Rozprawy habilitacyjne

Rozprawy habilitacyjne są częścią księgozbioru głównego biblioteki. Udostępniamy je na zasadach ogólnych tak samo jak inne wydawnictwa zwarte. Tytuły dostępne w magazynie mogą zostać wypożyczone na zewnątrz.

 

Wybierz rocznik

1957 1960 1962 1966 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

 

1957

 1. KALISKI SYLWESTER
  Pewne problemy brzegowe dynamicznej teorii sprężystości i ciał niesprężystych : rozprawa habilitacyjna / Sylwester Kaliski - Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 1957. - 305, [3] s. : il. ; 23 cm + errata.
  Czytelnia Czasopism: II B - 13

1960

 1. KOLMAN ROMUALD
  Analityczne metody wyznaczania wymaganej chropowatości powierzchni częsci maszyn i narzędzi : [rozprawa habilitacyjna] / Romuald Kolman. - Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 1960. - S. 60 - 137 : il. ; 23 cm.
  Czytelnia Czasopism: II B - 13

1962

 1. ORŁOŚ ZBIGNIEW
  Niektóre problemy badań naprężeń własnych : [rozprawa habilitacyjna] / Zbigniew Orłoś ; Wojskowa Akademia Techniczna. - Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 1962. - 153 s. : il., err. ; 21 cm.
  Sygn. II-29915

1966

 1. TORECKI STANISŁAW
  Procesy nieustalone w termodynamice silników rakietowych na paliwo stałe : [rozprawa habilitacyjna] / Stanisław Torecki ; Wojskowa Akademia Techniczna. - Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 1966. - 68 s. : il. ; 21 cm.
  Sygn. II-37535
1967
 1. PASZKOWSKI STANISŁAW
  Dwupoziomowe sterowanie wielkiego systemu : [rozprawa habilitacyjna] / Stanisław Paszkowski. - Warszawa : 1967. - 96 s. : il. ; 23 cm.
  Sygn. 26635
 

1968

 1. PIASECKI STANISŁAW
  Teoria optymalnych systemów obsługi : [rozprawa habilitacyjna] / Stanisław Piasecki. - Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 1968. - 205 s. : il. ; 24 cm.
  Sygn. 28384
 2. WIŚNIEWSKI STEFAN
  Analiza termodynamiczna zjawisk wymiany ciepła i masy w ośrodku pochłaniającym promieniowanie : [rozprawa habilitacyjna] / Stefan Wiśniewski. - Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 1968. - 105 s. : il. ; 23 cm.
  Sygn. 27043
 
1969
 1. WŁODARCZYK EDWARD
  Rozprzestrzenianie się i odbicie jedno i dwuwymiarowych fal naprężenia w ośrodkach plastycznych : [rozprawa habilitacyjna] / Edward Włodarczyk. - Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 1969. - 274 s. : il. ; 21 cm.
  Sygn. 29510

1970

 1. LESIKIEWICZ ANDRZEJ
  Analiza egzergijna lotniczych odrzutowych zespołów napędowych : [rozprawa habilitacyjna] / Andrzej Lesikiewicz ; Wojskowa Akademia Techniczna. - Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 1970. - 185 s., [5] k. tabl. złoż. : il. ; 21 cm.
  Sygn. II-45116
 2. ŻMIJA JÓZEF
  Technologia i defekty strukturalne a własności monokrysztalów związków półprzewodnikowych typu AII BVI : [rozprawa habilitacyjna] / Józef Żmija. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 1970. - 245 s., [9] k. tabl. : il. ; 23 cm.
  Sygn. 30172
1971
 1. DĄBROWSKI ROMAN
  Badania właściwości elektrycznych, paramagnetycznych, adsorpcyjnych i katalitycznych polimerów fenylenoftaleinowych : [rozprawa habilitacyjna] / Roman Dąbrowski ; Wojskowa Akademia Techniczna. - Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 1971. - 198 s. : il. ; 21 cm.
  Sygn. II-48472
 2. SOLUCH WALDEMAR
  Badania powierzchniowych domen akustoelektrycznych w CdS : [rozprawa habilitacyjna] / Waldemar Soluch ; Wojskowa Akademia Techniczna. - Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 1971. - 156 s. : il. ; 21 cm.
  Sygn. II-48469

1972

 1. KULESZA ROMAN
  Teoria testów w diagnostyce maszyn matematycznych : [rozprawa habilitacyjna] / Roman Kulesza. - Warszawa : WAT, 1973. - 79 s. : il. ; 21 cm.
  Sygn. 34674
 2. STANISZEWSKI ROBERT
  Synteza pewnego dynamicznego modelu optymalizacji złożonych układów cieplnych : [rozprawa habilitacyjna] / Robert Staniszewski ; Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego. - Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 1972. - 211 s. : il. ; 23 cm.
  Sygn. 33678

 

1973

 1. DUBIEL STANISŁAW
  Więzy uogólnione i ich zastosowanie do badania sterowalności obiektów latających : [rozprawa habilitacyjna] / Stanisław Dubiel ; Wojskowa Akademia Techniczna. - Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 1973. - 148 s. : il. ; 21 cm.
  Sygn. 35304
 2. POŚNIK EUGENIUSZ
  Określanie danych do strzelania w oparciu o różniczkowe równania ruchu zaburzonego : [rozprawa habilitacyjna] / Eugeniusz Pośnik. - Warszawa : WAT, 1973. - 127 k. : il. ; 30 cm. - Załączniki nr 1-4. - 232 k. : il. ; 30 cm.
  Sygn. III-15774, III-15775
 3. SZCZECIŃSKI STEFAN
  Studium o luzach wierzchołkowych zespołów wirnikowych lotniczych silników turbinowych jako parametrze konstrukcyjnym i eksploatacyjnym : [rozprawa habilitacyjna] / Stefan Szczeciński. - Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 1973. - 102, [1] s. : il. ; 21 cm.
  Sygn. 34673
 4. ZIENCIK HENRYK
  Rentgenograficzna zmodyfikowana metoda obracanego kryształu do badań struktury krystalicznej cienkich warstw : [rozprawa habilitacyjna] / Henryk Ziencik ; Wojskowa Akademia Techniczna. - Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 1973. - 178 s. : il. ; 21 cm.

  Sygn. 34906

1974

 1. MAŁACHOWSKI MICHAŁ JANUSZ
  Transport nośników przez obszar bariery kontaktowej metalu z półprzewodnikiem : [rozprawa habilitacyjna] / Michał Janusz Małachowski. - Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 1974. - 138, [1] s. : il. ; 21 cm.
  Sygn. 36714
 2. RYMARZ CZESŁAW
  Problemy brzegowe nielokalnej teorii sprężystości : [rozprawa habilitacyjna] / Czesław Rymarz. - Warszawa : WAT, 1974. - 209, [2] s. : il., wykr. ; 21 cm.
  Sygn. 69886

1975

 1. DULEWICZ WŁODZIMIERZ
  Analiza możliwości udoskonalenia niektórych mikromaszyn elektrycznych ze szczególnym uwzględnieniem powiększenia częstotliwości : [rozprawa habilitacyjna] / Włodzimierz Dulewicz. - Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 1975. - 194, [1] s. : il. ; 21 cm.
  Sygn. 37912
 2. MARCINIAK WIESŁAW
  Modele elektrofizyczne struktury MOS z ładunkiem ruchomym w warstwie dielektryka : [rozprawa habilitacyjna] / Wiesław Marciniak. - Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 1975. - 171 s. : il. ; 21 cm.
  Sygn. 38251

1976

 1. BUTOWTT JERZY MAREK
  Wielopasmowe zbieranie informacji dla potrzeb zdalnego badania środowiska : [rozprawa habilitacyjna] / Jerzy Marek Butowtt. - Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 1976. - 66 s., [25] k. tabl. : il. ; 21 cm.
  Sygn. 40011
 2. DANICKI EUGENIUSZ
  Fale powierzchniowe : propagacja, wzbudzanie, zastosowanie : [rozprawa habilitacyjna] / Eugeniusz Danicki. - Warszawa :Wojskowa Akademia Techniczna, 1976. - 219 s. : il. ; 21 cm.
  Sygn. 39049
 3. MOSZCZYŃSKI ALEKSANDER
  Analiza i badanie czynników technologicznych wpływających na efekt nawęglania w atmosferach z ciekłych związków organicznych : [rozprawa habilitacyjna] / Aleksander Moszczyński. - Warszawa : Wydział Wydawniczy WAT,1976. - 133 s., [1] k. tabl. złoż. : il. ; 21 cm.
  Sygn. 38645
 4. SANECKI JÓZEF
  Analiza i przetwarzanie informacji o obiektach powierzchniowych w zdalnym badaniu środowiska techniką wielopasmową : [rozprawa habilitacyjna] / Józef Sanecki. - Warszawa : WAT, 1976. - 84, [22] s. : [8] k. tabl. :il. (w tym kolor.) ; 21 cm.
  Sygn. 40280
 5. SZUSTAKOWSKI MIECZYSŁAW
  Badania zjawiska echa w monokryształach YIG : [rozprawa habilitacyjna] / Mieczysław Szustakowski. - Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 1976. - 200 s. : il. ; 21 cm.
  Sygn. 39050

1977

 1. BIAŁOBRZESKI TADEUSZ
  Probabilistyczne metody oceny mostów składanych : [rozprawa habilitacyjna] / Tadeusz Białobrzeski. - Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 1977. - 183 s. : il. ; 21 cm.
  Sygn. 39516
 2. DEMIANIUK MIECZYSŁAW
  Monokrystalizacja związków AII BVI i ich roztworów stałych z fazy ciekłej pod ciśnieniem : [rozprawa habilitacyjna] / Mieczysław Demianiuk. - Warszawa : WAT, 1977. - 117 s. : il. ; 21 cm.
  Sygn. 40281
 3. KOŁOSOWSKI WŁADYSŁAW
  Metody analizy sprzężeń elektromagnetcznych liniowych układów promieniujących w systemach współmiejscowych : [rozprawa habilitacyjna] / Władysław Kołosowski. - Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 1977. - 96 s. : il. ; 21 cm.
  Sygn. 40521
 4. OCHELSKI STANISŁAW
  Analiza pełzania nieliniowych lepkosprężystych tworzyw anizotropowych w złożonej historii obciążenia : [rozprawa habilitacyjna] / Stanisław Ochelski. - Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 1977. - 121 s. : il. ; 21 cm.
  Sygn. 40278
 5. PRZYCHODZIEŃ TADEUSZ
  Przyczepność maszyn roboczych do zmarzniętych gruntów : [rozprawa habilitacyjna] / Tadeusz Przychodzień. - Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 1977. - 133, [3] s., [4] k. tabl. : il. ; 21 cm.
  Sygn. 40012
 6. SYCZEWSKI MICHAŁ
  Niektóre fizykochemiczne i technologiczne problemy niekrystalicznych ośrodków laserowych : [rozprawa habilitacyjna] / Michał Syczewski. - Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 1977. - 203, [1] s. : il. ; 21 cm.
  Sygn. 40660
 7. WRÓBEL TADEUSZ
  Studium zagadnienia pulsacji napięcia prądnic tachometrycznych o wyjściu stałoprądowym : [rozprawa habilitacyjna] / Tadeusz Wróbel. - Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 1977. - 224 s., [1] k. tabl. : il. ; 21 cm.
  Sygn. 40279

 

1978

 

 1. GRACZYK ALFRED
  Kompleksy ftalocyjanin z nieorganicznymi kwasami Lewisa i produkty ich utlenienia : [rozprawa habilitacyjna] / Alfreda Graczyk. - Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 1978. - 105, [3], 15, [3] s. : il. ; 21 cm.
  Sygn. 41778
 2. PIOTROWSKI JÓZEF
  Niektóre problemy fizyczne oraz konstrukcja i optymalizacja detektorów podczerwieni z (Cd, Hg) Te : [rozprawa habilitacyjna] / Józef Piotrowski. - Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 1978. - 190, [2] s. : il. ; 21 cm.
  Sygn. 41171
 3. RĄBEK ZBIGNIEW
  Podstawowe problemy technicznej realizacji uproszczonych systemów sterowania broni przeciwlotniczej małego zasięgu : [rozprawa habilitacyjna] / Zbigniew Rąbek. - Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 1978. - 245, [2] s. : il. ; 21 cm.
  Sygn. 41262
 4. WIETESKA ELŻBIETA
  Problemy analizy materiałów wysokiej czystości : [rozprawa habilitacyjna] / Elżbieta Wieteska. - Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 1978. - 134, [1] s. : il. ; 21 cm.
  Sygn. 41780

 

1979

 1. AMELJAŃCZYK ANDRZEJ
  Wektorowa optymalizacja rozwiązania w modelach decyzyjnych ze szczególnym uwzględnieniem modeli growych : [rozprawa habilitacyjna]/ Andrzej Ameljańczyk ; Wojskowa Akademia Techniczna. - Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 1979. - 193 s. : il. ; 21 cm.
  Sygn. 41779
 2. BARZYKOWSKI JERZY
  Wybrane problemy teorii ważenia dynamicznego : [rozprawa habilitacyjna] / Jerzy Barzykowski. - Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 1979. - 195, [1] s. : il. ; 21 cm.
  Sygn. 42422
 3. BURSZTYNOWSKI ZBIGNIEW
  Analiza wpływu luzów montażowych na siły i przemieszczenia w mostach składanych na sztywnych podporach : [rozprawa habilitacyjna] / Zbigniew Bursztynowski ; Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego. - Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 1979. - 165 s. : il., err. ; 21 cm.
  Sygn. 42744
 4. DACKO MARIAN
  Numeryczna analiza konstrukcji powłokowo-prętowych : [rozprawa habilitacyjna] / Marian Dacko. - Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 1979. - 137 s. : il. ; 21 cm.
  Sygn. 42833
 5. KORZAN BOHDAN
  Elementy ogólnej teorii hipergrafów : [rozprawa habilitacyjna] / Bohdan Korzan. - Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 1979. - 111, [1] s. : il. ; 21 cm.
  Sygn. 41777
 6. PLUCIŃSKI KAZIMIERZ JERZY
  Analiza dynamiczna przyrządów MIS z uwzględnieniem pomiaru parametrów stanów powierzchniowych : [rozprawa habilitacyjna] / Kazimierz Jerzy Pluciński. - Warszawa : WAT, 1979. - 97 s. : il. ; 21 cm.
  Sygn. 42745, II-64639, II-64641
 7. RANISZEWSKI JÓZEF
  Analiza parametrów urządzeń wibracyjno-uderzeniowych stosowanych do wykonywania fundamentów na palach i propozycja nowej zasady ich działania / Józef Raniszewski. - Warszawa : Wydział Wydawniczy WAT, 1979. - 80, [2] s. : il. ; 21 cm.
  Sygn. 42746
 8. SPYCHAŁA ANDRZEJ
  Dynamika sztywno-plastycznych płyt z otworem : [rozprawa habilitacyjna] / Andrzej Spychała. - Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 1979. - 153, [3] s. : il. ; 21 cm.
  Sygn. 42421
 9. STEC BRONISŁAW
  Mikrofalowy odbiornik macierzowy : [rozprawa habilitacyjna] / Bronisław Stec ; Wojskowa Akademia Techniczna. - Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 1979. - 169 s. : il. ; 21 cm.
  Sygn. 42658
 10. WITKIEWICZ ZYGFRYD
  Właściwości ciekłokrystalicznych azozwiązków i azoksyzwiązków jako faz stacjonarnych w chromatografii gazowej : [rozprawa habilitacyjna] / Zygfryd Witkiewicz. - Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna1979. - 134, [1] s. : il. ; 21 cm.
  Sygn. 42201

 

1980

 1. BIEDA FRANCISZEK
  Trwałość łożysk tocznych uwarunkowana rodzajem i stanem smarów plastycznych : [rozprawa habilitacyjna] / Franciszek Bieda. - Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 1980. - 147 s. : il. ; 21 cm.
  Sygn. 42838
 2. BUDA MARIAN
  Badania wpływu gradientu temperatury na migrację składników układu w stanie stałym : [rozprawa habilitacyjna] / Marian J. Buda. - Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 1980. - 134 s. : il. ; 21 cm.
  Sygn. 46469
 3. DOBROCIŃSKI STANISŁAW
  Wybrane problemy brzegowe termosprężystości niesprzężonej w ujęciu metody elementów skończonych : [rozprawa habilitacyjna] / Stanisław Dobrociński. - Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 1980. - 134 s. : il. ; 21 cm.
  Sygn. 42860
 4. JANKIEWICZ ZDZISŁAW
  Generacja serii impulsów laserowych metodą stopniowego wyłączania strat rezonatora : [rozprawa habilitacyjna] / Zdzisław Jankiewicz. - Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 1980. - 279, [1] s. : il. ; 21 cm.
  Sygn. 43099
 5. KARPIŃSKI JANUSZ
  Otymalizacja obsług prostych i złożonych obiektów technicznych eksploatowanych w skończonym przedziale czasu : [rozprawa habilitacyjna] / Janusz Karpińki. - Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 1980. - 151 s. : il. ; 21 cm.
  Sygn. 43325
 6. ŁUKASIEWICZ TADEUSZ
  Technologia monokrystalizacji tlenku bizmutowo-germanowego z domieszkami metali przejściowych i jego własności fotochromowe : [rozprawa habilitacyjna] / Tadeusz Łukasiewicz. - Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 1980. - 122, [1] s. : il. ; 21 cm.
  Sygn. 43416
 7. SMÓLSKI BOGUSŁAW
  Analiza i synteza mikrofalowych układów natychmiastowego pomiaru częstotliwości / Bogusław Smólski.- Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 1980. - 136 s. :il. ;21 cm.
  Sygn. 43494

 

1981

 1. BĄK GRZEGORZ
  Metoda kinematyczna w zagadnieniach dynamiki konstrukcji sprężysto-plastycznych : [rozprawa habilitacyjna] / Grzegorz Bąk ; Wojskowa Akademia Techniczna. - Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 1981. - 142 s. : il. ; 21 cm.
  Sygn. 44075
 2. BĘDKOWSKI LESŁAW
  Elementy ogólnej teorii diagnostyki technicznej : [rozprawa habilitacyjna] / Lesław Będkowski. - Warszawa : WAT, 1981. - 209 s. : il. ; 21 cm.
  Sygn. 43857
 3. KAPELEWSKI JERZY
  Nielokalna teoria sieciowa defektów powierzchniowych = Metodyka modelowania i zastosowanie w statyce odkształceń : [rozprawa habilitacyjna] / Jerzy Kapelewski. - Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 1981. - 150, [1] s. : il. ; 21 cm.

  Sygn. 44176

 4. KULESZA WIKTOR
  Widmowa synteza systemów dyskretnych ze szczególnym uwzględnieniem systemów liniowych stacjonarnych : [rozprawa habilitacyjna] / Wiktor Kulesza. - Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 1981. - 190, [3] s. : il. ; 21 cm.
  Sygn. 44179
 5. ROGALSKI ANTONI
  Właściwości fizyczne, technologia i zastosowanie chalkogenidków ołowiu i cyny : [rozprawa habilitacyjna] / Antoni Rogalski ; Wojskowa Akademia Techniczna. - Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 1981. - 215 s. : il. ; 21 cm.
  Sygn. 44222
 6. RYBIŃSKI JANUSZ
  Efekt piezorezystancyjny w implantowanych warstwach krzemu i warstwach Pb[1-x]Sn[x]Te : [rozprawa habilitacyjna] / Janusz Rybiński. ; Wojskowa Akademia Techniczna. - Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 1981. - 115 s. : il. ; 21 cm.
  Sygn. 72944
 7. TERPIŁOWSKI JANUSZ
  Pomiar szybkozmiennych temperatur metodami pirometrii wielobarwowej i jego zastosowanie do impulsowych badań własności termofizycznych ciał stałych : [rozprawa habilitacyjna] / Janusz Terpiłowski. - Warszawa : WAT, 1981. - 155 s. : il. ; 21 cm.
  Sygn. II-66344, II-66345, II-66346

 

1982

 1. BADZIAK JAN
  Generacja, wzmacnianie i kształtowanie impulsów laserowych w układach absorpcyjno-wzmacniających : [rozprawa habilitacyjna] / Jan Badziak. - Warszawa : WAT, 1982. - 284 s. : il. ; 21 cm.
  Sygn. 72943
 2. GOSS CZESŁAW
  Doświadczalna i teoretyczna analiza własności stali o podwyższonej wytrzymałości w zakresie małej liczby cykli obciążenia : [rozprawa habilitacyjna] / Czesław Goss. - Warszawa : WAT, 1982. - 153 s. : il. ; 21 cm.
  Sygn. II-68481, II-68482, II-68483, 44964
 3. GRABSKI FRANCISZEK
  Teoria Semi-Markowskich procesów eksploatacji obiektów technicznych / Franciszek Grabski ; Wyższa Szkoła Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte.- Gdynia : [s.n.], 1982. - 253 s. :il. ; 24 cm.
  Sygn. 46015
 4. KOWALCZYK JAN
  Zjawiska w procesie węgloazotowania wysokotemperaturowego stali : badanie i opracowanie modelu procesu : [rozprawa habilitacyjna] / Jan Kowalczyk. - Warszawa : WAT, 1982. - 138 s. : il. ; 21 cm.
  Sygn. II-68100, II-68102, 44799
 5. PAWELEC JÓZEF JACEK
  Aspekty energetyczne i częstotliwościowe statystycznej teorii kompatybilności w systemach radiowych : [rozprawa habilitacyjna] / Józef Jacek Pawelec. - Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna 1982. - 140 s. : il. ; 21 cm.
  Sygn. 44280
 6. PROCHOWSKI LEON
  Obciążenia dynamiczne układu nośnego pojazdu mechanicznego : podstawy prognozowania : weryfikacja doświadczalna : [rozprawa habilitacyjna] / Leon Prochowski. - Warszawa : WAT, 1982. - 162 s. : il. ; 21 cm.
  Sygn. II-68904, II-68905
 7. STOKALSKI ANDRZEJ
  Elementy teoretycznych podstaw inżynierii procesów przetwarzania informacji : [rozprawa habilitacyjna] / Andrzej Stokalski. - Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 1982. - 264 s., [1] k. tabl. : il. ; 21 cm.
  Sygn. II-75078
1983
 1. ŚWIĄTKOWSKI ANDRZEJ
  Oddziaływania powierzchni materiałów węglowych ze składnikami roztworów halogenów i ich jonów : [rozprawa habilitacyjna] / Andrzej Świątkowski. - Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 1983. - 225 s. : il. ; 21 cm.
  Sygn. 45633

 

1984

 1. BARAN JAN WITOLD
  Molekularne aspekty fazy nematycznej : [rozprawa habilitacyjna] / Jan Witold Baran. - Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 1984. - 212 s. : il. ; 21 cm.
  Sygn. 72941
 2. BORKOWSKI WACŁAW
  Dynamiczna analiza konstrukcji metodą elementów skończonych : [rozprawa habilitacyjna] / Wacław Borkowski. - Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 1984. - 167 s. : il. ; 21 cm.
  Sygn. 48390
 3. JACKOWSKI STEFAN
  Radioteledacyjne krótkofalowe systemy z automatyczną zmianą kanałów : [rozprawa habilitacyjna] / Stefan Jackowski. - Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 1984. - 213 s. : il. ; 21 cm.
  Sygn. 46470
 4. KUROWSKI ZDZISŁAW
  Analiza dużych konstrukcji metodą elementów skończonych z podziałem na podstruktury : [rozprawa habilitacyjna] / Zdzisław Kurowski. - Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 1984. - 98 s. : il. ; 21 cm.
  Sygn. 46346
 5. WÓJCIK STANISŁAW
  Zdjęcia lotnicze : monografia : rozprawa habilitacyjna / Stanisław Wójcik..- Warszawa : Akademia Sztabu Generalnego WP, 1984.- 555 s. :il. ;24 cm.
  Sygn. 48218

 

powrót do początku ^

1985

 1. CHOMA JERZY
  Opis struktury porowatej węgli aktywnych : [rozprawa habilitacyjna] / Jerzy Choma. - Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna 1985. - 160, [1] s. : il. ; 21 cm.
  Sygn. 47215
 2. CHOMA JERZY
  Opis struktury porowatej węgli aktywnych : suplement : teksty programów : [rozprawa habilitacyjna] / Jerzy Choma. - Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 1985. - 80 s. ; 21 cm.
  Sygn. 47216
 3. GLAPSKI MIROSŁAW
  Możliwości i ograniczenia proporcjonalnego samonaprowadzania rakiet "Powietrze-Powietrze" : [rozprawa habilitacyjna] / Mirosław Glapski ; Wojskowa Akademia Techniczna. - Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 1985. - 121 s. : il. ; 21 cm.
  Sygn. 47287
 4. KOSTRZEWA STANISŁAW
  Analiza zmian zachodzących w strukturze stopów łożysk eksploatowanych : [rozprawa habilitacyjna] / Stanisław Kostrzewa. - Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 1985. - 177 s., [2] k. tabl. : il. ; 21 cm.
  Sygn. 47022
 5. KUCHLER ANTONI
  Statystyka płaskich układów o nadliczbowych więzach na podporach podlegających przemieszczeniom w czasie : [rozprawa habilitacyjna] / Antoni Kuchler. - Warszawa : WAT, 1985. - 134 s. : il. ; 21 cm.
  Sygn. 47394
 6. PRZETAKIEWICZ WOJCIECH
  Zjawisko zgniotu krytycznego w metalach o sieci RSC o różnej energii błędu ułożenia : [rozprawa habilitacyjna] / Wojciech Przetakiewicz. - Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 1985. - 221 s., [2] k. tabl. ; 21 cm.
  Sygn. 47143
 

1986

 1. PAŁYS MAREK
  Badania zanieczyszczeń gazowych, temperatury i wilgotności powietrza lidarem ramanowskim w przyziemnej warstwie atmosfery : [rozprawa habilitacyjna] / Marek Pałys. - Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 1986. - 233 s. : il. ; 21 cm.
  Sygn. 47816
 2. WIECZOREK MIECZYSŁAW
  Numeryczna analiza konstrukcji podatnych na wyboczenia : [rozprawa habiliatcyjna] / Mieczysław Wieczorek. - Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 1986. - 247 s. : il. ; 21 cm.
  Sygn. 47832

 

1987

 1. CHOJNACKI ANDRZEJ
  Przepływy w sieciach pojemnościowych : [rozprawa habilitacyjna] / Andrzej Chojnacki; Wojskowa Akademia Techniczna. - Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 1987. - 214 s. : il. ; 21 cm.
  Sygn. 72946
 2. JUNG LESZEK
  Konstrukcja i właściwości wysokopoziomowego języka projektowania oprogramowania stałoprogramowych systemów komputerowych : [rozprawa habilitacyjna] / Leszek Jung ; Wojskowa Akademia Techniczna. - Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 1987. - 211 s. : il. ; 21 cm.
  Sygn. 48273
 3. KOŁODZIŃSKI EDWARD
  Analiza procesów informacyjno-decyzyjnych w automatyzowanych systemach dowodzenia obroną powietrzną : [praca habilitacyjna] / Edward Kołodziński ; - Warszawa Wojskowa Akademia Techniczna, 1987.- 200 s. :il. ;21 cm.
  Sygn. II-74951, II-74952, 48064
 4. KWIATKOWSKI WŁODZIMIERZ
  Metody stożkowe badania stabilności układów sterowania : [rozprawa habilitacyjna] / Włodzimierz Kwiatkowski ; Wojskowa Akademia Techniczna. - Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 1987. - 167 s. : il. ; 21 cm.
  Sygn. 48274
 5. MŁOKOSIEWICZ JERZY RYSZARD
  Metoda wielopoziomowego badania stanu obiektów technicznych i synteza systemu diagnostycznego : [rozprawa habilitacyjna] / Jerzy Ryszard Młokosiewicz ; Wojskowa Akademia Techniczna. - Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 1987. - 273 s. : il. ; 21 cm.
  Sygn. 48419
 6. PRZYBYSZ CZESŁAW
  Modele elektrofizyczne rezystancyjnych elementów warstwowych : [praca habilitacyjna] / Czesław Przybysz ; Wojskowa Akademia Techniczna. - Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 1987. - 141 s. : il. ; 21 cm.
  Sygn. 48276
 7. RASZEWSKI ZBIGNIEW
  Dielektryczne właściwości fazy nematycznej : [praca habilitacyjna] / Zbigniew Raszewski ; Wojskowa Akademia Techniczna.- Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 1987.- 155 s. :il. ;21 cm.
  Sygn. II-75937, II-75938, II-75939
 8. SZAFRAŃSKI BOLESŁAW
  Modelowanie procesów ochrony bazy danych ze szczególnym uwzględnieniem ich integracji : [rozprawa habilitacyjna] / Bolesław Szafrański ; Wojskowa Akademia Techniczna. - Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 1987. - 185 s. : il. ; 21 cm.
  Sygn. 48138
 9. WARKOCKI STANISŁAW
  Badania nad zastosowaniem w dozymetrii promieniowania jonizującego własności radiofotochromowych i radiofotoprzewodzących wybranych monokryształów tlenków metali : [praca habilitacyjna] / Stanisław Warkocki ; Wojskowa Akademia Techniczna.- Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 1987. - 128 s. :il. ;21 cm.
  Sygn. II-76300, II-76301, II-76302, 48642

 

1988

 1. GAJEWSKI TADEUSZ
  Wir wlotowy turbinowego silnika odrzutowego : badania i eliminacja : [rozprawa habilitacyjna] / Tadeusz Gajewski ; Wyższa Oficerska Szkoła Lotnicza im. Jana Krasickiego.- Dęblin : Wyższa Oficerska Szkoła Lotnicza, 1988. - 199 s. : il. ; 21 cm.
  Sygn. II-79747
 2. GODZIMIRSKI JAN
  Analiza wytrzymałości połączeń klejowych elementów metalowych obciążonych statycznie : [rozprawa habilitacyjna] / Jan Godzimirski ; Wojskowa Akademia Techniczna. -Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 1988. -166 s. : il. ; 21 cm.
  Nr wewn. WAT 1813/88
  Sygn. 48897
 3. IDCZAK WŁODZIMIERZ
  Dynamika niesprężystych membran kołowych : [rozprawa habilitacyjna] / Włodzimierz Idczak. - Warszawa : WAT, 1988. - 125 s. : il. ; 21 cm.
  Sygn. II-76877, II-76879, 48831
 4. NOWOTARSKI IDZI
  Dyskretyzowane modele naprężeniowe i przemieszczeniowe do analizy statycznej wirujących zespołów turbinowych silników lotniczych w zakresie sprężystym i plastycznym : [rozprawa habilitacyjna] / Idzi Nowotarski ; Wojskowa Akademia Techniczna. - Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 1988. - 179 s. : il. ; 21 cm.
  Sygn. 48914
 5. OLEJNIK ALEKSANDER
  Analiza drgań własnych samolotów oraz zagadnień aerosprężystości układów powierzchniowych : [rozprawa habilitacyjna] / Aleksander Olejnik. - Warszawa : WAT, 1988. - 306 s. : il. ; 21 cm.
  Sygn. II-76883, II-76885, 48845
 6. POKORA LUDWIK
  Układy plasma - focus jako niekonwencjonalne źródło wysokoenergetycznych cząstek naładowanych i neutronów do pompowania laserów gazowych : [rozprawa habilitacyjna] / Ludwik Pokora. - Warszawa : WAT, 1988. - 258 s. : il. ; 21 cm.
  Sygn. II-76880, II-76881, II-76882, 48844
 7. SOBIERAJ WIESŁAW
  Analiza własności dynamicznych wałów korbowych ze śmigłem i wirników nośnych śmigłowców : [praca habilitacyjna] / Wiesław Sobieraj. - Wojskowa Akademia Techniczna.- Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 1988.- 273 s. :il. ;21 cm.
  Sygn. II-76677, II-76678, II-76679, 48767

powrót do początku ^

1989

 

 1. AMANOWICZ MAREK
  Modelowanie profesjonalnych systemów radiokomunikacji ruchomej lądowej : [rozprawa habilitacyjna] / Marek Amanowicz ; Wojskowa Akademia Techniczna. - Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 1989. - 161 s. : il. ; 21 cm.
  Sygn. 49253
 2. MARANDA ANDRZEJ
  Badania parametrów detonacyjnych amonowosaletrzanych materiałów wybuchowych zawierających pył aluminiowy : [rozprawa habilitacyjna] / Andrzej Maranda. - Warszawa : WAT, 1989. - 81 s. : il. ; 21 cm.
  Sygn. 49252
 3. MARSZAŁEK JAN
  Analiza dynamiczna inżynierskich obiektów drogowych z belek składanych na sztywnych podporach: [rozprawa habilitacyjna] / Jan Marszałek. - Warszawa : WAT, 1989. - 148 s. ; il. ; 21 cm.
  Sygn. II-77328, II-77329, II-77330, 49063
 4. NEFFE SŁAWOMIR
  Elektrochemiczne i chemiczne utlenianie materiałów węglowych : [rozprawa habilitacyjna] / Sławomir Neffe. - Warszawa : WAT, 1989. - 185 s. ; il. ; 21 cm.
  Sygn. II-77916, II-77917, 4929
 5. STOLARSKI ADAM
  Model dynamiczny prętowych ustrojów żelbetowych : [rozprawa habilitacyjna] / Adam Stolarski. - Warszawa : WAT, 1989. - 202 s.: il. ; 21 cm.
  Sygn. II-78265, II-78266, II-78267, 49478
 6. SZKODA JERZY
  Analiza i synteza polowego systemu remontu pojazdów mechanicznych : [rozprawa habilitacyjna] / Jerzy Szkoda ; Wojskowa Akademia Techniczna. - Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 1989. - 165 s. : il. ; 21 cm.
  Sygn.II-80646

 

1990

 1. BŁĄDEK JAN
  Doskonalenie technik chromatografii cienkowarstwowej : [rozprawa habilitacyjna] / Jan Błądek. - Warszawa : WAT, 1990. - 178 s. : il. ; 21 cm.
  Sygn. II-78335, II-78336, II-78337, 49505
 2. JACH KAROL
  Modelowanie komputerowe zjawisk kumulacyjnych : [rozprawa habilitacyjna] / Karol Jach. - Warszawa : WAT, 1990. - 179 s. : il. ; 21 cm.
  Sygn. II-78896, II-78897
 3. KASPROWICZ TADEUSZ
  Metody wyboru technologii i organizacji robót inżynieryjno - budowlanych : [rozprawa habilitacyjna] / Tadeusz Kasprowicz. - Warszawa : WAT, 1990. - 129 s. : il. ; 21 cm.
  Syg. II-78636
 4. MRÓZ MACIEJ
  Optymalne warunki zdalnego sterowania obiektów latających w systemie bezprzewodowym : [rozprawa habilitacyjna] / Maciej Mróz. - Warszawa : WAT, 1990. - 166 s. : il. ; 21 cm.
  Sygn. II-78917, II-78918
 5. ORKISZ MAREK
  Charakterystyki użytkowe turbinowych silników odrzutowych a stateczność sprężarki : [rozprawa habilitacyjna] / Marek Orkisz ; Wyższa Oficerska Szkoła Lotnicza. Zakład Techniki Lotniczej.- Dęblin : Wyższa Oficerska Szkoła Lotnicza, 1990. - 147 s. : il. ; 21 cm.
  Sygn. II-79748
 6. PARADOWSKI LESŁAW
  Estymacja miejsca położenia obiektu na podstawie danych z wielopozycyjnych systemów radiotechnicznych : ujęcie kompleksowe bez ograniczeń klasycznych : [rozprawa habilitacyjna] / Lesław Paradowski. - Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 1990. - 427 s. : il. ; 21 cm.
  Sygn. II-78786, II-78785
 7. WINNICKI IRENEUSZ
  Wykorzystanie metod przestrzeni Hermite'a elementu skończonego oraz zdjęć satelitarnych do analizy procesów nieregularnych na statkach prostokątnych w obszarach dużych gradientów : [rozprawa habilitacyjna] / Ireneusz Winnicki. - Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 1990. - 141 s., [2] k, tabl. : il. ; 21 cm.
  Sygn. II-78851, II-78850
 8. WOŁOWSKI JERZY
  Badania zjawisk anomalnych w plazmie wytwarzanej laserami Nd i CO 2 przy średnich zredukowanych gęstościach mocy : [rozprawa habilitacyjna] / Jerzy Wołowski. - Warszawa : WAT, 1990. - 211 s. : il. ; 21 cm.
  Sygn. II-78979, II-78980

 

 

powrót do początku ^

1991

 1. BANACHOWICZ ANDRZEJ
  Geometria liniowego modelu nawigacji parametrycznej / Andrzej Banachowicz.- Gdynia : Akademia Marynarki Wojennej, 1991.- 90 s. : il. ; 24 cm.
  Sygn. 50547
 2. FELSKI ANDRZEJ
  Koncepcja nawigacji w przestrzeni ortokartezjańskiej / Andrzej Felski.- Gdynia : Akademia Marynarki Wojennej, 1991.- 91 s. : il. ; 24 cm.
  Sygn. 50548
 3. GIERULSKI WACŁAW
  Kształtowanie drgań w stanowiskowych badaniach symulacyjnych :[rozprawa habilitacyjna] / Wacław Gierulski. - Kielce : Politechnika Świętokrzyska, 1991. - 192 s. : il. ; 21 cm.
  Czytelnia Czasopism: II Z - 27
 4. KONOPKA STANISŁAW
  Obciążenia osprzętu roboczego maszyn do prac ziemnych w procesie urabiania gruntu : [rozprawa habilitacyjna] / Stanisław Konopka. - Warszawa : WAT, 1991. - 152 s. : il. ; 21 cm.
  Sygn. II-79159, II-79160
 5. NOWICKI TADEUSZ
  Modele i metody efektywnej gospodarki zasobami w lokalnych systemach komputerowych : [rozprawa habilitacyjna] / Tadeusz Nowicki. - Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 1991. - 121 s. ; 21 cm.
  Sygn. 64689
 6. PIETRASIŃSKI JAN
  Efektywność informacyjna procesów diagnozowania urządzeń elektronicznych : [rozprawa habilitacyjna] / Jan Pietrasiński. - Warszawa : WAT, 1991. - 166 s. : il. ; 21 cm.
  Sygn. II-78985, II-78986
 7. SOLARZ LECH
  Prowadzenia i dyfrakcja fal powierzchniowych : analiza teoretyczna : [rozprawa habilitacyjna] / Lech Solarz. - Warszawa : WAT, 1991. - 190 s. : il. ; 21 cm.
  Sygn. II-79200, II-79201
 8. STRYSZAK EDWARD
  Widzialność obiektów poprzez warstwowe ośrodki aerodyspersyjne : [rozprawa habilitacyjna] / Edward Stryszak. - Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 1991. - 210 s. :il. ;21 cm.
  Sygn. II-79311, II-79312

 

 

1992

 1. BACZEWSKI KAZIMIERZ
  Analiza procesów filtracji oleju silnikowego : [rozprawa habilitacyjna] / Kazimierz Baczewski. - Warszawa : WAT, 1992. - 158 s., [1] k. tabl. : il. ; 21 cm.
  Sygn. II-79481
 2. BOCHENEK RYSZARD HENRYK
  Problem militarnego funkcjonowania budowli fortyfikacyjnych na przykładzie twierdzy Modlin : [rozprawa habilitacyjna] / Ryszard Henryk Bochenek. - Warszawa : WAT, 1992. - 410 s. : il. ; 21 cm.
  Sygn. II-79804, II-79805
 3. BOCHENEK RYSZARD HENRYK
  Przypisy i załączniki - 1992. - 148 s., [60] s. tabl. : il. ; 21 cm.
  Sygn. II-79804, II-79805
 4. BOJAR ZBIGNIEW
  Analiza wpływu struktury na odporność korozyjną i mechanizm pękania stopów kobaltu typu Vitalium : [rozprawa habilitacyjna] / Zbigniew Bojar. - Warszawa : WAT, 1992. - 163 s. : il. ; 21 cm.
  Sygn. II-80135, II-80136
 5. GACEK JÓZEF
  Modelowanie i badanie dynamicznych właściwości obiektów balistycznych : [rozprawa habilitacyjna] / Józef Gacek. - Warszawa : WAT, 1992. - 158 s. : il. ; 21 cm.
  Sygn. II-79922, II-79923
 6. KRASUSKI JAN
  Dobór zespołów hydrokinetycznego napędu jazdy ciągnikowych maszyn roboczych : [rozprawa habilitacyjna] / Jan Krasuski. - Warszawa : WAT, 1992. - 179 s., [2] k. tabl. : il. ; 21 cm.
  Sygn. II-79739, II-79740
 7. NIEZGODA TADEUSZ
  Numeryczna analiza wybranych zagadnień termomechaniki : [rozprawa habilitacyjna] / Tadeusz Niezgoda. - Warszawa : WAT, 1992. - 124 s. : il. ; 21 cm.
  Sygn. II-79920, II-79921
 8. PEJAS STEFAN
  Trał elektromagnetyczny symulator pola magnetycznego okrętu /Stefan Pejas ; Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte.- Gdynia : Akademia Marynarki Wojennej, 1992.- 251 s. : il. ;24 cm.
  Sygn. II-80757
 9. TRĘBIŃSKI RADOSŁAW
  Teoretyczne podstawy projektowania układów wybuchowych do dynamicznej syntezy materiałów supertwardych : [rozprawa habilitacyjna] / Radosław Trębiński. - Warszawa : WAT, 1992. - 244 s. : il. ; 21 cm.
  Sygn. II-79914, II-79918
 10. ZIELIŃSKI JERZY
  Wybrane problemy budowy i technologii displejów ciekłokrystalicznych : [rozprawa habilitacyjna] / Jerzy Zieliński. - Warszawa : WAT, 1992. - 180 s. : il.; 21 cm.
  Sygn. II-79484, II-79484

powrót do początku ^

1993

 

 1. DĘBSKI WIESŁAW
  Analiza możliwości zastosowania fotografii dyfuzyjnej w rozpoznaniu wojskowym : [rozprawa habilitacyjna] / Wiesław Dębski. - Warszawa : WAT, 1993. - 281 s. : il. ; 21 cm.
  Sygn. II-80234, II-80235
 2. FILIPIAK JERZY
  Zagadnienia syntezy podzespołów z akustyczną falą powierzchniową do obróbki sygnałów złożonych typu "chirp" : [rozprawa habilitacyjna] / Jerzy Filipiak. - Warszawa : WAT, 1993. - 333 s. : il. ; 21 cm.
  Sygn. II-80456, II-80457

 

1994

 1. CHYLAK EMIL
  Logistyka w strategii wojskowej : [rozprawa habilitacyjna] / Emil Chylak. - Warszawa : WAT, 1994. - 206 s. : il. ; 21 cm.
  Sygn. II-80569, II-80568
 2. KĘDZIERSKI JERZY
  Elastyczność, podatność diamagnetyczna i potencjał oddziaływania nematyków z podłożem : [rozprawa habilitacyjna] / Jerzy Kędzierski. - Warszawa : WAT, 1994. - 121 s. : il. ; 20 cm.
  Sygn. II-80567
 3. RÓŻAŃSKI GRZEGORZ
  Integracja usług w lokalnych sieciach komputerowych : [rozprawa habilitacyjna] / Grzegorz Różański. - Warszawa : WAT, 1994. - 119 s. : il. ; 21 cm.
  Sygn. II-80519, 56478
 4. RUTKOWSKI JAROSŁAW
  Technologia i analiza parametrów fotodiod z roztworów stałych (Hg,X)Te dla X=Cd,Zn,Mn : [rozprawa habilitacyjna] / Jarosław Rutkowski. - Warszawa : WAT, 1994. - 191 s. : il. ; 21 cm.
  Sygn. II-80620, II-80621
 5. SENATORSKI JAN
  Ocena materiałów na ślizgowe węzły trące : [rozprawa habilitacyjna] / Jan Senatorski ; Instytut Mechaniaki Precyzyjnej.- Warszawa : Instytut Mechaniki Precyzyjnej, 1994. - 137, [1] s. :il. ;23 cm.
  Sygn. II-80751
 6. STAŃCZYK TOMASZ LECH
  Metoda modeli częściowych, jako podstawa tworzenia komputerowych systemów analizy dynamiki złożonych układów mechanicznych :pojazdy samochodowe [rozprawa habilitacyjna] / Tomasz Lech Stańczyk. - Kielce : Politechnika Świętokrzyska, 1994. - 170 s. : il. ; 24 cm.
  Czytelnia Czasopism: II Z - 27

1995

 1. CZUPRYŃSKI KRZYSZTOF
  Destabilizacja ortogonalnych faz smektycznych : [rozprawa habilitacyjna] / Krzysztof Czupryński. - Warszawa : WAT, 1995. - 125 s. : il. ; 24 cm.
  Sygn. II-80698
 2. TRZCIŃSKI WALDEMAR
  Teoretyczna analiza warunków detonacyjnej metody otrzymywania materiałów supertwardych : [rozprawa habilitacyjna] / Waldemar Trzciński. - Warszawa : WAT, 1995. - 142 s. : il. ; 21 cm.
  Sygn. 60117

powrót do początku ^

1996

 1. CHRZANOWSKI KRZYSZTOF
  Błędy metod zdalnego pomiaru temperatury za pomocą urządzeń podczerwieni : [rozprawa habilitacyjna] / Krzysztof Chrzanowski. - Warszawa : WAT, 1996. - 175 s. : il. ; 21 cm.
  Sygn. 53248
 2. JAROSZEWICZ LESZEK ROMAN
  Rola polaryzacji i spójności w interferometrii światłowodowej : [rozprawa habilitacyjna] / Leszek Roman Jaroszewicz. - Warszawa : WAT, 1996. - 179 s. : il. ; 24 cm.
  Sygn. 53002
 3. KAŁDOŃSKI TADEUSZ
  Zużywanie ścierne w systemach tribologicznych typu tłok - cylinder : [rozprawa habilitacyjna] / Tadeusz Kałdoński. - Warszawa : WAT, 1996. - 228 s. : il. ; 21 cm.
  Sygn. 53310
 4. KOCAŃDA DOROTA
  Analiza rozwoju krótkich pęknięć zmęczeniowych : [rozprawa habilitacyjna] / Dorota Kocańda. - Warszawa : WAT, 1996. - 148 s. : il. ; 21 cm.
  Sygn. 53603
 5. MROCZKO FRANCISZEK
  Żywotność bojowa sił powietrznych i metoda jej oceny : [rozprawa habilitacyjna] / Franciszek Mroczko. - Warszawa : WAT, 1996. - 358 s. : il. ; 21 cm.
  Sygn. 53559
 6. OPARA TADEUSZ
  Metrologiczne aspekty badania zjawisk zachodzących w stożku rozpylania wtryskiwaczy paliwa lotniczych silników turbinowych : [rozprawa habilitacyjna] / Tadeusz Opara. - Warszawa : WAT, 1996. - 188 s. : il. ; 21 cm.
  Sygn. 53250

1997

 

 1. PEŁKA RYSZARD
  Adaptacyjne metody estymacji i minimalizacji błędów w interpolacyjnych licznikach czasu o rozdzielczości pikosekundowej : [rozprawa habilitacyjna] / Ryszard Pełka. - Warszawa : WAT, 1997. - 182 s. : il. ; 21 cm.
  Sygn. 53718
 2. TREJNIS ZENON
  Siły zbrojne w państwie demokratycznym i autorytarnym : [rozprawa habilitacyjna] / Zenon Trejnis. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 1997. - 358 s. : il. ; 21 cm.
  Sygn. 54856

powrót do początku ^

1998

 1. KATULSKI RYSZARD
  Analiza i badania anten do satelitarnej telekomunikacji morskiej : [rozprawa habilitacyjna] / Ryszard Katulski. - Warszawa ; Gdańsk : WAT, 1998. - 176 s. : il. ; 24 cm.
  Sygn. 55194
 2. KŁOSOWICZ STANISŁAW J.
  Kompozyty ciekłokrystaliczne typu PDLC : [rozprawa habilitacyjna] / Stanisław J. Kłosowicz. - Warszawa : WAT, 1998. - 111 s. : il. ; 24 cm.
  Sygn. 55081
 3. KOWALECZKO GRZEGORZ
  Nieliniowa dynamika przestrzennego ruchu śmigłowca : [rozprawa habilitacyjna] / Grzegorz Kowaleczko. - Warszawa : WAT, 1998. - 229 s. : il. ; 24 cm.
  Sygn. 54763
 4. MADURA HENRYK
  Modelowanie i testowanie urządzeń detekcyjnych podczerwieni : [rozprawa habilitacyjna] / Henryk Madura. - Warszawa : WAT, 1998. - 160 s. : il. ; 25 cm.
  Sygn. 55035
 5. PANAS ANDRZEJ J.
  Wysokorozdzielcze termiczne badania rozszerzalności liniowej - dylatometryczna analiza termiczna : [rozprawa habilitacyjna] / Andrzej J. Panas. - Warszawa : WAT, 1998. - 226 s. : il. ; 25 cm.
  Sygn. 54985
 6. SIBILSKI KRZYSZTOF
  Modelowanie dynamiki granicznych stanów lotu statków powietrznych o podwyższonej manewrowości : [rozprawa habilitacyjna] / Krzysztof Sibilski. - Warszawa : WAT, 1998. - 214 s. : il. ; 24 cm.
  Sygn. 55191
 7. ZAJĄC ANDRZEJ
  Wybrane procesy konwersji energii przy oddziaływaniu ciągłego i impulsowego promieniowania laserowego na tkanki biologiczne : [rozprawa habilitacyjna] / Andrzej Zając. - Warszawa : WAT, 1998. - [208] s. : il. ; 24 cm.
  Sygn. 56248

1999

 1. BOGDANOWICZ ZDZISŁAW
  Trwałość zmęczeniowa, przebieg pękania i zużycie laserowo hartowanych elementów maszyn : [rozprawa habilitacyjna] / Zdzisław Bogdanowicz. - Warszawa : WAT, 1999. - 185 s. : il. ; 21 cm.
  Sygn. 55411
 2. DORNOWSKI WOJCIECH
  Numeryczna symulacja procesów plastycznego płynięcia przy dynamicznych obciążeniach cyklicznych : [rozprawa habilitacyjna] / Wojciech Dornowski. - Warszawa : WAT, 1999. - 201 s. : il. ; 24 cm.
  Sygn. 55892
 3. GRUCHAŁA HENRYK
  Układy mikrofalowe z rozdziałem w częstotliwości : [rozprawa habilitacyjna] / Henryk Gruchała. - Warszawa : WAT, 1999. - 194 s. : il. ; 24 cm.
  Sygn. 55528
 4. KONIORCZYK PIOTR
  Radiacyjno - kondukcyjna wymiana ciepła w ośrodkach o dużej grubości optycznej : [rozprawa habilitacyjna] / Piotr Koniorczyk. - Warszawa : WAT, 1999. - 168 s. : il. ; 24 cm.
  Sygn. 55636
 5. KORCZEWSKI ZBIGNIEW
  Identyfikacja procesów gazodynamicznych w zespole sprężarkowym okrętowego turbinowego silnika spalinowego dla potrzeb diagnostyki : [rozprawa habilitacyjna] / Zbigniew Korczewski. - Gdynia : Akademia Marynarki Wojennej, 1999. - 163 s. : il. ; 24 cm.
  Sygn. 56375
 6. NAJGEBAUER ANDRZEJ
  Informatyczne systemy wspomagania decyzji w sytuacjach konfliktowych : modele, metody i środowiska symulacji interaktywnej : [rozprawa habilitacyjna] / Andrzej Najgebauer. - Warszawa : WAT, 1999. - [295] s. : il. ; 24 cm.
  Sygn. 55590
 7. SZCZEŚNIAK ZBIGNIEW
  Modelowanie zachowania dynamicznego konstrukcji podziemnych w warunkach działania powietrznej fali uderzeniowej : [rozprawa habilitacyjna] / Zbigniew Szcześniak. - Warszawa : WAT, 1999. - [179] s. : il. ; 24 cm.
  Sygn. 55870
 8. SZELKA JANUSZ
  Obiektowy zapis wiedzy w systemach eksperckich wspomagających budowę mostów wojskowych : [rozprawa habilitacyjna] / Janusz Szelka. - Warszawa : WAT, 1999. - [184] s. : il. ; 24 cm.
  Sygn. 55579
 9. TOMCZYK ANDRZEJ
  Pokładowe cyfrowe systemy sterowania samolotem : [rozprawa habilitacyjna] / Andrzej Tomczyk. - Rzeszów : WAT, 1999. - [373] s. : il. ; 23 cm.
  Sygn. 55529
 10. WALCZAK ANDRZEJ
  Badanie elastyczności nematyków przy zastosowaniu falowodów ciekłokrystalicznych : [rozprawa habilitacyjna] / Andrzej Walczak. - Warszawa : WAT, 1999. - 98 s. : il. ; 24 cm.
  Sygn. 55410
 11. WNUK MARIAN
  Analiza struktur promieniujących położonych na wielowarstwowym dielektryku : [rozprawa habilitacyjna] / Marian Wnuk. - Warszawa : WAT, 1999. - [173] s. : il. ; 24 cm.
  Sygn. 55652

powrót do początku ^

2000

 1. CIOSEK JERZY
  Wpływ struktury warstwy dzielącej na własności wąskopasmowych filtrów interferencyjnych : [rozprawa habilitacyjna] / Jerzy Ciosek. - Warszawa : WAT, 2000. - 88 s. : il. ; 25 cm.
  Sygn. 56750
 2. KAWALEC ADAM MARIAN
  Wybrane zagadnienia analizy i syntezy szerokopasmowych linii dyspersyjnych z akustyczną falą powierzchniową : [rozprawa habilitacyjna] / Adam Marian Kawalec. - Warszawa : WAT, 2000. - 134 s. : il. ; 24 cm. - (Monografie Wojskowej Akademii Technicznej).
  Sygn. 56761
 3. KUCZMARSKI FRANCISZEK
  Kształtowanie sterowania maszynami do prac ziemnych w aspekcie poprawy ich parametrów użytkowych na przykładzie koparki jednonaczyniowej : [rozprawa habilitacyjna] / Franciszek Kuczmarski. - Warszawa : WAT, 2000. - 156 s. : il. ; 24 cm.
  Sygn. 56497
 4. ŁĘGOWSKI ZDZISŁAW
  Nowe rozwiązania w teorii przepływów z silnymi nieciągłościami : [rozprawa habilitacyjna] / Zdzisław Łęgowski. - Warszawa : WAT, 2000. - 178 s. : il. ; 24 cm.
  Sygn. 56757
 5. MIERCZYK ZYGMUNT
  Nieliniowe absorbery : badania właściwości, technologia i wybrane zastosowania : [rozprawa habilitacyjna] / Zygmunt Mierczyk. - Warszawa : WAT, 2000. - [3] k. tabl., 218 s. : il. ; 24 cm. - (Monografie Wojskowej Akademii Technicznej).
  Sygn. 56762

2001

 1. BIELECKI ZBIGNIEW
  Optymalizacja stosunku sygnału do szumu w odbiornikach promieniowania podczerwonego : [rozprawa habilitacyjna] / Zbigniew Bielecki. - Warszawa : WAT, 2001. - 162 s. : il. ; 24 cm.
  Sygn. 59132
 2. DĄBROWSKI TADEUSZ M.
  Diagnozowanie systemów antropotechnicznych w ujęciu potencjałowo - efektowym : [rozprawa habilitacyjna] / Tadeusz M. Dąbrowski. - Warszawa : WAT, 2001. - [248] s. : il. ; 24 cm.
  Sygn. 57245
 3. GAJEWSKI PIOTR
  Optymalizacja przestrzenno - spektralnych struktur systemów komórkowych z rozpraszaniem widma i dostępem kodowym : [rozprawa habilitacyjna] / Piotr Gajewski. - Warszawa : WAT, 2001. - 183 s. : il. ; 24 cm.
  Sygn. 57122
 4. KORUBA ZBIGNIEW
  Dynamika i sterowanie giroskopem na pokładzie obiektu latającego : [rozprawa habilitacyjna] / Zbigniew Koruba. - Kielce : Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2001. - 283 s. : il. ; 24 cm.
  Sygn. 58945
 5. PARKA JANUSZ
  Właściwości elektroopotyczne i zastosowanie nematycznych ciekłych kryształów domieszkowanych barwnikami dichroicznymi : [rozprawa habilitacyjna] / Janusz Parka. - Warszawa : BEL Studio : na zlec. Wydziału Inżynierii, Chemii i Fizyki Technicznej WAT, 2001. - 164 s. : il. ; 24 cm.
  Sygn. 59553
 6. ŻAK BOGDAN
  Wybrane problemy syntezy antykolizyjnego systemu sterowania ruchem okrętu [rozprawa habilitacyjna] / Bogdan Żak. - Gdynia : Akademia Marynarki Wojennej, 2001. - 186 s. : il. ; 24 cm.
  Czytelnia Czasopism: II Z-24

powrót do początku ^

2002

 1. JACKOWSKI ADAM ANDRZEJ
  Rola porowatości materiału wkładki w procesie formowania strumienia kumulacyjnego : [rozprawa habilitacyjna] / Adam Andrzej Jackowski. - Warszawa : WAT, 2002. - [98] s. : il. ; 25 cm.
  Sygn. 58472
 2. MARCINKOWSKI ROMAN
  Metody rozdziału zasobów realizatora w działalności inżynieryjno - budowlanej : [rozprawa habilitacyjna] / Roman Marcinkowski. - Warszawa : WAT, 2002. - [150] s. : il. ; 25 cm.
  Sygn. 58471

2003

 1. ANTKIEWICZ RYSZARD
  Modelowanie i metody oceny efektywności wybranych podsystemów sieci korporacyjnych : [rozprawa habilitacyjna] / Ryszard Antkiewicz. - Warszawa : BEL studio, 2003. - VI, 189 s. : il. ; 25 cm.
  Sygn. 60179
 2. CUDZIŁO STANISŁAW
  Analiza procesu spalania mieszanin reduktor-politetrafluoroeten : [rozprawa habilitacyjna] / Stanisław Cudziło. - Warszawa : BEL Studio, 2003. - 133 s. : il. ; 23 cm.
  Sygn. 60577
 3. WRZESIEŃ STANISŁAW
  Numeryczna analiza właściwości aerodynamicznych profili oraz ciał obrotowych w ściśliwym opływie gazem lepkim przewodzącym ciepło : [rozprawa habilitacyjna] / Stanisław Wrzesień. - Warszawa : WAT, 2003. - 198 s. : il. ; 24 cm.
  Sygn. 59029
 

2004

  1. NOWACKI GABRIEL
   Działania informacyjne w operacjach połączonych : rozprawa habilitacyjna / Gabriel Nowacki ; Akademia Obrony Narodowej. Wydział Wojsk Lądowych. Instytut Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2004. - 235 k. : il. ; 29 cm.
   Sygn. 72372/III

Czytelnia Czasopism

  : II Z - 21
 

2005

 1. DONIGIEWICZ ANTONI
  Modelowanie interakcji człowiek - komputer : problemy oceny jakości i niezawodności : [rozprawa habilitacyjna] / Antoni Donigiewicz. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Wydz. Cybernetyki WAT, 2005. - 238 s. : il. ; 25 cm.
  Sygn. 60240
 2. GARUS JERZY
  Dynamika i sterowanie bezzałogowego statku głębinowego [rozprawa habilitacyjna] / Jerzy Garus. - Gdynia : Akademia Marynarki Wojennej, 2005. - 145 s. : il. ; 24 cm
  Czytelnia Czasopism: II Z-24
 3. SKOMRA ANDRZEJ
  Skuteczność lotniczych rakiet samonaprowadzających się na cel : [rozprawa habilitacyjna] / Andrzej Skomra. - Warszawa : WAT, 2005 - 226 s. : il. 25 cm.
  Sygn. 63691
 4. WORWA KAZIMIERZ
  Modelowanie i ocena wzrostu niezawodności oprogramowania w procesie testowania : [rozprawa habilitacyjna] / Kazimierz Worwa. - Warszawa : Wydz. Cybernetyki WAT, 2005. - 326 s. : il. ; 25 cm
  Sygn. 60239
 5. ŻENDZIAN WALDEMAR
  Generatory parametryczne do dalmierzy laserowych : [rozprawa habilitacyjna] / Waldemar Żendzian. -Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 2005. - 216 s. : il. ; 24 cm.
  Sygn. 62128

powrót do początku ^

2006

 1. JAKUBOWICZ JAROSŁAW
  Mechanizm zarodkowania porów i amian mikrostruktury krzemu w procesach mkorego trawienia : [rozprawa habilitacyjna] / Jarosław Jakubowicz. - Warszawa : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2006. - 130 s. : il. ; 24 cm.
  Sygn. 64871
 2. ŁOPATKA JERZY
  Efektywne metody identyfikacji i demodulacji wybranych sygnałów radiokomunikacyjnych : [rozprawa habilitacyjna] / Jerzy Łopatka. - Warszawa : WAT, 2006. - [139] s. : il. ; 24 cm.
  Sygn. 61791
 3. ZMYWACZYK JANUSZ
  Estymacja parametrów termofizycznych ciał stałych z wykorzystaniem wybranych metod optymalizacji : [rozprawa habilitacyjna] / Janusz Zmywaczyk. - Warszawa : WAT, 2006. - [228] s. : il. ; 25 cm.
  Sygn. 61789

2007

 1. CZARNECKI WITOLD
  Zastosowanie algorytmów modyfikacyjnych do modelowania sygnałów radiolokacyjnych : [rozprawa habilitacyjna] / Witold Czarnecki. - Warszawa : WAT, 2007. - 101 s. : il. ; 24 cm.
  Sygn. 63215
 2. PAWŁOWSKI MICHAŁ
  Obrazowanie struktury defektowej materiałów półizolujących z wykorzystaniem niestacjonarnej spektroskopii fotoprądowej : [rozprawa habilitacyjna] / Michał Pawłowski. - Warszawa : WAT, 2007. - 167 s. : il. ; 24 cm.
  Sygn. 63214
 3. ŚMIAŁEK MICHAŁ
  Software development with reusable requirements-based cases [rozprawa habilitacyjna] / Michał Śmiałek. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2007. - 147 s. : il. ; 24 cm.
  Czytelnia Czasopism: II E - 15
 4. ŻARDECKI DARIUSZ
  Modelowanie luzu i tarcia oparte na odwzorowaniach luz(...) i tar (...) - podstawy teoretyczne i zastosowanie w symulacji drgań nieliniowych w układach kierowniczych samochodów : [rozprawa habilitacyjna] / Dariusz Żardecki. - Warszawa : WAT, 2007. - 179 s. : il. 24 cm.
  Sygn. 62903

2008

 1. CZUJKO TOMASZ
  Materiały z udziałem magnezu do magazynowania wodoru w fazie stałej : [rozprawa habilitacyjna] / Tomasz Czujko ; Wojskowa Akademia Techniczna. - Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 2008. - 226 s. : il. ; 24 cm.
  Sygn. 64226
 2. DZIUBAK TADEUSZ
  Analiza procesu filtracji powietrza wlotowego do silników pojazdów specjalnych : [rozprawa habilitacyjna] / Tadeusz Dziubak. - Warszawa : WAT, 2008. - 188 s. : il. ; 24 cm.
  Sygn. 63424, 63424
 3. KĘDZIERSKI MICHAŁ
  Metodyka wykonania ortofoto z wykorzystaniem naziemnej kamery z obiektywem "rybie oko" : [rozprawa habilitacyjna] / Michał Kędzierski. - Warszawa : WAT, 2008. - 124 s. : il. ; 24 cm.
  Sygn. 72753
 4. OSSOWSKA-CHRUŚCIEL MIROSŁAWA D.
  Otrzymywanie i badania ciekłokrystalicznych tioestrów / Mirosława D. Ossowska-Chruściel.- Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2008. - 167 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
  Sygn. 66448

2009

 

 1. BARNAT WIESŁAW
  Wybrane problemy energochłonności nowych typów paneli ochronnych obciążonych falą wybuchu : [rozprawa habilitacyjna] / Wiesław Barnat.. - Warszawa : BEL Studio, 2009. - 293 s. : il. ; 24 cm.
  Sygn. 65782
 2. DOBROWOLSKI ANDRZEJ PIOTR
  Obiektywna metoda diagnozowania schorzeń nerwowo-mięśniowych oparta na analizie falkowej potencjałów czynnościowych jednostek ruchowych : [rozprawa habilitacyjna] / Andrzej Piotr Dobrowolski. - Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 2009. - 194 s. : il. ; 24 cm.
  Sygn. 65637
 3. JACKOWSKI JERZY
  Rozpoznawanie ruchu pojazdów na podstawie analizy drgań podłoża : [rozprawa habilitacyjna] / Jerzy Jackowski. - Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 2009. - 157 s. : il. ; 24 cm.
  Sygn. 65075
 4. KOSIUCZENKO PIOTR
  Term rewriting as a semantic basis for the graphical modelling of object-oriented systems / Piotr Kosiuczenko.- Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 2009. - 144 s. : il. ; 30 cm.
  Sygn. III-17956
 5. LEŚNIEWICZ MAREK
  Sprzętowa generacja losowych ciągów binarnych : [rozprawa habilitacyjna] / Marek Leśniewicz. - Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 2009. - 392 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
  Sygn. 65736
 6. PAPLIŃSKI ANDRZEJ
  Modelowanie rozwoju spalania i wybuchu w niejednorodnych fizycznie ośrodkach reaktywnych : [rozprawa habilitacyjna] / Andrzej Papliński. - Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 2009. - 177, [1] s. : il. ; 29 cm.
  Sygn. III-18096
 7. PSZCZÓŁKOWSKI JÓZEF
  Analiza i modelowanie procesu rozruchu silników o zapłonie samoczynnym : [rozprawa habilitacyjna] / Józef Pszczółkowski. - Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 2009. - 219 s. : il. ; 24 cm.
  Sygn. 64650
 8. ZATORSKI, ZDZISŁAW
  Teoretyczne i technologiczne podstawy projektowania okrętowych osłon balistycznych [rozprawa habilitacyjna] / Zdzisław Zatorski. - Gdynia : Akademia Marynarki Wojennej, 2009. - 176 s. : il. ; 24 cm. Czytelnia Czasopism: II Z-24

2010

 1. BRZEZIŃSKI MARIAN
  Modelowanie systemu remontu techniki wojsk lądowych : [rozprawa habilitacyjna] / Marian Brzeziński. - Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 2010. - 181 s. : il. ; 24 cm.
  Sygn. 70891
 2. KANIEWSKI PIOTR TOMASZ
  Struktury, modele i algorytmy w zintegrowanych systemach pozycjonujących i nawigacyjnych : [rozprawa habilitacyjna] / Piotr Tomasz Kaniewski. - Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 2010. - 260 s. : il. ; 24 cm.
  Sygn. 66320
 3. PASTERNAK MATEUSZ
  Akustoelektroniczne czujniki gazów z zastosowaniem warstw polimerowych : [rozprawa habilitacyjna] / Mateusz Pasternak. - Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 2010. - 152 s. : il. ; 24 cm.
  Sygn. 66469
 4. PERKOWSKI PAWEŁ
  Spektroskopia dielektryczna smektycznych ciekłych kryształów : [rozprawa habilitacyjna] / Paweł Perkowski. - Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 2010. - 252 s. : il. ; 24 cm.
  Sygn. 66467
 5. ŚNIEŻEK LUCJAN
  Analiza trwałości zmęczeniowej rurociągu przemysłowego : [rozprawa habilitacyjna] / Lucjan Śnieżek. - Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 2010. - 155 s. : il. ; 24 cm.
  Sygn. 67272

 

2011

 1. BARANOWSKI LESZEK
  Modelowanie, identyfikacja i badania numeryczne dynamiki lotu obiektów balistycznych na potrzeby systemów kierowania ogniem artylerii naziemnej : [rozprawa habilitacyjna] / Leszek Baranowski. - Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 2011. - 258 s. : il. ; 24 cm.
  Sygn. 69618
 2. JAGUSIAK BOGUSŁAW
  Związki zawodowe w systemie politycznym Unii Europejskiej : [rozprawa habilitacyjna] / Bogusław Jagusiak. - Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2011. - 504 s. : il. ; 24 cm.
  Sygn. 69626
 3. KACHEL STANISŁAW
  Metoda wielokryterialnego projektowania bryły samolotu z uwzględnieniem misji : [rozprawa habilitacyjna] / Stanisław Kachel. - Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 2011. - 243 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
  Sygn. 68310
 4. ŁADYŻYŃSKA-KOZDRAŚ EDYTA Modelowanie i symulacja numeryczna ruchomych obiektów mechanicznych skrępowanych więzami nieholonomicznymi w postaci praw sterowania [rozprawa habilitacyjne] / Edyta Ładyżyńska-Kozdraś. - Warszawa : Politechnika Warszawska, 2011.- 160 s. : il. ; 24 cm.
  Czytelnia Czasopism: II M - 27
 5. PIECEK WIKTOR
  Właściwości fizyczne ortokonicznej smektycznej fazy antyferroelektrycznej : [rozprawa habilitacyjna] / Wiktor Piecek. - Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 2011. - 188 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
  Sygn. 69216
 6. SZYMCZAK WIESŁAW
  Numeryczne badania rozkładów naprężeń własnych w powłokach gradientowych : [rozprawa habilitacyjna] / Wiesław Szymczyk. - Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 2011. - 239 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
  Sygn. 68309
 7. TARAPATA ZBIGNIEW
  Models and algorithms for knowledge-based decision support and simulation in defence and transport applications : [rozprawa habilitacyjna] / Zbigniew Tarapata. - Warsaw : Wojskowa Akademia Techniczna, 2011. - 234 s. : il. ; 24 cm.
  Sygn. 68685
 8. ZIÓŁKOWSKI CEZARY
  Degradacja jakości transmisji sygnałów w dyspersyjnych kanałach radiowych : [rozprawa habilitacyjna] Cezary Ziółkowski. - Warszawa: Wojskowa Akademia Techniczna, 2011. - 293 s. : il. ; 24 cm.
  Sygn. 68123

 

2012

 

 1. JANISZEWSKI JACEK
  Badania materiałów inżynierskich w warunkach obciążenia dynamicznego : [rozprawa habilitacyjna] : Jacek Janiszewski. -Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 2012. - 275 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
  Sygn. 70071
 2. PIOTROWSKI ZBIGNIEW
  Uwierzytelnianie abonenta w łączach telekomunikacyjnych z wykorzystaniem techniki cyfrowego znaku wodnego : [rozprawa habilitacyjna] / Zbigniew Piotrowski. -Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 2012. - 147 s. : il. kolor. ; 24 cm.
  Sygn. 69620
 3. SUCHAŃSKI MAREK
  Zarządzanie widmem w wojskowych systemach łączności : [rozprawa habilitacyjna] / Marek Suchański. - Zegrze: Wojskowa Akademia Techniczna, 2012. - 132 s. : il. kolor. ; 24 cm.
  Ośrodek Informacji Naukowej: RH-204
  Sygn. 70852
 4. SZCZUREK TADEUSZ
  Od deskrypcji do antycypacji wykorzystania potencjału militarnego w kształtowaniu bezpieczeństwa nowoczesnych wspólnot państwowych wobec rozwoju zagrożeń niemilitarnych.: [rozprawa habilitacyjna] / Tadeusz Szczurek. - Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 2012. - 419 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
  Sygn. 69970
 5. SZPLET RYSZARD
  Precyzyjne przetworniki czasowo-cyfrowe i interpolacyjne liczniki czasu w programowalnych układach scalonych: [rozprawa habilitacyjna] / Ryszard Szplet. - Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 2012. - 191 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
  Sygn. 69969
 6. ZIELIŃSKI ZBIGNIEW
  Podstawy diagnostyki systemowej sieci procesorów o łagodnej degradacji i strukturze hipersześcianu : [rozprawa habilitacyjna] / Zbigniew Zieliński. - Warszawa : Redakcja Wydawnictw Wojskowa Akademia Techniczna, 2012. - 182 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
  Sygn. 70964

 

2013

 1. KROSZCZYŃSKI KRZYSZTOF
  Mezoskalowe funkcje odwzorujące opóźnienia troposferycznego sygnałów GNSS : [rozprawa habilitacyjna] / Krzysztof Kroszczyński. - Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 2013. - 206 s. : il. ; 24 cm
  Sygn. 72069/III
 2. KUCHTA MAREK
  Modele matematyczne wybranych bioukładów człowieka oraz ich weryfikacja na podstawie pomiarów elektronicznych : [rozprawa habilitacyjna] / Marek Kuchta ; Instytut Systemów Elektronicznych Wojskowej Akademii Technicznej. -Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, cop. 2013. -130 s. : il. kolor. ; 24 cm.
  Sygn. 71763
 3. MAJEWSKI TOMASZ
  Technologiczne uwarunkowania właściwości użytkowych spieków ciężkich W-(Fe, Ni, Re) : [rozprawa habilitacyjna] / Tomasz Majewski. - Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 2013. - 221s. : il. ; 24 cm
  Sygn. 71598
 4. ROŚKOWICZ MAREK
  Wpływ lepkosprężystości klejów konstrukcyjnych na wytrzymałość połączeń klejowych : [rozprawa habilitacyjna] / Marek Rośkowicz. - Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 2013. - 179 s. : il. ; 24 cm
  Sygn. 71511
 5. RYBAK PIOTR
  Kształtowanie odporności udarowej struktur nośnych wozów bojowych : [rozprawa habilitacyjna]/ Piotr Rybak. - Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 2013. - 224 s. : il. kolor. ; 24 cm.
  Sygn. 71764
 6. SZYMCZYK ELŻBIETA
  Numeryczna analiza zjawisk lokalnych w połączeniach nitowych konstrukcji lotniczych : [rozprawa habilitacyjna] / Elżbieta Szymczyk. - Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 2013. - 225 s. : il. kolor. ; 24 cm.
  Sygn. 71595
 7. TYPIAK ANDRZEJ
  Sterowanie mobilnymi maszynami inżynieryjnymi w układzie teleoperacji : [rozprawa habilitacyjna]/ Andrzej Typiak. - Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 2013. - 171 s. : il. kolor. ; 24 cm.
  Sygn. 71761

 

2014

 1. SUSEK WALDEMAR
  Zakłócenia i sygnały szumowe w radioelektronice mikrofalowej : [rozprawa habilitacyjna] / Waldemar Susek.. - Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 2014. - 136 s. : il. kolor. ; 24 cm.
  Sygn. 72448

 

2015

 1. SENDEROWSKI, CEZARY
  Żelazowo - aluminiowe intermetaliczne systemy powłokowe uzyskiwane z naddźwiękowego strumienia metalizacyjnego : [rozprawa habilitacyjna] / Cezary Senderowski, Warszawa : Bel Studio, 2015. -- 280 s. : il (w tym kol. ) ; 24 cm.
  Sygn. 79805

 

2016

 1. POLAK, ROMAN
  Modernizacja techniczna Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : [rozprawa habilitacyjna] / Roman Polak. -- Wyd. 2, poszerz. i zm., Warszawa : Bellona, cop. 2015. -- 354, [1] s. : il. ; 24 cm. -- ( Biblioteka Wiedzy Wojskowej. )
  Sygn. 78183
 2. PIETRASIŃSKI, JERZY
  Wybrane problemy przetwarzania sygnałów radarowych : [rozprawa habilitacyjna] / Jerzy Franciszek Pietrasiński ; recenzenci Andrzej Jakubiak, Zenon Szczepaniak ; Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego. Warszawa : Redakcja Wydawnictw Wojskowej Akademii Technicznej, 2015. -- 160, [1] s. : il. ;  24 cm.
  Sygn. 77828
 3. ROSIŃSKI, ADAM
  Modelowanie procesu eksploatacji systemów telematyki transportu : [rozprawa habilitacyjna] / Adam Rosiński. Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2015. -- 182 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
  Sygn. 79337
Ostatnio zmieniany piątek, 26 stycznia 2018 18:06
facebook Instagram Instagram blog NUKAT bibliowawa
film 360 STOPNI filmy