Przejdź do treści

Biblioteka Główna Wojskowej Akademii Technicznej została powołana równocześnie z Wojskową Akademią Techniczną, która została utworzona w marcu 1951 roku na mocy ustawy z dnia 22 marca 1951 r. o utworzeniu Wojskowej Akademii Technicznej (Dz. U. z 1951 r. Nr 17, poz. 136). Początkowo biblioteka nosiła nazwę Biblioteki Technicznej, którą w późniejszym okresie przemianowano na Bibliotekę Naukową,
a pod koniec lat 60. XX w. na Bibliotekę Główną Wojskowej Akademii Technicznej, zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 1965 r. o wyższym szkolnictwie wojskowym.

W pierwszym okresie istnienia placówka nie miała własnej siedziby, pomieszczenia Biblioteki znajdowały się w kilku budynkach rozproszonych na terenie akademii.
W 1954 r. zatwierdzono projekt budowy gmachu biblioteki. Autorem projektu był inż. Tadeusz Rupniewski. Biblioteka została zaprojektowana jako samodzielny budynek o pięciu kondygnacjach. Nowy budynek został oddany do użytku w drugim kwartale 1957 r. W kolejnych miesiącach umieszczono zbiory w nowych magazynach oraz zagospodarowano i wyposażono pracownie. Wraz z nowym rokiem akademickim 1957/58 rozpoczęły swą działalność agendy Biblioteki.

W latach 2010-2013 budynek Biblioteki staraniem władz akademii i dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych doczekał się gruntownego remontu. Biblioteka została unowocześniona i przystosowana do potrzeb różnych grup użytkowników.
W następnych latach wdrożono szereg nowych usług takich jak: samoobsługowa wrzutnia, książkomat, stanowisko do czytania norm PKN online oraz stanowisko dla osób słabowidzących. Zostały uruchomione usługi zdalnego dostępu do polskiej prasy elektronicznej (E-prasa) oraz audiobooków i e-booków (Ebookpoint BIBLIO). Zainstalowano nowoczesny system informacyjny. Zmodernizowano i otwarto nowe przestrzenie dla użytkowników, pozwalające na swobodną naukę i odpoczynek. Udostępniono także kabiny do cichej nauki i wolnostojące  kabiny akustyczne. Od 2015 r. Biblioteka zaczęła uczestniczyć i organizować akcje charytatywne.

W 2021 r. spośród pracowników Biblioteki został wyznaczony Pełnomocnik Rektora ds. Otwartego Dostępu. W 2022 r. w Bibliotece została wyznaczona osoba do obsługi osób głuchych i niedosłyszących. W Bibliotece odbywają się konferencje, szkolenia
i seminaria. Biblioteka jest również organizatorem imprez kulturalnych : spotkań autorskich, wystaw fotograficznych i malarskich oraz koncertów okolicznościowych.

Biblioteka Główna WAT już od ponad 70 lat służy pracownikom i studentom Wojskowej Akademii Technicznej. Od początku powstania jej działalność była regulowana dokumentami prawnymi zarówno ogólnopaństwowymi jak i wojskowymi, a także wewnętrznymi przepisami uczelni.

 

Kalendarium:

Rok 1951 powstanie Biblioteki Technicznej WAT;

Rok 1952 pierwszy wpis w księdze inwentarzowej księgozbioru podstawowego;

Rok 1954 zatwierdzenie projektu budynku Biblioteki;

Rok 1957 ukończenie budowy gmachu Biblioteki;

Rok 1960 otwarcie Czytelni Wydawnictw Bibliograficzno-Dokumentacyjnych;

Rok 1961 przeprowadzenie pierwszego przysposobienia bibliotecznego dla słuchaczy 1 roku studiów;

Rok 1963 powołanie Rady Bibliotecznej;

Rok 1963 uruchomienie Czytelni Specjalistycznej (później Czytelni Naukowej) przeznaczonej dla pracowników naukowych i doktorantów WAT;

Rok 1964 przekazanie zbiorów literatury pięknej do Klubu Oficerskiego WAT;

Rok 1971 utworzenie Ośrodka Informacji Wojskowej (ONIW) BG WAT;

Rok 1992 kompleksowa informatyzacja procesów biblioteczno-informacyjnych;

Rok 1993 uruchomienie lokalnej sieci komputerowej Novell;

Rok 1993 zainstalowanie systemu bibliotecznego SOWA;

Rok 1998 rozpoczęcie współtworzenia bazy danych o zawartości polskich czasopism technicznych BazTech;

Rok 2000 wyłączenie ze struktury BG WAT Działu Wydawnictw Niejawnych i Archiwum WAT;

Rok 2001 rozpoczęcie funkcjonowania strony internetowej Biblioteki;

 

Rok 2003

 • oddanie do użytku nowego modułu rezerwacji i zdalnego zamawiania książek tzw. OPAC;
 • utworzenie Czytelni Internetowej;

 

Rok 2009 wymiana systemu bibliotecznego SOWA1 na SOWA2/MARC21;

 

Rok 2010-2013 generalny remont Biblioteki; 

 

Rok 2013

 • oddanie do ponownego użytku budynku Biblioteki;
 • utworzenie Czytelni Społeczno-Ekonomicznej i Czytelni Technicznej;
 • uruchomienie sal nauki indywidualnej i sal konferencyjnych;

 

Rok 2014

 • wdrożenie informatycznego systemu obsługi bibliotecznej ALEPH – ze zdalnym dostępem do katalogu on-line i multiwyszukiwarką zasobów bibliotecznych PRIMO;
 • wdrożenie systemu zabezpieczenia zbiorów RFID;
 • wdrożenie nowych usług: Zapytaj bibliotekarza, Zamawianie kopii, Płatności online oraz nową stronę internetową;
 • oddanie do użytku wrzutni analogowej ułatwiającej czytelnikom zwrot książek bez konieczności odwiedzin Wypożyczalni Akademickiej;

 

Rok 2015

 • wdrożenie systemu HAN, który umożliwia korzystanie z licencjonowanych baz elektronicznych, zarówno w sieci uczelnianej jak i poza nią, poprzez jedno logowanie do konta bibliotecznego;

 

Rok 2016

 • rozpoczęcie tworzenia Bazy Wiedzy WAT;
 • uruchomienie Pracowni Digitalizacji;
 • rozpoczęcie wydawania „Informatora BG WAT” (on-line);

 

Rok 2017

 • przystąpienie do wspólnego projektu bibliotek warszawskich uczelni wyższych, pod nazwą System Wypożyczeń Warszawskich (BiblioWawa), który umożliwia wypożyczanie zbiorów na zasadzie wzajemności;
 • wprowadzenie nowej formy rejestracji odwiedzin w Czytelniach (montaż czytników kart);
 • udostępnienie stanowiska do czytania norm PKN online w Czytelni Technicznej;

 

Rok 2018

 • oddanie do użytku całodobowej wrzutni samoobsługowej, która umożliwiła bezkontaktowy zwrot wypożyczonych zbiorów;
 • wykupienie dostępu do pełnego pakietu norm PKN;
 • uruchomienie stanowiska ułatwiającego czytanie dla osób słabowidzących w Czytelni Technicznej;

 

Rok 2020  uruchomienie kolejnej usługi bibliotecznej – książkomatu, urządzenia samoobsługowego, które umożliwia bezpieczne wypożyczanie zamówionych przez Internet książek 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.

 

Rok 2021 uruchomienie dwóch usług zdalnego dostępu do polskiej prasy elektronicznej (E -prasa) oraz audiobooków i e-booków (Ebookpoint BIBLIO);

 

Rok  2022

 • połączenie Czytelni Technicznej i Czasopism, co umożliwiło korzystanie
  ze zbiorów książek i czasopism w jednym miejscu;
 • uruchomienie przestrzeni dla studentów tzw. Strefy Wolnej od Bibliotekarza, sali  wyposażonej w pufy, fotele i meble modułowe, a także w skaner i drukarkę samoobsługową;
 • zatwierdzenie  nowego projektu logo Biblioteki;
 • zakupienie czteroosobowej kabiny akustycznej, którą zainstalowano w Sali Katalogowej;

 

Rok 2023

 • udostępnienie aplikacji webowej do książkomatu;
 • zaprojektowanie nowego wystroju Czytelni;
 • zakupienie 2 jednoosobowych kabin akustycznych, które zainstalowano
  w Czytelni;
 • modernizacja strony internetowej;

 

Rok 2024 uruchomienie nowoczesnej infrastruktury Wi-Fi.

 

Obecnie Biblioteka Główna WAT posiada około 300 tys. woluminów książek, skryptów i podręczników; ponad 18 tys. woluminów czasopism i ponad 4 tys. zbiorów specjalnych. Oferuje dostęp do 25 licencjonowanych baz, norm online PKN i 52 tytułów e-prasy oraz do ponad 800 e-skryptów WAT.