Przejdź do treści

Normy on-line w Bibliotece Głównej WAT

Biblioteka Główna WAT zaprasza do korzystania z pełnotekstowego dostępu do kolekcji norm Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.
Normy są dostępne do przeglądania z komputera w Czytelni (pok. 201).

Zasady korzystania z norm online:

  1. Prawo do korzystania z norm online dostępnych w Bibliotece Głównej WAT mają wyłącznie pracownicy, studenci oraz doktoranci Wojskowej Akademii Technicznej, posiadający aktywne konto biblioteczne.
  2. Normy online dostępne są, wyłącznie na wydzielonym stanowisku, w Czytelni (pokój 201).
  3. Udostępnianie konta do norm online osobom trzecim jest zabronione.
  4. Użytkownicy mają prawo, tylko i wyłącznie, do przeszukiwania norm online.
  5. Polskie normy są chronione prawem autorskim, w związku z tym, nie można ich drukować, pobierać na dysk oraz kopiować w żaden sposób.
  6. Nieuprawnione wykorzystywanie norm online może spowodować odłączenie dostępu do norm online dla całej Uczelni.

Dostęp do baz obowiązujących jawnych Norm Obronnych (NO) oraz podręczników normalizacji obronnej (PDNO) tylko  poprzez Normalizacyjny System Informatyczny (NSI) w sieci MILNET-Z.