Przejdź do treści

Wszystkie zasoby oferowane przez BG WAT można przeszukiwać przez Multiwyszukiwarkę Primo

Dostęp do E-BAZ 

Dostęp do baz danych ma każdy użytkownik, posiadający aktywne konto czytelnika Biblioteki Głównej WAT.      

Z zasobów elektronicznych można korzystać z każdego komputera na terenie uczelni oraz poza nią.

 

Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania baz prosimy kierować na adres e-mail:

bg.bazy@wat.edu.pl, tel.: 261 837 608, wypozyczalnia@wat.edu.pl, tel. 261 837 456.

 

Zgodnie z umowami licencyjnymi, zabronione jest tworzenie lokalnych archiwów na podstawie udostępnionych baz danych (zabronione jest drukowanie oraz przegrywanie na własne komputery całych numerów czasopism lub materiałów konferencyjnych).
Liczba jednorazowo pobieranych artykułów powinna odpowiadać rzeczywistym potrzebom wynikającym z pracy naukowej lub naukowo-dydaktycznej. Nadużycia w tym zakresie mogą powodować odłączenie bazy przez dystrybutora. Nieuprawnione wykorzystywanie licencjonowanych baz danych może spowodować odłączenie dostępu do e-źródeł dla całej Uczelni.

Warunki udostępniania baz danych w Bibliotece Głównej WAT

 1. Prawo do korzystania z licencjonowanych baz danych dostępnych w Bibliotece Głównej WAT mają wyłącznie pracownicy oraz studenci i doktoranci Wojskowej Akademii Technicznej, posiadający aktywne konto biblioteczne.
 2. Udostępnianie konta do licencjonowanych baz danych osobom trzecim jest zabronione.
 3. Użytkownicy mają prawo do:
  1. przeszukiwania licencjonowanych baz danych,
  2. drukowania i pobierania danych z pojedynczych kopii poszczególnych artykułów z licencjonowanych baz danych, pod warunkiem, że wykorzystanie takich fragmentów nie stanowi, ani też nie powoduje, dystrybucji komercyjnej i jest zgodne z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. Licencjonowane Produkty nie mogą być wykorzystywane w następujących celach:
  1. znaczna lub systematyczna reprodukcja,
  2. tworzenie lokalnych archiwów (np. ściągania całych numerów czasopism),
  3. używania programów typu „spider”, „web-crawling” oraz innego oprogramowania do automatycznego wyszukiwania i pobierania zawartości w trybie on-line.
 5. Pozostali Użytkownicy, czyli osoby nieposiadające aktywnego konta w Bibliotece Głównej WAT, mają prawo wyłącznie do przeglądania licencjonowanych baz danych w Czytelni Biblioteki (pokój 201).
 6. W uzasadnionych sytuacjach decyzję o pełnym udostępnieniu licencjonowanych baz danych osobom spoza Wojskowej Akademii Technicznej podejmuje Dyrektor Biblioteki Głównej WAT, po akceptacji Prorektora ds.naukowych.
 7. Nieprzestrzeganie zasad i warunków korzystania z licencjonowanych baz danych może spowodować zamknięcie konta bibliotecznego.
 8. Nieuprawnione wykorzystywanie licencjonowanych baz danych może spowodować odłączenie dostępu do e-źródeł dla całej Uczelni.
Nazwa BazyDziedzinaDostępJęzykOpis
Access
Engineering
mechanika
materiałoznawstwo
inżynieria chemiczna
elektronika
elektrotechnika

licencja
PLpełnotekstowa

(czytaj więcej)


Multimedialna baza inżynieryjna, która udostępnia podręczniki, monografie, filmy wideo, interaktywne wykresy, tabele i kalkulatory naukowe. Dostarcza informacji na temat zagadnień z zakresu mechaniki, budowy maszyn, materiałoznawstwa, inżynierii chemicznej, elektroniki, elektrotechnika, techniki lotniczej, produkcji, projektowania, zarządzania projektami i zarządzania operacyjnego. Stosowana jest do nauczania i rozwiązywania współczesnych problemów inżynieryjnych na rzeczywistych przykładach.
Baza zawiera:

• interaktywne wykresy i tabele do analizy danych;

• filmy instruktażowe, które prezentują rozwiązania krok po kroku problemów inżynieryjnych;

• e-booki (podręczniki, materiały referencyjne i monografie);

• arkusze kalkulacyjne zawierające równania, które ułatwiają czasochłonne i złożone obliczenia;

• DataVis™ narzędzie do interaktywnej wizualizacji właściwości materiałów, które ułatwia porównywanie i ocenę właściwości różnych materiałów jednocześnie.

(zwiń)

ACS
American
Chemical
Society
chemia
licencja
ENpełnotekstowa

(czytaj więcej)


Baza umożliwia dostęp do pełnotekstowych artykułów z czasopism w ramach pakietu ACS Web Editions (w tym czasopisma otwarte ACS Central Science i ACS Omega) obejmujących roczniki od 1996 włącznie, oraz pakietu ACS Legacy Archives zawierającego starsze roczniki archiwalne.

(zwiń)

AIP
American
Institute
of Physics
fizykalicencjaENpełnotekstowa

(czytaj więcej)


Baza zawiera czasopisma z dziedziny nauk fizycznych (fizyka atomowa, molekularna i chemiczna, fizyka materii skondensowanej, fizyka plazmy, reologia i dynamika płynów, elektromagnetyzm, fizyka jądrowa, optyka i fizyka optyczna, akustyka, fotonika, astronomia i astrofizyka, fizyka biologiczna, fizyka matematyczna, fizyka statystyczna, mechanika klasyczna i kwantowa), oraz nauk inżynieryjnych (m.in. bioinżynieria, inżynieria materiałowa, nanotechnologia) a także nauk pokrewnych (chemia kwantowa, geofizyka, elektronika), wydawane przez American Institute of Physics (AIP) oraz towarzystwa naukowe stowarzyszone z AIP. Wojskowa Akademia Techniczna ma dostęp do następujących tytułów czasopism wraz z pełnym zakresem roczników archiwalnych:
Applied Physics Letters
Biointerphases
Chaos
Journal of Applied Physics
Journal of Chemical Physics
Journal of Mathematical Physics
Physics of Fluids
Physics of Plasmas
Physics Today
Review of Scientific Instruments,

a także do poniższych tytułów czasopism wydawnictw stowarzyszonych z AIP:

American Journal of Physics
Journal of the Acoustical Society of America
Journal of Vacuum Science Technology A
Journal of Vacuum Science Technology B
Surface Science Spectra

Dodatkowo Użytkownicy WAT mają dostęp do bazy abstraktowej na serwerze Scitation obejmującej czasopisma fizyczne innych wydawnictw.

(zwiń)

Aprobaty
i Rekomendacje
Techniczne
nauki technicznewolny
dostęp
PLbibliograficzna (pełne teksty do wybranych artykułów)

(czytaj więcej)Baza zawiera informacje o aprobatach technicznych ITB i innych jednostek aprobujących. Baza rejestruje wszystkie dokumenty aprobacyjne wydawane przez ITB od 1973 roku

(zwiń)

APS
American
Physical
Society
fizykalicencjaENpełnotekstowa

(czytaj więcej)


Baza zawiera czasopisma wydawane przez American Physical Society (APS) z dziedziny nauk fizycznych (fizyka atomowa i molekularna, fizyka biologiczna i chemiczna, fizyka statystyczna, obliczeniowa i kwantowa, fizyka materii skondensowanej, fizyka płynów i plazmy, fizyka jądrowa, astronomia, astrofizyka, nauka o kosmosie, optyka, mechanika statystyczna i kwantowa) oraz nauk inżynieryjnych (nanonauki i nanotechnologia, inżynieria biomedyczna, inżynieria materiałowa) a także nauk pokrewnych (matematyka, chemia, biofizyka, geofizyka, informatyka).

Wojskowa Akademia Techniczna ma dostęp do następujących tytułów czasopism wraz z pełnymi archiwami:

Physical Review A
Physical Review B
Physical Review C (częściowo open access w SCOAP3)
Physical Review D (częściowo open access w SCOAP3)
Physical Review E
Physical Review Letters (częściowo open access w SCOAP3)
Reviews of Modern Physics
Physical Review Applied
Physical Review Fluids
Physical Review Materials
Physical Review Online Archive (PROLA)

Dodatkowo Użytkownicy WAT mają dostęp do bazy abstraktowej na serwerze Scitation obejmującej czasopisma fizyczne innych wydawnictw.

(zwiń)

ARIANTAinterdyscyplinarnawolny
dostęp
PLbibliograficzno-abstraktowa

(czytaj więcej)
W bazie zarejestrowane jest ponad 4,5 tys. naukowych i branżowych polskich czasopismach elektronicznych, w tym wszystkie tytuły indeksowane w BazTech. A także ok. 600 tytułów czasopism archiwalnych, których wydawanie nie jest kontynuowane, ale spisy treści lub pełne teksty są dostępne w sieci. Rekordy zawierają m.in. linki do stron www czasopism, informację o wskaźnikach impact factor i punktację Ministerstwa Edukacji i Nauki. W bazie istnieje możliwość wyszukania czasopism na otwartych licencjach.

(zwiń)

ASCE
American
Society of Civil
Engineers

inżynieria lądowa
inżynieria mechaniczna
inżynieria środowiska
geotechnika
transport
wolny
dostęp
ENbibliograficzno-abstraktowa

(czytaj więcej)


Baza zawiera spisy treści czasopism i abstrakty artykułów wydawnictwa American Society of Civil Engineers z zakresu inżynierii lądowej, inżynierii środowiskowej i architektury, a także normy dotyczące tej tematyki. 

(zwiń)

arXiv matematyka
fizyka
elektrotechnika
informatyka
biologia ilościowa
ekonomia
wolny
dostęp
ENrepozytorium dziedzinowe

(czytaj więcej)


To otwarte repozytorium dziedzinowe preprintów i postrpintów (e-printy), zatwierdzonych do publikacji po moderacji, ale nie recenzowanych. Powstało w 1991 r., w Los Alamos National Laboratory obecnie działa przy Cornell University.

Dodatkowe narzędzia:
• Deponowanie artykułów

(zwiń)

Baza Wiedzy WATnauki o bezpieczeństwie
inżynieria mechaniczna
inżynieria lądowa
geodezja i transport
inżynieria materiałowa
nauki chemiczne
automatyka
elektronika
elektrotechnika i
technologie kosmiczne
informatyka techniczna i telekomunikacja
wolny
dostęp
PLbibliograficzno-abstraktowa, dostęp pełnotekstowy do wybranych tytułów

(czytaj więcej)


Baza Wiedzy WAT stanowi system ewidencji publikacji naukowych pracowników, doktorantów i studentów WAT, prezentuje profile autorów i jednostek w tym aktywności zawodowe, pozwala na raportowanie dorobku naukowego.
Baza zawiera dane bibliograficzne obejmujące: artykuły opublikowane w czasopismach naukowych, monografie i rozdziały w monografiach, publikacje naukowe z konferencji krajowych i międzynarodowych, patenty, prace dyplomowe, rozprawy doktorskie , a także metadane danych badawczych, informacje o prowadzonych pracach badawczych, raportach z badań oraz projektach.

(zwiń)

BazEkonnauki ekonomicznewolny
dostęp
PLbibliograficzno-abstraktowa, dostęp pełnotekstowy do wybranych tytułów

(czytaj więcej)


Baza tworzona zawiera opisy bibliograficzne zawartości polskich czasopism naukowych, gospodarczych, a także naukowych serii wydawniczych uczelni ekonomicznych oraz wydziałów ekonomicznych i zarządzania uniwersytetów oraz instytucji naukowych, również pozarządowych dotyczących zagadnień ekonomicznych i pokrewnych, wydawanych w języku polskim i angielskim.

(zwiń)

BazTechnauki techniczne
nauki ścisłe
ochrona środowiska
wolny
dostęp
PLbibliograficzno-abstraktowa, dostęp pełnotekstowy do wybranych tytułów

(czytaj więcej)


BazTech od 1998 r. rejestruje artykuły z polskich czasopism z zakresu nauk technicznych, ścisłych i ochrony środowiska. BazTech rozwija się w kierunku pełnotekstowej bazy cytowań. Do opisów artykułów dodawane są bibliografie załącznikowe (od 2005 r.), a na podstawie umów z wydawcami - pełne teksty publikacji.

(zwiń)

BazTOLnauki technicznewolny
dostęp
PLprzewodnik dziedzinowy po zasobach sieciowych o kontrolowanej jakości (subject gateway).

(czytaj więcej)


Portal stanowi miejsce startowe do szybkiego i łatwego dostępu do rozproszonych zasobów sieciowych z zakresu nauk technicznych.
Dedykowany jest: pracownikom naukowym i naukowo-dydaktycznym oraz dydaktycznym, nauczycielom, członkom zespołów badawczych, projektowych i wdrożeniowych, studentom i doktorantom, bibliotekarzom. Polecany dla wszystkich zainteresowanych szeroko pojętymi zagadnieniami techniki.

(zwiń)

Biblioteka Naukiinterdyscyplinarnawolny
dostęp
PLpełnotekstowa

(czytaj więcej)


Platforma udostępnia w sposób otwarty pełne teksty artykułów publikowanych w polskich czasopismach naukowych i pełne teksty wybranych książek naukowych wraz z ich metadanymi. Umożliwia przeszukiwanie zasobów pełnotekstowych pochodzących z pięciu baz dziedzinowych:

• AGRO (czasopisma z zakresu nauk rolniczych oraz ścisłych i przyrodniczych),

• BazTech (czasopisma z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych),

• CEJSH (czasopisma z zakresu nauk społecznych i humanistycznych),

• DML-PL (czasopisma z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych),

• PSJD (czasopisma z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych oraz obszaru nauk medycznych i o zdrowiu).

(zwiń)

ChemSpiderchemiawolny
dostęp
ENbibliograficzno-abstraktowa

(czytaj więcej)


Wydawcą bazy jest Royal Society of Chemistry (RSC), baza zawiera struktury chemiczne wraz z opisami, które pochodzą m.in. z takich zasobów jak: Aurora Fein Chemicals LLC, AKos GmbH czy też bazy PubMed.
Zaletą bazy jest możliwość wyszukiwania danego związku chemicznego poprzez nazwę handlową, wzór sumaryczny/strukturalny, właściwości fizykochemiczne (m.in. masę atomową, gęstość, temperaturę topnienia/wrzenia, napięcie powierzchniowe, objętość molową). Po wyszukaniu w bazie konkretnego związku chemicznego, można obejrzeć jego strukturę 2D/3D, zapoznać się szczegółowo z właściwościami fizykochemicznymi oraz artykułami/patentami na jego temat.

• ChemSpider SyntheticPages - to baza zawierająca procedury reakcji chemicznych, praktyczne wskazówki dla chemików oraz rozwiązania najczęściej spotykanych problemów

• Filmy szkoleniowe

(zwiń)

DART-Europeinterdyscyplinarnawolny
dostęp
ENbibliograficzno-abstraktowa

(czytaj więcej)


Portal grupy europejskich bibliotek naukowych i konsorcjów bibliotecznych dążących do poprawy możliwości powszechnego dostępu do badawczych prac dyplomowych i dysertacji powstających w Europie. DART-Europe jest wspierane przez LIBER (Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche), a także stanowi Europejską Grupę Roboczą organizacji Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD).

(zwiń)

DOAB
Directory
of Open Access
Books
interdyscyplinarnawolny
dostęp
ENpełnotekstowa

(czytaj więcej)


Baza zarządzana jest przez OAPEN Foundation i rejestruje książki naukowe, dostępne na zasadach Open Access. Dzięki wyszukiwarce zasób można przeszukiwać według tytułu, kategorii tematycznej i nazwy wydawcy.

(zwiń)


DOAJ
Directory
of Open Access Journals
interdyscyplinarnawolny
dostęp
ENpełnotekstowa

(czytaj więcej)


To serwis Open Access, który indeksuje największy zbiór czasopism recenzowanych, dostępnych dla użytkowników na wolnych licencjach. Baza jest stale aktualizowana i zarządzana przez Lund University i gromadzi informacje o tytułach czasopism wydawanych na całym świecie. Zakres tematyczny obejmuje wszystkie dyscypliny naukowe. Każdy rekord zawiera podstawowe informacje na temat danego czasopisma, gdzie i w jakim języku jest wydawane, na jakich licencjach i czy wydawca pobiera opłatę za publikację.

(zwiń)

Ebookpoint BIBLIO
(Multimedialna
Biblioteka Cyfrowa)
interdyscyplinarnalicencjaPLmultimedialna biblioteka książek elektronicznych zawiera: ebooki, audiobooki, kursy video

(czytaj więcej)


Platforma jest dedykowana dla studentów oraz pracowników Wojskowej Akademii Technicznej, posiadających aktywne konto biblioteczne.
Aby skorzystać z platformy, należy wykonać następujące czynności:

1. Wybierz platformę Ebookpoint BIBLIO (Multimedialna Biblioteka Cyfrowa)

2. Zaloguj się jak do konta bibliotecznego

3. Utwórz konto(zarejestruj) się na stronie Ebookpoint BIBLIO

4. Potwierdź założenie konta, klikając w link aktywacyjny, przesłany na podany w formularzu rejestracyjnym adres email

5. Zaloguj się na swoje konto na stronie serwisu

6. Połącz swoje konto biblioteczne z kontem ebookpoint BIBLIO, dzięki czemu unikniesz podwójnego logowania do ebookpoint BIBLIO

7. Po odnalezieniu właściwej publikacji wybierz opcję Pożycz widniejącą obok tytułu. Po kliknięciu opcji Pożycz książka wędruje na półkę (górne menu). Pozostanie tam przez 14 dni (Możesz ją wcześniej "zwrócić" używając opcji Oddaj).

(zwiń)

EBSCOinterdyscyplinarnalicencjaPLpełnotekstowo-bibliograficzno-abstraktowa

(czytaj więcej)


Baza EBSCO jest dostępna w ramach ogólnokrajowej licencji akademickiej, która obejmuje pakiet podstawowy składający się z 9 baz pełnotekstowych, 7 baz bibliograficzno – abstraktowych oraz dwóch baz książek elektronicznych.

• Academic Search Ultimate – to multidyscyplinarna baza danych oferujaca bogaty zbiór recenzowanych naukowo, pełnotekstowych czasopism, w tym wiele indeksowanych w wiodących indeksach cytowań. Połączenie czasopism akademickich, magazynów, periodyków, raportów, książek i nagrań wideo, zaspokaja potrzeby naukowców praktycznie w każdej dziedzinie, począwszy od astronomii, antropologii, biomedycyny, inżynierii, zdrowia, prawa a skończywszy na matematyce, farmakologii, analizie rzeczywistości z perspektywy feministycznej, zoologii i wielu innych

• Agricola – to baza danych zawierająca rekordy bibliograficzne pochodzące z biblioteki National Agricultural Library. Chronologiczny zakres bazy sięga roku 1970 i zawiera ponad 4,8 mln cytowań. Cytowania pochodzą z artykułów z czasopism, monografii, prac naukowych, patentów, oprogramowania, materiałów audiowizualnych oraz raportów technicznych związanych z rolnictwem

• AHFS Consumer Medication Information - to baza zawierająca opisy leków, które mogą być przydatne nie tylko dla studentów medycyny, farmacji i pielęgniarstwa ale także dla studentów innych kierunków związanych z ochroną zdrowia. Baza jest przygotowywana przez American Society of Health-System Pharmacists

• Business Source Ultimate - to baza oferująca bogatą kolekcję recenzowanych, pełnotekstowych czasopism, które dostarczają treści dotyczących zarówno informacji historycznych jak i aktualnych trendów w biznesie i ekonomii. Oprócz dostępu do istotnych czasopism pełnotekstowych oferuje, krajowe raporty gospodarcze i profile firm, a także wywiady z dyrektorami i analitykami

• eBook Collection – to interdyscyplinarna kolekcja książek elektronicznych od najlepszych wydawnictw uniwersyteckich i naukowych na świecie takich jak University of Michigan Press, Taylor & Francis

• eBook Open Access (OA) Collection - to multidyscyplinarna kolekcja eBooków, tworzona w modelu Open Access, we współpracy z wydawnictwami naukowymi. Kolekcja oferuje dostęp do tysięcy tytułów o różnej tematyce

• ERIC – jest kompleksową bazą indeksowanej i pełnotekstowej literatury i zasobów edukacyjnych. Jest finansowana przez Instytut Nauk o Edukacji Departamentu Edukacji Stanów Zjednoczonych i jest niezbędnym narzędziem dla pracowników naukowych wszelkiego rodzaju w dziedzinie edukacji i nauczania.

• European Views of the Americas: 1493 to 1750 - to bibliograficzna baza danych stanowiąca cenne źródło informacji dla naukowców oraz wszystkich osób zainteresowanych powstałymi w Europie pracami dotyczącymi obu Ameryk

• GreenFILE – to baza zawierająca obszerne informacje o badaniach dotyczących wszelkich aspektów wpływu człowieka na środowisko. Obejmuje kolekcję publikacji naukowych, rządowych i popularnonaukowych na temat globalnego ocieplenia, budownictwa przyjaznego środowisku, zanieczyszczenia środowiska, zrównoważonej gospodarki rolnej, energii odnawialnej, recyklingu i innych

• Health Source: Consumer Edition – baza ta jest najbogatszą z dostępnych dla bibliotek na świecie kolekcją informacji z zakresu zdrowia publicznego. Obejmuje wiele tematów z dziedziny zdrowia, w tym nauki medyczne, nauki o żywności i żywieniu, opiekę nad dziećmi, medycynę sportową i zdrowie ogólne

• Health Source: Nursing/Academic Edition – baza zawiera około 550 pełnotekstowych czasopism naukowych z wielu dyscyplin medycznych. Udostępnia także przewodnik Lexi-PAL Drug Guide, zawierający 1 300 arkuszy edukacyjnych dla pacjentów na temat leków generycznych z ponad 4 700 nazw firmowych produktów.opieka nad chorymi

• Library, Information Science & Technology Abstracts – zakres bazy to bibliotekoznawstwo, informacja naukowa

• MasterFILE Premier – to baza wielodziedzinowa przeznaczona również dla bibliotek publicznych. Oferuje zdjęcia, mapy, biogramy itp.

• MasterFILE Reference eBook Collection - to kolekcja książek elektronicznych obejmująca szeroki zakres tematów w ujęciu ogólnym, w tym: biografie, historia, kariera, gotowanie, literatura, genealogia, zdrowie, rodzicielstwo, finanse osobiste, polityka, architektura, nauka, bieżące wydarzenia, zdrowie społeczne i emocjonalne, sport oraz podróże

• MEDLINE – to baza bibliograficzna zawierającą streszczenia i abstrakty literatury medycznej, biomedycznej i szeroko rozumianej ochrony zdrowia

• Newspaper Source – to baza zawierająca teksty artykułów z prasy, głównie amerykańskiej

• Regional Bussiness News – baza ta zawiera treści dotyczące zagadnień ekonomiczno-gospodarcze dotyczących USA

• Teacher Reference Center - baza udostępnia indeksy i streszczenia pochodzące z 280 najpopularniejszych czasopism i magazynów dla nauczycieli i pedagogów

• Pomoc dla użytkowników
• Szkolenia online
• Licencja krajowa - zakres i zasady udostępniania zasobów licencyjnych Wirtualnej Biblioteki Nauki

(zwiń)

Emeraldzarządzanie
marketing
automatyka
robotyka
matematyka obliczeniowa
elektronika
inżynieria materiałowa
licencjaENpełnotekstowa

(czytaj więcej)Emerald Insight to platforma udostępniająca czasopisma naukowe oraz e-booki. Wojskowa Akademia Techniczna oferuje obecnie dostęp do czasopism z kolekcji
Emerald Engineering –

(dostęp obejmuje artykuły opublikowane do 31 marca 2023 r.)


Dodatkowe narzędzia:

• Researches services – informacje dotyczące tematyki zarządzania projektami, planowania badań oraz stosowania różnych metod badawczych

• Author services – informacje dotyczące praw autorskich, polityki wydawniczej, wywiady oraz praktyczne wskazówki i informacje z rynku wydawniczego

(zwiń)

EMIS
European Mathematical Information Service
matematykawolny
dostęp
ENpełnotekstowa

(czytaj więcej)


Europejski Serwis Informacji Matematycznej (EMIS) to centralny portal dla elektronicznych zasobów matematycznych w Europie. Zawiera pełne teksty pism matematycznych R. Hamiltona i G. Riemanna oraz czasopism matematycznych wydawanych od roku 1997 do chwili obecnej, materiały konferencyjne oraz wybrane monografie i konspekty wykładów, a także informacje o aktualnych wydarzeniach w europejskim środowisku matematycznym.

(zwiń)

FreeTechBooks informatyka
inżynieria
programowanie
wolny
dostęp
ENpełnotekstowa

(czytaj więcej)


Baza umożliwia przeglądanie, pobieranie oraz drukowanie wybranych materiałów lub plików bez opłat. Serwis nie przechowuje plików udostępnianych zasobów na swoich serwerach. Działa na zasadzie udostępniania linków do książek w formacie PDF lub HTML, dostępnych na stronach autorów i wydawców.

(zwiń)

Hindawi Publishing Electronic Journals Libraryfizyka
biologia
chemia
medycyna
energetyka
nauki społeczne
wolny
dostęp
ENpełnotekstowa

(czytaj więcej)


Baza zawiera pełne teksty artykułów z recenzowanych czasopism ( w otwartym dostępie), indeksowanych w Science Citation Index, Scopus, PubMed, INSPEC, Mathematical Reviews, Chemical Abstracts.

(zwiń)

IBUK
Libra PWN
interdyscyplinarnalicencjaPLpełnotekstowa

(czytaj więcej)Platforma IBUK Libra to pierwszy polski serwis książek elektronicznych. Wojskowa Akademia Techniczna posiada dostęp do kolekcji 2633 książek elektronicznych opublikowanych przez największe polskie wydawnictwa naukowe, m.in.: Wydawnictwo Naukowe PWN, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Wolters Kluwer Polska oraz wydawnictwa naukowe uczelni wyższych.
Po założeniu osobistego konta myIbuk można korzystać z zaawansowanych funkcji pracy z tekstem, m.in.: zaawansowane przeszukiwanie treści, tworzenie notatek, zaznaczanie i tagowanie fragmentów z książki, sprawdzanie pojęć i słów (także obcojęzycznych) w bazie wiedzy PWN (słowniki lub encyklopedie).
Uwaga!
Aby uzyskać dostęp do IBUK Libra spoza sieci WAT, nie jest wymagany kod PIN. Logujemy się poprzez stronę Biblioteki klikając link HAN. Po pojawieniu się formularza, należy wpisać login i hasło (takie jak do konta bibliotecznego).

(zwiń)

IEEE/IEE
Electronic Library (IEL)
elektronika
elektrotechnika
informatyka
fizyka
inżynieria
licencjaENpełnotekstowa

(czytaj więcej)


Zasoby Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) oraz część zasobów Institution of Engineering and Technology (IET) są udostępniane w formie bazy danych IEEE Electronic Library (IEL) na serwerze wydawcy.
Baza IEL zawiera czasopisma, normy, materiały konferencyjne i sprawozdania. Roczniki archiwalne z okresu 2006-2019 są zgromadzone na platformie Infona w ICM.
Od 1 stycznia 2021 r. z bazy IEL zostały wyłączone czasopisma IET, które przeszły na model otwarty wraz archiwami od 2013 r. i są teraz dostępne na serwerze Wiley Online.

Dodatkowe narzędzia:
• Filmy szkoleniowe

(zwiń)

ISAP -
Internetowy System
Aktów Prawnych
prawowolny
dostęp
PLpełnotekstowa

(czytaj więcej)


baza z informacjami o powszechnie obowiązującym w Polsce prawodawstwie, stanowiąca część najstarszego i jednego z najbardziej znanych polskich systemów informacji prawnej, powszechnie dostępna na stronie Sejmu RP
Wejście do bazy »
Internetowy System Aktów Prawnych - ISAP

(zwiń)IOPscienceastronomia
astrofizyka
informatyka
fizyka
matematyka nanotechnologia
nauki medyczne
licencjaENpełnotekstowa

(czytaj więcej)


Czasopisma z dziedziny fizyki, astronomii i matematyki wydawane przez Institute of Physics, udostępniane na serwerze IOPscience w ramach rocznych licencji konsorcyjnych. W 2023 roku uczestnicy konsorcjum, w tym Wojskowa Akademia Techniczna, mają dostęp do 123 tytułów, w tym 65 bieżących i 58 tytułów archiwalnych: pełna lista czasopism IOP 2023

Autorzy korespondencyjni afiliowani przez Wojskową Akademię Techniczną mają prawo publikować artykuły otwarte w czasopismach hybrydowych IOP bez dodatkowych kosztów. Usługa jest ograniczona do 60 artykułów rocznie dla całego konsorcjum i dotyczy artykułów zaakceptowanych do publikacji przez redakcje czasopism w danym roku kalendarzowym.

(zwiń)

Knovelnauki technicznelicencjaENpełnotekstowa

(czytaj więcej)


Wydawcą bazy Knovel jest Elsevier, zawiera książki, materiały konferencyjne oraz dane dotyczące właściwości materiałów, takich jak substancje chemiczne, tworzywa sztuczne, stopy metali, kompozyty, szkła optyczne, materiały wykorzystywane w elektronice. Dodatkowo Knovel oferuje dostęp do narzędzi analitycznych, w tym do interaktywnych arkuszy kalkulacyjnych zawierających przykłady obliczeń z dziedziny: chemii, elektroniki, inżynierii lądowej, inżynierii elektrycznej, inżynierii mechanicznej, metali, inżynierii ropy i gazu. Zasoby pochodzą od ponad 150 wiodących stowarzyszeń naukowych i wydawców.
Narzędzie analityczne Knovel Data Analytics umożliwia porównywanie substancji i związków chemicznych.

Wojskowa Akademia Techniczna ma dostęp do kolekcji:
• Aerospace & Radar Technology
• ASM International Materials Collection
• Biochemistry, Biology & Biotechnology
• Chemistry & Chemical Engineering
• Composites
• Computer Hardware Engineering
• Electrical & Power Engineering
• Electronics & Semiconductors
• General Engineering & Project Administration
• Mechanics & Mechanical Engineering
• Metals & Metallurgy
• Nondestructive Testing & Evaluation
• Optics & Photonics
• Software Engineering

(zwiń)

MIT
OpenCourseWare
interdyscyplinarnawolny
dostęp
ENpełnotekstowa

(czytaj więcej)


Platforma zawiera materiały edukacyjne, udostępniane online bezpłatnie i w otwartym dostępie. Materiały edukacyjne, wykłady, kursy na poziomie licencjackim i magisterskim, oferowane przez Massachusetts Institute of Technology (MIT) dotyczą m.in. inżynierii systemów komputerowych, podstaw projektowania i analizy systemów komputerowych, takich jak systemy operacyjne, sieci, bazy danych i bezpieczeństwo

(zwiń)

Naturenauki ścisłe
przyrodnicze
technika
licencjaENpełnotekstowa

(czytaj więcej)
Nature to jedno z najstarszych i najbardziej prestiżowych czasopism naukowych. Posiada jeden z najwyższych wskaźników impact factor spośród wszystkich periodyków naukowych wydawanych na świecie.
Czasopismo jest udostępniane na serwerze wydawcy Nature Publishing Group (NPG). Licencja krajowa Nature pozwala na dostęp do rocznika bieżącego i roczników archiwalnych od roku 2010 »

Dodatkowe narzędzia:
• Serwis dla autorów

• Licencja krajowa - zakres i zasady udostępniania zasobów licencyjnych Wirtualnej Biblioteki Nauki

(zwiń)

Nauka Polskainterdyscyplinarnawolny
dostęp
PLbibliograficzna

(czytaj więcej)
Nauka Polska to najstarsza baza danych Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego. Serwis zawiera opisy prac naukowo-badawczych i badawczo-rozwojowych, rozpraw doktorskich i habilitacyjnych oraz ekspertyz naukowych wykonanych w polskich jednostkach naukowych i badawczo-rozwojowych.

(zwiń)

NTISinterdyscyplinarnawolny
dostęp
ENbibliograficzna

(czytaj więcej)
NTIS to baza danych wydawana przez National Technical Information Service (NTIS), agencję rządu Stanów Zjednoczonych. Zawiera najnowsze badania sponsorowane przez rząd Stanów Zjednoczonych oraz informacje z dziedziny nauki, techniki, inżynierii i biznesu z całego świata.

(zwiń)

OpenDOAR
Directory
of Open Access Repositories
interdyscyplinarnawolny
dostęp
ENwyszukiwarka

(czytaj więcej)
OpenDOAR to wysokiej jakości globalny katalog repozytoriów o otwartym dostępie. Katalog zawiera wykaz repozytoriów uszeregowanych według kontynentów, krajów i instytucji. Poza tym dostępna jest wyszukiwarka archiwów, pozwalająca na wyszukiwanie według: dziedziny, typów dokumentów, kraju, języka, typu repozytorium czy stosowanego oprogramowania.

Dodatkowe narzędzia:
OpenDOAR Statystyki

(zwiń)

Optics InfoBaseoptoelektronika
fotonika
optyka
licencjaENpełnotekstowa

(czytaj więcej)Optics Infobase to baza czasopism elektronicznych wydawnictwa OPTICA Publishing Group. Zasób zawiera pełne teksty artykułów z recenzowanych czasopism z dziedziny optoelektroniki, fotoniki, optyki.
Wojskowa Akademia Techniczna oferuje dostęp do następujących tytułów:
• Applied Optics (1962 -)
• JOSA A (1984 -)
• JOSA B (1984 -)
• Optics Letters (1977 -)

(zwiń)

Patenty e-Rejestryinterdyscyplinarnawolny
dostęp
PLbibliograficzno-abstraktowa

(czytaj więcej)wyszukiwarka Urzędu Patentowego RP, zawierająca informacje o zgłoszeniach i udzielonych prawach wyłącznych: wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe (w tym: zdobnicze) oraz znaki towarowe

(zwiń)

Patenty Espacenetinterdyscyplinarnawolny
dostęp
EN/PLbibliograficzno-abstraktowa, dostęp pełnotekstowy do wybranych tytułów

(czytaj więcej)Espacenet to bezpłatny serwis internetowy służący do wyszukiwania patentów i wniosków patentowych. Został on opracowany przez Europejski Urząd Patentowy (EPO) wspólnie z państwami członkowskimi Europejskiej Organizacji Patentowej. Oferuje bezpłatny dostęp do ponad 140 milionów dokumentów patentowych na całym świecie, zawierających informacje o wynalazkach i rozwoju technicznym od 1782 roku do czasów współczesnych. Posiada przyjazny dla użytkownika interfejs dostępny w prawie wszystkich językach europejskich, w tym w języku polskim.

(zwiń)

Patenty Patentscopeinterdyscyplinarnawolny
dostęp
ENbibliograficzno-abstraktowa, dostęp pełnotekstowy do wybranych tytułów

(czytaj więcej)wyszukiwarka patentów i zgłoszeń patentowych, stworzona przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO), umożliwia dostęp do ponad 112 milionów dokumentów patentowych z całego świata. Zawiera informacje o wynalazkach i rozwoju technicznym od 1782 roku do czasów obecnych. Ma przyjazny dla użytkownika interfejs dostępny w wielu językach, w tym w języku polskim. Wyszukiwanie zaawansowane pozwala na użycie różnych kryteriów wyszukiwania, m.in. takich jak słowa kluczowe, IPC, związki chemiczne, numery i wiele innych, w różnych językach.

(zwiń)

Patenty The Lensinterdyscyplinarnawolny
dostęp
ENpełnotekstowa

(czytaj więcej)Baza pozwala na przeszukiwanie i analizowanie ponad 112 milionów rekordów patentowych z ponad 95 różnych jurysdykcji. W tym:
• pełne teksty zgłoszeń WIPO PCT (od 1978) - wyszukiwanie w języku, angielskim, francuskim, niemieckim, japońskim, koreańskim, chińskim, hiszpańskim i rosyjskim

• pełny teksty patentów EPO (od 1980) - wyszukiwanie w języku angielskim, francuskim i niemieckim

• pełny teksty patentów USPTO (od 1976) i zgłoszeń (od 2001) - informacje o patentach , które wygasły

Pozwala także na wizualizację danych.

(zwiń)

ProQuestinterdyscyplinarnalicencjaENpełnotekstowa

(czytaj więcej)
w ramach konsorcjum ProQuest, Wojskowa Akademia techniczna posiada dostęp do kolekcji Proquest Technology Collection (TC) – pakietu zawierającego ponad 8040 tytułów indeksowanych, w tym ponad 5200 pełnotekstowych z zakresu m.in.: biomateriałów, badań kosmicznych, inżynierii mechanicznej, materiałowej i kompozytowej, IT, elektroniki, optyki, akustyki, robotyki, telekomunikacji, transportu

W skład kolekcji TC wchodzą następujące podkolekcje:
• Advanced Technologies and Aerospace Collection
• Engineering Collection
• Materials Science Collection

Dodatkowo Użytkownicy WAT mają możliwość korzystania z bazy:

• Military Database‎

(zwiń)

PubChemchemiawolny
dostęp
ENpełnotekstowa

(czytaj więcej)


PubChem jest ogólnodostępną bazą zarządzaną przez National Center for Biotechnology Information (NCBI). Zawiera informacje na temat substancji i związków chemicznych (leków, nukleotydów, węglowodanów, tłuszczy czy też białek), ich struktur chemicznych, właściwości fizycznych i chemicznych, aktywności biologicznej, toksykologii, a także danych patentowych.

Serwis składa się z 3 podbaz: PubChem Substance, PubChem Compound oraz PubChem BioAssay. Istnieje możliwość wyszukiwania poszczególnych związków chemicznych przy pomocy wzorów strukturalnych, które można samodzielnie stworzyć za pomocą wbudowanego edytora.

1. PubChem Substance - baza substancji, która zawiera informacje na temat  m.in. struktur chemicznych, a także nazw chemicznych, komentarzy oraz linków do stron internetowych.

2. PubChem Compound - baza związków chemicznych, która zawiera zapisy podstawowych i zatwierdzonych struktur chemicznych. W bazie można znaleźć informacje m.in. o nazwach IUPAC, wzorach strukturalnych/sumarycznych, właściwościach fizykochemicznych, widmach  (1H NMR, 13C NMR, 2D NMR, MS-MS, GC-MS, LC-MS, UV, IR), aktywności biologicznej, toksykologii, farmakologii. Każdy rekord może być powiązany z jedną lub wieloma substancjami z bazy PubChem Substance.

3. PubChem BioAssay - baza biologiczna, która zawiera informacje na temat bioaktywności substancji zawartych w PubChem Substance.

Dodatkowe narzędzia:

Wyszukiwanie struktur w 3D

PubChem Chemical Structure Sketcher - narzędzie m.in. do rysowania wzorów strukturalnych wybranych związków chemicznych a następnie eksportowania wyników w formacie .png, .gif

PubChem Periodic Table of Elements - układ okresowy pierwiastków oraz ich właściwości (m.in. masy atomowe, konfiguracje elektronowe, atomowy promień van der Waalsa, energia jonizacji, elektroujemność, gęstość, temp. topnienia/wrzenia, izotopy)

(zwiń)

Reaxys chemia organiczna
chemia nieorganiczna i metaloorganiczna
inżynieria chemiczna
nauki medyczne
licencjaENbibliograficzno- abstraktowa

(czytaj więcej)To baza danych zawierająca informacje o związkach, reakcjach i właściwościach chemicznych. Wydawcą bazy jest Elsevier, znajdziemy tu również zasoby z baz: Beilstein, Gmelin i Patent Chemistry Database.

Obok wyszukiwania, mamy możliwość analizowania i planowania syntez chemicznych. Znajdziemy tu również linki do pełnych tekstów artykułów i patentów.

(zwiń)

RSC
(Royal Society
of Chemistry)
chemialicencjaENpełnotekstowa

(czytaj więcej)
Royal Society of Chemistry (RSC) to jedno z największych wydawnictw naukowych, oferujących szeroki zakres czasopism, magazynów, książek oraz baz danych z zakresu chemii oraz nauk pokrewnych.

Wojskowa Akademia Techniczna w ramach licencji posiada dostęp do pakietu kolekcji czasopism elektronicznych i baz streszczeniowych - RSC GOLD z archiwami.

Dodatkowe narzędzia:

• Periodic Table - narzędzie przedstawiające układ okresowy pierwiastków, informacje o ich właściwościach fizycznych i chemicznych, historię ich odkrycia oraz podstawowe zastosowanie

• Resources - platforma dla edukacyjna, gdzie można znaleźć propozycje eksperymentów, informacje na temat kariery w zawodzie chemika oraz ciekawostki z historii chemii

• Przewodnik po platformie wydawniczej RSC

• Serwis dla autorów

(zwiń)

Sciencenauki ścisłe
przyrodnicze
technika
licencjaENpełnotekstowa

(czytaj więcej)Czasopismo Science jest udostępniane z serwera wydawcy American Association for the Advancement of Science. Licencja obejmuje roczniki od 1997 roku bez krajowej archiwizacji. Dostęp do zasobów czasopisma Science jest możliwy wyłącznie w modelu subskrypcyjnym, a do publikowania otwartego przeznaczone jest osobne czasopismo Open Access • Science Advances

Dodatkowe narzędzia:

• Zasoby archiwalne

• Licencja krajowa

(zwiń)


ScienceDirectinterdyscyplinarnalicencjaENpełnotekstowa

(czytaj więcej)
Interdyscyplinarna baza elektronicznych czasopism i książek wydawnictwa Elsevier. Licencja krajowa obejmuje 1638 czasopism bieżących z rocznikami od 1995 oraz 181 czasopism archiwalnych. Pakiety książek: 1712 monografii z lat 2013 i 2014 oraz 803 wolumeny serii książkowych lub serii poradnikowych (handbooks) z lat 2011-2015. Książki te są dostępne na serwerze wydawcy, a w przyszłości zostaną zarchiwizowane na serwerze w ICM z prawem bezterminowego dostępu krajowego.

Zgodnie z nową umową na lata 2022-2024 licencja Elsevier obejmuje czasopisma z grupy Cell (19 tytułów), grupy Lancet (4 tytuły) oraz 7 kolekcji tematycznych Science Direct: Biochemistry, Genetics and Molecular Biology; Computer Science; Engineering; Health Sciences; Immunology and Microbiology; Mathematics; Physics and Astronomy. W sumie obecnie jest to 1594 czasopism, w tym 1229 czasopism bieżących z rocznikami od 1995 oraz 365 czasopism archiwalnych, patrz katalog 2024.

Katalog może ulec drobnym zmianom w 2024 r. zależnie od zawartości kolekcji.

(zwiń)

ScopusinterdyscyplinarnalicencjaENabstraktowa

(czytaj więcej)
Scopus jest interdyscyplinarną bazą abstraktów i cytowań z zakresu nauk: matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych. Scopus obejmuje obecnie ok. 23 000 recenzowanych czasopism (w tym 3600 Open Access), 145 000 książek, 562 serii książkowych, ok. 8 mln sprawozdań konferencyjnych. W bazie indeksowane są też naukowe strony www. Baza Scopus podaje indeks Hirscha, który liczony jest w oparciu o publikacje od 1970 roku.
W ramach licencji krajowej dostępne jest narzędzie SciVal, które służy do analizy danych zawartych w bazie Scopus i umożliwia m.in. wizualizację osiągnięć instytucji naukowych, porównanie z innymi jednostkami, ocenę potencjalnych współpracowników oraz partnerów, a także analizowanie trendów w świecie nauki. Każdy użytkownik, który chce skorzystać z narzędzia SciVal, musi posiadać osobiste konto na platformie Elsevier. Może to być konto założone wcześniej na serwerach Science Direct lub Scopus. Konto takie można założyć na serwerze SciVal wybierając w menu opcję “Register Now”.

(zwiń)

SIGMA-NOT
– czasopisma
interdyscyplinarnalicencjaENdostęp pełnotekstowy do wybranych tytułów

(czytaj więcej)
Biblioteka Główna WAT, w ramach prenumeraty OPEN PREMIUM 2023, oferuje dostęp do 10 tytułów czasopism elektronicznych Wydawnictwa SIGMA-NOT.
Dostęp do pełnych tekstów możliwy jest po zalogowaniu się do portalu SIGMA-NOT przy użyciu adresu mailowego w domenie Uczelni

Instrukcja korzystania z portalu SIGMA-

(zwiń)

SPIE
Digital Library
astronomia
optyka
optyka biomedyczna
fotonika
technologie informatyczne
mikro- i nanotechnologie
licencjaENpełnoteskowa

(czytaj więcej)
SPIE Digital Library to baza zawierająca ponad 380 000 artykułów z recenzowanych czasopism naukowych i materiałów konferencyjnych.

Wojskowa Akademia Techniczna ma dostęp do następujących tytułów czasopism:

• Advanced Photonics (od 2019)
• Journal of Applied Remote Sensing (JARS) (od 2007)

• Journal of Astronomical Telescopes, Instruments, and Systems (JATIS) (od 2015)

• Journal of Biomedical Optics (JBO) (od 1996)

• Journal of Electronic Imaging (JEI) (od 1992)

• Journal of Medical Imaging (JMI) (od 2014)

• Journal of Micro/Nanolithography, MEMS, and MOEMS (JM3) (od 2002)

• Journal of Nanophotonics (JNP) (od 2007)

• Journal of Photonics for Energy (JPE) (od 2011)

• Neurophotonics (NPh) (od 2014)

• Optical Engineering (OE) (od 1962)
• Proceedings of SPIE (od 1963)

• Reviews SPIE (od 2010)

(zwiń)

SpringerinterdyscyplinarnalicencjaENpełnotesktrowa

(czytaj więcej)
Multidyscyplinarna baza, której zasoby elektroniczne udostępniane są od 2010 roku na podstawie krajowej licencji akademickiej. Licencja Springer obejmuje 2235 czasopisma bieżące oraz 392 czasopisma archiwalne.
W przypadku ok. 1000 czasopism w ramach licencji krajowej są dostępne głębokie archiwa sprzed 1997 roku (archiwum zakupione w 2010 r.).
Dla pozostałych czasopism w ramach licencji krajowej są dostępne archiwa od 1997 r.

• Licencja krajowa

(zwiń)

Sympointerdyscyplinarnawolny
dostęp
PLbibliograficzna

(czytaj więcej)Baza zawiera informacje o materiałach konferencyjnych znajdujących się w bibliotekach polskich. Rejestruje materiały z konferencji, zjazdów, kongresów, sympozjów i innych spotkań naukowych krajowych i zagranicznych.
Baza aktualizowana do końca 2014 r.

(zwiń)

Taylor&Francistechnika
elektrotechnika
chemia
fizyka
matematyka
informatyka
licencjaENpełnotekstowa

(czytaj więcej)
Wojskowa Akademia Techniczna w ramach konsorcjum Taylor & Francis, posiada dostęp do kolekcji Science and Technology (ST), która zawiera ponad 500 tytułów czasopism
lista tytułów 2023 patrz kolekcja S&T

Dostęp obejmuje czasopisma bieżące oraz archiwa od 1997 roku.

(zwiń)

Web of ScienceinterdyscyplinarnalicencjaENbibliograficzno- bibliometryczna

(czytaj więcej)Web of Science stanowi kolekcję baz danych Clarivate Analytics.

W licencji krajowej dostępne są dwa pakiety indeksów cytowań - Core Collection oraz Citation Connection, a także Journal Citation Reports (JCR) od 1997 oraz Essential Science Indicators.

W skład pakietu Core Collection wchodzą następujące bazy:

1. Science Citation Index Expanded (SCIE) od 1945

2. Social Sciences Citation Index (SSCI) od 1956

3. Art and Humanities Citation Index (AHCI) od 1975

4. Conference Proceedings Citation Index (CPCI) od 1990

5. Book Citation Index (BCI) od 2010

6. Emerging Sources Citation Index (ESCI) od 2005

7. Current Chemical Reactions (CCR) od 2010

8. Index Chemicus (IC) od 2010

oraz bazy uzupełniające z pakietu Citation Connection:

1. Biosis Citation Index

2. Data Citation Index

3. Dervent Innovation
Index

4. Zoological Records od 1864

5. Medline od 1950

6. Current Chemical Reactions (CCR)

7. Preprint Citation Index


Listy czasopism indeksowanych w bazach WoS są dostępne na stronie Master Journal List

Na platformie WoS dostępne są także narzędzia:

• EndNote - menadżer bibliografii

• Researcher ID - system identyfikacji autorów naukowych

• InCites - narzędzie bibliometryczne


Dodatkowe narzędzia:

• Web of Science Core Collection - przewodnik

• Author Records in Web of Science Core Collection - film szkoleniowy

• Licencja krajowa


W sierpniu 2022 roku zakończył się proces integracji platform WoS i Publons. W serwisie WoS nastąpiło w niektórych przypadkach zdublowanie profili naukowców. Ponieważ zweryfikowanych profili nie można samodzielnie łączyć za pomocą opcji „Merge”, potrzebę połączenia profili należy zgłaszać bezpośrednio do pomocy technicznej firmy Clarivate na adres: WoSG.support@clarivate.com. Z uwagi na dużą skalę problemu okres oczekiwania na odpowiedź może być dłuższy niż zwykle.

(zwiń)

Wiley
Online Library
interdyscyplinarnalicencjaENbibliograficzno- abstraktowa+ pełne teksty wybranych tytułów

(czytaj więcej)
Licencja krajowa Wiley w 2024 r. obejmuje 491 czasopism wybranych z pełnej kolekcji Wiley, wraz z archiwami od 1997 r. Czasopisma są dostępne na serwerze wydawcy Wiley Online Library. Roczniki z okresu licencji krajowej (od 2012 r.) są archiwizowane na serwerze Infona z prawem bezterminowego dostępu dla wszystkich instytucji akademickich w kraju.

• Lista tytułów

(zwiń)