dostęp do oprogramowania MATLAB w ramach licencji ogólnouczelnianej

MATLAB dla Wojskowej Akademii Technicznej

MATLAB i Simulink tworzą zintegrowane środowisko programistyczne do obliczeń i analiz matematycznych oraz modelowania i symulacji modeli dynamicznych. Z opracowanych i przetestowanych algorytmów można wygenerować kod produkcyjny (C++, HDL) i wdrożyć go na układach wbudowanych.

 

Zapoznaj się z zasadami dostępu do oprogramowania:
https://www.wojsko-polskie.pl/wat/matlab-i-simulink/

Labview i Multisim

LABoratory Virtual Instrument Engineering Workbench – środowisko programistyczne ułatwiające tworzenie oprogramowania dla potrzeb laboratoriów pomiarowych.

 

Informacja o Licencji

 

LabView udostępniane jest w ramach licencji uczelnianej, która upoważnia do nielimitowanych instalacji na terenie WAT w celach edukacyjnych i prowadzania badań naukowych.

Posiadamy licencję na oprogramowanie Mulitsima na nieograniczoną ilość instalacji (typu Campus, na całą Wojskową Akademię Techniczną) wraz z subskrypcją na okres 3 lat.

 

Oprogramowanie National Instruments Academic Site Licence Plus (licencja ASLR+)

  • Najpopularniejsze oprogramowanie National Instruments zebrane w jeden pakiet z nielimitowaną liczbą stanowisk
  • Możliwość instalacji na każdym komputerze należącym do uczelni oraz na prywatnych komputerach pracowników
  • Wersja studencka umożliwia instalację oprogramowania także na komputerach studentów
  • Licencja obejmuje zastosowania dydaktyczne oraz niekomercyjne projekty badawcze
  • Szkolenia online dostępne dla wszystkich pracowników i studentów na stronie www.ni.com/self-paced-training

 

Zapoznaj się z zasadami dostępu do oprogramowania:
https://www.wojsko-polskie.pl/wat/labview-i-multisim/