Przejdź do treści
Libsmart Payment - regulowanie płatności bibliotecznych poprzez bankowość elektroniczną.

Użytkownik po procedurze zalogowania do serwisu będzie miał możliwość sprawdzenia czy jego konto biblioteczne obciążone jest opłatami za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych lub ich zniszczenie. W przypadku naliczenia opłaty zostanie połączony z bankowością elektroniczną, gdzie dokona płatności.

Aplikacja umożliwia uregulowanie opłat w trzech krokach:

  • sprawdzenie opłaty i wprowadzenie danych osobowych,
  • wybranie formy e-płatności,
  • oraz dokonanie przelewu elektronicznego

Dzięki integracji z komputerowym systemem bibliotecznym, po zaksięgowaniu przelewu, aplikacja Libsmart Payment dynamicznie dokona zmian na koncie czytelnika.

Przejdź do konta czytelnika w Multiwyszukiwarce Primo

Generator IBANów:

Tytuł płatności:

PESEL: