Przejdź do treści

Koncert Chóru Akademickiego Wojskowej Akademii Technicznej

Koncert Chóru Akademickiego Wojskowej Akademii Technicznej

6 grudnia 2018 roku w Bibliotece Głównej WAT odbył się koncert Chóru Akademickiego WAT w ramach VIII konferencji naukowej pn.,,Nowoczesne Koncepcje i Metody Zarządzania. Zarządzanie 4.0 -współczesne trendy w sektorze publicznym, społecznym i biznesowym”. W repertuarze znalazły się kolędy oraz pieśni patriotyczne.