Wydrukuj tę stronę
środa, 05 listopada 2014 04:50

Prenumerata polska 2020

 1. Aktualności lotnicze - AKLOT, ISSN 1730-3028
 2. Archives of Civil Engineering, ISSN 1230-2945
 3. Archives of Electrical Engineering, ISSN 0004-0746
 4. Archives of Control Sciences, ISSN 0004-072X
 5. Archives of Thermodynamics / PAN, ISSN 1231-0956
 6. Auto Expert : technika, warsztat, handel, ISSN 1234-480X
 7. Auto Moto Serwis, ISSN 1231-0131
 8. Auto Motor i Sport, ISSN 1426-6385
 9. Autonaprawa : miesięcznik branżowy, ISSN 1897-3280
 10. Bibliotekarz, ISSN 0208-4333
 11. Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej, ISSN 1234-5865
 12. Charaktery, ISSN 1427-695X
 13. Chemia i Biznes, ISSN 2081-6618
 14. Chemia i Biznes: rynek kosmetyczny i chemii gospodarczej, ISSN 2300-0988
 15. Chemia Przemysłowa, ISSN 1734-8013
 16. Ciężarówki : transport, serwis, spedycja, ISSN 1507-9961
 17. Computer Science and Mathematical Modelling, ISSN 2450-0054
 18. Do Rzeczy : tygodnik Lisickiego, ISSN 2299-8500
 19. Dziennik Gazeta Prawna, ISSN 2080-6744
 20. Elektronik : magazyn elektroniki profesjonalnej (AVT), ISSN 1248-4030
 21. Elektronika Praktyczna : międzynarodowy magazyn elektroników konstruktorów, ISSN 1230-3526
 22. Elektronika dla Wszystkich, ISSN 1425-1698
 23. Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania, ISSN 0033-2089
 24. Energia i Recykling : gospodarka obiegu zamkniętego, ISSN 2544-4875
 25. English Matters, ISSN 1896-4184
 26. EuroLogistics, ISSN 1641-0343
 27. Fleet: dialog flotowy, ISSN 2081-0806
 28. Forum : najciekawsze historie świata, ISSN 0015-8402
 29. Forum Akademickie, ISSN 1233-0930
 30. Gazeta Polska codziennie, ISSN 2083-7119
 31. Gazeta Wyborcza, ISSN 0860-908X
 32. Geodeta, ISSN 1234-5202
 33. Geoinżynieria : drogi mosty tunele, ISSN 1895-0426
 34. Głos Akademicki, ISSN 1507-9988
 35. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, ISSN 1231-2037
 36. Harvard Business Review Polska, ISSN 1730-3591
 37. Instal: teoria i praktyka w instalacjach, ISSN 1640-8160
 38. Inżynieria Bezwykopowa, ISSN 1730-1432
 39. Inżynier Budownictwa, ISSN 1732-3428
 40. Inżynieria i Budownictwo, ISSN 0021-0215
 41. Inżynieria Materiałowa, ISSN 0208-6247
 42. Inżynieria Powierzchni, ISSN 1426-1723
 43. Journal of KONBiN, ISSN 1895-8281
 44. Karta : kwartalnik historyczny, ISSN 0867-3764
 45. Kronika Wojska Polskiego, ISSN 1734-2317
 46. Kruszywa: produkcja, transport, zastosowanie, ISSN 2082-6605
 47. Książki : magazyn do czytania, ISSN 2083-3881
 48. Kwartalnik Bellona, ISSN 1897-7065
 49. Logistyka, ISSN 1231-5478
 50. Logistyka a Jakość, ISSN 1509-3719
 51. Machine Dynamics Research, ISSN 0239-7730
 52. Magazynowanie i Dystrybucja : czasopismo o technice magazynowej i logistyce dystrybucji, ISSN 1898-6420
 53. Matematyka : czasopismo dla nauczycieli. ISSN 0137-8848
 54. Materiały Budowlane, ISSN 0137-2971
 55. Materiały Elektroniczne, ISSN 0209-0058
 56. Mazowsze Studia Regionalne/ Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, ISSN 1689-4774
 57. Mechanik : miesięcznik naukowo - techniczny, ISSN 0025-6552
 58. Metrology and Measurement Systems, ISSN 0860-8229
 59. Mosty, ISSN 1896-7663
 60. Murator : budowa i remonty krok po kroku, ISSN 0239-6866
 61. National Geographic Polska, ISSN 1507-5966
 62. Newsweek Polska, ISSN 1642-5685
 63. Nowa Technika Wojskowa, ISSN 1230-1655
 64. Nowoczesna Biblioteka 3.0, ISSN 2544-7629
 65. Nowoczesne Systemy Zarządzania, ISSN 1896-9380
 66. Nowoczesny Magazyn, ISSN 1507-465X
 67. Nowoczesny Warsztat, ISSN 1505-6430
 68. Obronność : Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia / Akademia Sztuki Wojennej, ISSN 2084-7297
 69. Ochrona i Bezpieczeństwo Obiektów i Biznesu, ISSN 2658-1779
 70. Ochrona przed Korozją, ISSN 0473-7733
 71. Opakowanie, ISSN 0030-3348
 72. Paliwa Płynne, ISSN 1230-3461
 73. Paragraf na Drodze, ISSN 1505-3520
 74. Personel i Zarządzanie, ISSN 1641-0793
 75. Piechur Morski : historia militaria obronność, ISSN 2543-7992
 76. Plast News, ISSN 1897-3973
 77. Polityka, ISSN 0032-3500
 78. Polska Zbrojna, ISSN 0867-4523
 79. Polska Zbrojna Historia, ISSN 2543-8735
 80. Polish Cartographical Review, ISSN 0324-8321
 81. Pośrednik Budowlany : informacje dla budownictwa, ISSN 1427-213X
 82. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Budownictwo, ISSN 0137-2297
 83. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektryka, ISSN 0137-2319
 84. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Fizyka, ISSN 0137-2319
 85. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Geodezja, ISSN 0137-2327
 86. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Inżynieria Środowiska, ISSN 1234-4338
 87. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika, ISSN 0137-2335
 88. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, ISSN 1230-9265
 89. Problemy Jakości, ISSN 0137-8651
 90. Problemy Mechatroniki : uzbrojenie, lotnictwo, inżynieria bezpieczeństwa, ISSN 2081-5891
 91. Problemy Techniki Uzbrojenia, ISSN 1230-3801
 92. Projektowanie i Konstrukcje Inżynierskie, ISSN 1899-699X
 93. Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ISSN 2080-1335
 94. Przegląd Biblioteczny, ISSN 0033-202X
 95. Przegląd Budowlany, ISSN 0033-2038
 96. Przegląd Elektrotechniczny, ISSN 0033-2097
 97. Przegląd Geodezyjny, ISSN 0033-2127
 98. Przegląd Historyczno-Wojskowy, ISSN 1640-6281
 99. Przegląd Komunalny : gospodarka komunalna i ochrona środowiska, ISSN 1232-9126
 100. Przegląd Lotniczy : aviation revue, ISSN 1231-2398
 101. Przegląd Mechaniczny, ISSN 0033-2259
 102. Przegląd Nauk o Obronności, ISSN 2450-6869
 103. Przegląd Organizacji, ISSN 0137-7221
 104. Przegląd Sił Zbrojnych, ISSN 2353-1975
 105. Przegląd Teleinformatyczny, ISSN 2300-5149 (do nr 33/2012 pt. Biuletyn Instytutu Automatyki i Robotyki)
 106. Przegląd Telekomunikacyjny, ISSN 1230-3496
 107. Przemysł Chemiczny, ISSN 0033-2496
 108. Raport - Wojsko, Technika, Obronność, ISSN 1429-270X
 109. Rocznik Astronomiczny, ISSN 0209-0341
 110. Rudy i Metale Nieżelazne, ISSN 0035-9696
 111. Rzeczpospolita, ISSN 0208-9130
 112. Samochody Specjalne, ISSN 1428-5495
 113. Security and Defence Quarterly, ISSN 2300-8741
 114. Sens : psychologia dla ciebie, ISSN 1897-4430
 115. Serwis Motoryzacyjny, ISSN 1898-1305
 116. Skrzydlata Polska : magazyn lotniczy, ISSN 0137-866X
 117. Służby Utrzymania Ruchu, ISSN 1896-0677
 118. Spadochroniarz : magazyn spadochroniarzy polskich, ISSN 1426-5168
 119. Special OPS : magazyn ludzi akcji, ISSN 2080-8771
 120. Structure and Environment: architecture, civil engineering, environmental engineering and energy, ISSN 2081-1500
 121. Strzał : magazyn o broni, ISSN 1644-4906
 122. Strzał.pl, ISSN 2451-4942
 123. Studia Bezpieczeństwa Narodowego / Wojskowa Akademia Techniczna, ISSN 2082-2677
 124. Studia i Materiały Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ISSN 2354-0435
 125. Surowce i Maszyny Budowlane, ISSN 1734-7998
 126. Szef Utrzymania Ruchu, ISSN 2450-6818
 127. Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe, ISSN 0860-8369
 128. Świat Nauki : wydanie polskie, ISSN 0867-6380
 129. Świat Opon, ISSN 2449-6936
 130. Towaroznawcze Problemy Jakości, ISSN 1733-747X
 131. Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze : przenośniki... ISSN 1899-5489
 132. TSL Biznes, ISSN 2081-5255
 133. Utrzymanie Ruchu, ISSN 2083-6651
 134. Wiadomości Projektanta Budownictwa, ISSN 1899-6094
 135. Wiedza i Życie, ISSN 0137-8929
 136. Wiedza Obronna, ISSN 0209-0031
 137. Wodociągi - Kanalizacja, ISSN 1731-724X
 138. Wojsko i Technika, ISSN 2450-1301
 139. Wojskowy Przegląd Prawniczy, ISSN 0137-7272
 140. Wprost, ISSN 0209-1747
 141. Zagadnienia Informacji Naukowej, ISSN 0324-8194
 142. Zeszyty Naukowe /Akademia Morska w Szczecinie, ISSN 1733-8670
 143. Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, ISSN 0860-889X
 144. Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej (do nr 2/2016 pt. „Zeszyty Naukowe AON”), ISSN 2543-6937
 145. Zeszyty Naukowe SGSP, ISSN 0239-5223
 146. Zieleń Miejska, ISSN 1896-5326
 147. Znak, ISSN 0044-488X
Ostatnio zmieniany środa, 12 sierpnia 2020 22:09