logo WAT
logo BGWAT
 

Regulamin elektronicznego zamawiania kopii

I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady realizacji elektronicznego zamawiania kopii artykułów, fragmentów książek itp. przez Bibliotekę Główną Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie NIP: 527-020-63-00 REGON: 012122900, zwaną dalej „Biblioteką Główną WAT”.

 2. Administratorem elektronicznego zamawiania kopii, zwanego dalej „usługą” jest Biblioteka Główna WAT.

 3. Usługa umożliwia zdalne zamawianie i pobieranie cyfrowej kopii artykułów, bądź fragmentów
  z książek będących w posiadaniu Biblioteki Głównej WAT, skatalogowanych w komputerowym systemie bibliotecznym oraz oznaczonych przyciskiem „Zamów kopię”.

 4. Wykorzystywanie przez użytkowników cyfrowej reprodukcji materiałów bibliotecznych, możliwe jest wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego, z zachowaniem przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631) http://www.lex.pl/du-akt/-/akt/dz-u-06-90-631

 5. Bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom zabronione jest rozpowszechnianie cudzego utworu
  w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania lub w inny sposób naruszanie przepisów ustawy,
  o której mowa w ust. 4, a w szczególności przepisów art. 115 – 119 cytowanej ustawy.

 6. Biblioteka Główna WAT nie ponosi odpowiedzialności za popełnienie czynów zabronionych, o których mowa w ust. 4 i 5 niniejszego regulaminu.

 7. Opłaty za usługę dokonuje się wyłącznie za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych.

II. Użytkownicy uprawnieni do korzystania z usługi

 1. Do korzystania z usługi uprawnione są wszystkie osoby, które zarejestrowały się na platformie aplikacji elektronicznego zamawiania kopii oraz zatwierdziły przyjęcie do wiadomości i stosowania zasad niniejszego regulaminu.

 2. Uprawnienie osoby do korzystania z usługi uwarunkowane jest wyrażeniem zgody na przetwarzanie jej danych osobowych w zakresie niezbędnym do rejestracji i realizacji należnych opłat za usługę.

III. Zasady funkcjonowania usługi

 1. Skorzystanie z usługi możliwe jest po jednorazowej rejestracji i zalogowaniu na platformę aplikacji.

 2. Do rejestracji wymagane jest od użytkownika wprowadzenie poniższych danych do formularza: imię, nazwisko, adres-e-mail, hasło oraz numer telefonu. Proces rejestracji kończy się przyjęciem do wiadomości i stosowania zasad niniejszego regulaminu. Po zatwierdzeniu, na konto użytkownika wysłana zostaje wiadomość z linkiem aktywującym konto.

 3. Do logowania na platformę wykorzystywany jest adres e-mail oraz hasło podane przez użytkownika
  w momencie rejestracji.

 4. Uruchomienie usługi następuje poprzez uaktywnienie przycisku „Zamów kopię” przy odpowiednim egzemplarzu, w elektronicznym katalogu bibliotecznym.

 5. Po procesie logowania użytkownik wypełnia pola formularza i zatwierdza zamówienie.

 6. Po złożeniu zamówienia przez użytkownika – biblioteka sprawdza dostępność egzemplarza i wycenia zamówienie. Warunkiem koniecznym do jego realizacji jest elektroniczne zobowiązanie użytkownika do uiszczeniu opłaty za wykonaną usługę. Okres oczekiwania na zatwierdzenie wyceny zamówienia wynosi 3 dni.

 7. Po zatwierdzeniu wyceny oryginał skanowany jest w rozdzielczości 300 dpi, a elektroniczna kopia zapisywana w formacie PDF.

 8. Opłata za wykonanie zamówienia naliczana jest proporcjonalnie do liczby zeskanowanych stron zgodna z Cennikiem Opłat Biblioteki Głównej WAT dostępnym na stronie https://www.bg.wat.edu.pl/oplaty1

 9. Zamówienie kopii jednego tytułu może obejmować nie więcej niż 50 stron.

 10. Okres oczekiwanie na dokonanie płatności za wykonaną usługę wynosi 5 dni.

 11. Pobranie elektronicznej kopii możliwe jest przez 10 dni od zarejestrowania przez system i wniesienia opłaty za zamówienie. Po tym okresie plik z cyfrową reprodukcją zostaje usunięty z serwera.

 12. O kolejnych etapach realizacji zamówienia użytkownik jest powiadamiany na platformie aplikacji oraz wiadomością mailową, wysyłaną na adres podany w momencie rejestracji do systemu.

 13. W uzasadnionych przypadkach Biblioteka Główna WAT może odmówić wykonania pliku komputerowego z zeskanowanym obrazem tekstu.

IV. Reklamacje i postanowienia końcowe

 1. Administracja informatyczna i merytoryczna usługi podlega Ośrodkowi Informacji Naukowej i Promocji Biblioteki Głównej WAT.

 2. Biblioteka Główna WAT nie odpowiada za problemy techniczne leżące po stronie serwisu transakcyjnego.

 3. Poświadczając znajomość REGULAMINU ELEKTRONICZNEGO ZAMAWIANIA KOPII w Bibliotece Głównej WAT użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych zgodnie z § 2 ust. 2 oraz § 3 ust. 2, a także ponosi odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy, o której mowa w § 1 ust. 4 regulaminu.

Ostatnio zmieniany poniedziałek, 24 stycznia 2022 17:09
facebook Instagram Instagram blog NUKAT bibliowawa
360_STOPNI
Logo języka migowego
Konferencja Naukowa ph. Cywilizacja wiedzy – wyzwanie dla bibliotek