Przejdź do treści

REKLAMA w Czasopismach Technicznych z lat 50. XX wieku

REKLAMA w Czasopismach Technicznych z lat 50. XX wieku

Prasa to najstarsze obok plakatu medium reklamowe. To z jednej strony dzieło dojrzałej sztuki komunikacji międzyludzkiej, które powstawało na doświadczeniach całych pokoleń wybitnych twórców. Z drugiej zaś, supernowoczesny, szybko ewoluujący środek masowego przekazu. Początkowo reklama była mało atrakcyjna wizualnie, charakteryzowała ją monotonność kolorystyczna i ubogość rozwiązań graficznych. Niekiedy nawet trudno było zorientować się do jakiego odbiorcy była adresowana. Od tego czasu wiele się jednak zmieniło. Nowoczesność dała reklamie prasowej wysoką jakość druku, papieru, technologie do zarządzania zawartością .

Czasopisma są skutecznym medium za pomocą, którego reklamodawca dociera do wybranego – pożądanego odbiorcy. Poza tym, czasopisma są czytane inaczej niż gazety. Dobra jakość reprodukowanych zdjęć czyni je atrakcyjniejszymi od innych gazet. Odbiorca wraca wielokrotnie do treści, a tym sposobem reklama utrwala się w pamięci.

Reklamy w czasopismach fachowych, czy hobbistycznych są studiowane tak samo dokładnie jak artykuły. Jeżeli reklama jest dobrze zrealizowana zapada w świadomości czytelnika i pojawia się szansa na rozpoznanie produktu reklamowego .

Pisma specjalistyczne mają za zadanie pozyskać określony typ czytelnika,
a więc i reklamy w nich zawarte skierowane są do określonego odbiorcy.

Prezentowane przez nas reklamy głównie z czasopisma Stahl und Eisen potwierdzają tę zależność. W tym specjalistycznym piśmie, regularnie reklamowano nie tylko fabryki, ale i całe okręgi przemysłowe. Najczęściej reklamowane były firmy: DEMAG, MANNESMANNROHRE – WERKE, RUHRSTAHL, James Booth & Co, SIEMENS, Glenboig General Refractories LTD, Brown, Boveri & Cie (BBC).

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA WYSTAWY REKLAM Z CZASOPISM TECHNICZNYCH, PREZENTUJĄCEJ UPRZEMYSŁOWIENIE W LATACH 50. XX WIEKU.

W tekście wykorzystano informacje zawarte w:
[1] J. Mikosz, Reklama prasowa, http://hdl.handle.net/11089/2223, 27.01.2014.
[2] A. Choma, Reklama w czasopismach – rodzaje i podrodzaje. Sposoby promocji prasy, 
http://www.im.org.pl/php/index.php?id=artykul&d=Marketing&p=artykuly%2Fmarketing%2Freklamy.htm,
27.01.2014.