Przejdź do treści

„Historia Warszawy”

„Historia Warszawy”

Wystawa prezentuje dynamiczną i pełną zawiłości historię miasta od jego początków, czyli małej osady jaką było w X w. poprzez jej stopniowy rozwój, aż do osiągniecie statusu miasta królewskiego za panowania Zygmunta III. Na planszach oraz w gablotach zaprezentowano architektoniczne zmiany i rozkwit miasta w czasach stanisławowskich, w latach 20 i 30. XX w. poprzez zniszczenia wojenne, aż po dzień dzisiejszy.