Przejdź do treści

Kontakt:

tel. 261 837 608, e-mail: bg.bazy@wat.edu.pl 

Opis

Konsultacje adresowane są do doktorantów Wojskowej Akademii Technicznej. Konsultacje przeprowadzane są w każdą trzecią środę miesiąca w ciągu roku akademickiego. Na życzenie, termin konsultacji może być dostosowany do potrzeb użytkowników. Forma spotkania jest również dostosowywana do indywidualnych potrzeb doktorantów i może przybrać tradycyjną formę wykładu, dyskusji czy ćwiczeń, podczas których uczestnicy samodzielnie prowadzą wyszukiwania piśmiennictwa naukowego na interesujący ich temat.

Cel

Celem konsultacji jest dostarczenie doktorantom WAT praktycznych wskazówek na temat skutecznego i optymalnego korzystania z zasobów Biblioteki Głównej WAT.

Proponowana tematyka konsultacji

Proponowana tematyka konsultacji jest tylko i wyłącznie wskazaniem pewnych obszarów tematycznych, których zgłębienie pozwoli na wykorzystanie zdobytej wiedzy w dalszej pracy naukowej.

Tematyka:

  • Korzystanie z zasobów Biblioteki Głównej WAT.
  • Wykorzystanie elektronicznych źródeł informacji Biblioteki Głównej WAT (baz danych, serwisów e-książek i e-czasopism) w procesie gromadzenia literatury przedmiotu.
  • Zastosowanie narzędzi RefWorks, EndNote oraz Mendeley w gromadzeniu opisów bibliograficznych i wykorzystaniu ich w pracy naukowej.
  • Różnorodne źródła informacji naukowej.
  • Katalogi centralne.
  • Bibliograficzne i pełnotekstowe bazy danych.
  • Wykonywanie analizy cytowań w bazie Web of Science.
  • Wykonywanie analizy cytowań w bazie Scopus.