Przejdź do treści

Książkomat to urządzenie samoobsługowe, które umożliwia odbiór zamówionych książek 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

Aby odebrać książkę z książkomatu należy złożyć zamówienie korzystając z systemu bibliotecznego, logując się na swoje konto biblioteczne.

WAŻNE!
Użytkownicy, którzy po raz pierwszy korzystają z Biblioteki, przed zamówieniem książek do książkomatu, proszeni są o wcześniejszą aktywację ELS, ELD lub przepustki pracownika WAT w Wypożyczalni Akademickiej (pokój 117).

Procedura odbioru zamówionych materiałów bibliotecznych

 1. Po zrealizowaniu zamówienia, na koncie Użytkownika przy danej pozycji zmieni się status z „W realizacji” na „Zarezerwowany do „dd.mm.rr”.
 2. Po dostarczeniu zamówionej pozycji do książkomatu, Użytkownik otrzyma informację o realizacji swojego zamówienia na aktualny adres e-mail zdefiniowany w systemie bibliotecznym. Termin odbioru z książkomatu to 7 dni.
 3. W celu odbioru zmówionych pozycji z książkomatu Użytkownik skanuje ELS, ELD lub przepustkę pracownika WAT:
  • automatycznie otwierają się drzwi skrytki zawierającej zamówione materiały biblioteczne,
  • po odebraniu zamówionych zbiorów,
 4. Użytkownik zamyka skrytkę.


Uwaga!
Książki zamówione do godz. 12.00 można odebrać tego samego dnia roboczego po godz. 14.00.
Książki zamówione po godz. 12.00 można odebrać kolejnego dnia roboczego po godz. 14.00.

 1. Książkomat znajduje się z lewej strony budynku przy wejściu głównym do Biblioteki.
 2. Książkomat jest czynny 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 3. Książkomat umożliwia odbiór zamówionych książek.
 4. Z książkomatu mogą korzystać Użytkownicy, posiadający aktywne konto w Bibliotece Głównej WAT, czyli:
  • pracownicy WAT,
  • studenci i doktoranci WAT.
 5. Aby odebrać książkę z książkomatu należy złożyć zamówienie korzystając z systemu bibliotecznego, logując się na swoje konto biblioteczne. Zamówienie obejmuje zbiory z lokalizacją Wypożyczalnia-Magazyn. Zamówienia można składać całą dobę.
 6. Zamawiając książki przez system biblioteczny należy dokonać wyboru miejsca odbioru zamówionych zbiorów wskazując „Książkomat”.
 7. Do książkomatu można zamówić jednorazowo liczbę egzemplarzy określoną w Regulaminie Wypożyczalni Akademickiej (https://www.bg.wat.edu.pl/regulaminy/wypozyczalni-akademickiej).
 8. Do książkomatu nie wypożycza się książek przekraczających wymiary skrytki. Jeżeli wymiary zamówionego egzemplarza przekraczają rozmiar skrytki, zamówienie nie zostanie zrealizowane.
 9. Użytkownik ma obowiązek zgłoszenia się po zamówione książki lub zadeklarowania rezygnacji z ich odebrania w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia.
 10. Do odbioru materiałów z książkomatu niezbędne jest posiadanie przy sobie aktywnej ELS, ELD lub przepustki pracownika WAT*.

  *Uwaga! W przypadku braku możliwości odbioru zamówionych książek należy zgłosić się osobiście do Wypożyczalni Akademickiej (pokój 117) w celu aktywacji ELS, ELD lub przepustki pracownika WAT.

 11. Książki zamówione do godz. 12.00 można odebrać tego samego dnia roboczego po godz. 14.00. Książki zamówione po godz. 12.00 będzie można odebrać kolejnego dnia roboczego po godz. 14.00.
 12. W przypadku braku wolnych skrytek czas realizacji może zostać wydłużony.
 13. Po dostarczeniu zamówionej książki do książkomatu, Użytkownik, na aktualny adres e-mail zdefiniowany w systemie bibliotecznym, otrzyma informację o realizacji swojego zamówienia. Termin odbioru z książkomatu to 7 dni.
 14. Użytkownicy Biblioteki Głównej WAT mają obowiązek monitorowania swojego konta bibliotecznego i terminowego odbioru zamówionych książek z książkomatu.