środa, 05 listopada 2014 04:50

Prenumerata polska 2020

 1. Aktualności lotnicze - AKLOT, ISSN 1730-3028
 2. Archives of Civil Engineering, ISSN 1230-2945
 3. Archives of Electrical Engineering, ISSN 0004-0746
 4. Archives of Control Sciences, ISSN 0004-072X
 5. Archives of Thermodynamics / PAN, ISSN 1231-0956
 6. Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe, ISSN 1509-5878
 7. Auto Expert : technika, warsztat, handel, ISSN 1234-480X
 8. Auto Moto Serwis, ISSN 1231-0131
 9. Auto Motor i Sport, ISSN 1426-6385
 10. Autonaprawa : miesięcznik branżowy, ISSN 1897-3280
 11. Aviation Avanced and Maintenance, ISSN 2543-9456
 12. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza, ISSN 1895-8443
 13. Bezpieczeństwo Narodowe : [kwartalnik wydawany przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego], ISSN 1896-4923
 14. Bibliotekarz, ISSN 0208-4333
 15. Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej, ISSN 1234-5865
 16. Broń i Amunicja : magazyn strzelecki, ISSN 1644-339X
 17. Challenges of Modern Technology, ISSN 2082-2863
 18. Charaktery, ISSN 1427-695X
 19. Chemia i Biznes, ISSN 2081-6618
 20. Chemia i Biznes: rynek kosmetyczny i chemii gospodarczej, ISSN 2300-0988
 21. Chemia Przemysłowa, ISSN 1734-8013
 22. Ciężarówki : transport, serwis, spedycja, ISSN 1507-9961
 23. Computer Science and Mathematical Modelling, ISSN 2450-0054
 24. Do Rzeczy : tygodnik Lisickiego, ISSN 2299-8500
 25. Dziennik Gazeta Prawna, ISSN 2080-6744
 26. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, ISSN 0860-6846
 27. Elektronik : magazyn elektroniki profesjonalnej (AVT), ISSN 1248-4030
 28. Elektronika Praktyczna : międzynarodowy magazyn elektroników konstruktorów, ISSN 1230-3526
 29. Elektronika dla Wszystkich, ISSN 1425-1698
 30. Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania, ISSN 0033-2089
 31. Energia i Recykling : gospodarka obiegu zamkniętego, ISSN 2544-4875
 32. English Matters, ISSN 1896-4184
 33. EuroLogistics, ISSN 1641-0343
 34. Fleet: dialog flotowy, ISSN 2081-0806
 35. Forum : najciekawsze historie świata, ISSN 0015-8402
 36. Forum Akademickie, ISSN 1233-0930
 37. Gazeta Polska codziennie, ISSN 2083-7119
 38. Gazeta Wyborcza, ISSN 0860-908X
 39. Geodeta, ISSN 1234-5202
 40. Geoinżynieria : drogi mosty tunele, ISSN 1895-0426
 41. Głos Akademicki, ISSN 1507-9988
 42. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, ISSN 1231-2037
 43. Harvard Business Review Polska, ISSN 1730-3591
 44. Infrastruktura: ludzie, innowacje, technologie, ISSN 1896-6233
 45. Instal: teoria i praktyka w instalacjach, ISSN 1640-8160
 46. Inżynieria Bezwykopowa, ISSN 1730-1432
 47. Inżynier Budownictwa, ISSN 1732-3428
 48. Inżynieria i Budownictwo, ISSN 0021-0215
 49. Inżynieria Materiałowa, ISSN 0208-6247
 50. Inżynieria Powierzchni, ISSN 1426-1723
 51. Journal of KONBiN, ISSN 1895-8281
 52. Karta : kwartalnik historyczny, ISSN 0867-3764
 53. Kronika Wojska Polskiego, ISSN 1734-2317
 54. Kruszywa: produkcja, transport, zastosowanie, ISSN 2082-6605
 55. Książki : magazyn do czytania, ISSN 2083-3881
 56. Kwartalnik Bellona, ISSN 1897-7065
 57. Kwartalnik Policyjny, ISSN 1898-1453
 58. Logistyka, ISSN 1231-5478
 59. Logistyka a Jakość, ISSN 1509-3719
 60. Logistyka Produkcji, ISSN 2082-5935
 61. Machine Dynamics Research, ISSN 0239-7730
 62. Magazynowanie i Dystrybucja : czasopismo o technice magazynowej i logistyce dystrybucji, ISSN 1898-6420
 63. Matematyka : czasopismo dla nauczycieli. ISSN 0137-8848
 64. Materiały Budowlane, ISSN 0137-2971
 65. Materiały Elektroniczne, ISSN 0209-0058
 66. Mazowsze Studia Regionalne/ Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, ISSN 1689-4774
 67. Mechanik : miesięcznik naukowo - techniczny, ISSN 0025-6552
 68. Metrology and Measurement Systems, ISSN 0860-8229
 69. Modelowanie Inżynierskie, ISSN 1896-771X
 70. Mosty, ISSN 1896-7663
 71. Murator : budowa i remonty krok po kroku, ISSN 0239-6866
 72. Myśl Ekonomiczna i Polityczna, ISSN 2081-5913
 73. National Geographic Polska, ISSN 1507-5966
 74. Newsweek Polska, ISSN 1642-5685
 75. Nowa Technika Wojskowa, ISSN 1230-1655
 76. Nowoczesna Biblioteka 3.0, ISSN 2544-7629
 77. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, ISSN 1734-6681
 78. Nowoczesne Systemy Zarządzania, ISSN 1896-9380
 79. Nowoczesny Magazyn, ISSN 1507-465X
 80. Nowoczesny Warsztat, ISSN 1505-6430
 81. Obiekty Inżynierskie: mosty, wiadukty, tunele, ISSN 2084-9443
 82. Obronność : Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia / Akademia Sztuki Wojennej, ISSN 2084-7297
 83. Ochrona i Bezpieczeństwo Obiektów i Biznesu, ISSN 2658-1779
 84. Ochrona przed Korozją, ISSN 0473-7733
 85. Opakowanie, ISSN 0030-3348
 86. Paliwa Płynne, ISSN 1230-3461
 87. Paragraf na Drodze, ISSN 1505-3520
 88. Personel i Zarządzanie, ISSN 1641-0793
 89. Piechur Morski : historia militaria obronność, ISSN 2543-7992
 90. Plast News, ISSN 1897-3973
 91. Polityka, ISSN 0032-3500
 92. Polska Zbrojna, ISSN 0867-4523
 93. Polska Zbrojna Historia, ISSN 2543-8735
 94. Polish Cartographical Review, ISSN 0324-8321
 95. Pośrednik Budowlany : informacje dla budownictwa, ISSN 1427-213X
 96. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Budownictwo, ISSN 0137-2297
 97. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektryka, ISSN 0137-2319
 98. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Fizyka, ISSN 0137-2319
 99. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Geodezja, ISSN 0137-2327
 100. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Inżynieria Środowiska, ISSN 1234-4338
 101. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika, ISSN 0137-2335
 102. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, ISSN 1230-9265
 103. Problemy Jakości, ISSN 0137-8651
 104. Problemy Mechatroniki : uzbrojenie, lotnictwo, inżynieria bezpieczeństwa, ISSN 2081-5891
 105. Problemy Techniki Uzbrojenia, ISSN 1230-3801
 106. Projektowanie i Konstrukcje Inżynierskie, ISSN 1899-699X
 107. Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ISSN 2080-1335
 108. Przegląd Biblioteczny, ISSN 0033-202X
 109. Przegląd Budowlany, ISSN 0033-2038
 110. Przegląd Elektrotechniczny, ISSN 0033-2097
 111. Przegląd Geodezyjny, ISSN 0033-2127
 112. Przegląd Historyczno-Wojskowy, ISSN 1640-6281
 113. Przegląd Komunalny : gospodarka komunalna i ochrona środowiska, ISSN 1232-9126
 114. Przegląd Lotniczy : aviation revue, ISSN 1231-2398
 115. Przegląd Mechaniczny, ISSN 0033-2259
 116. Przegląd Nauk o Obronności, ISSN 2450-6869
 117. Przegląd Organizacji, ISSN 0137-7221
 118. Przegląd Sił Zbrojnych, ISSN 2353-1975
 119. Przegląd Teleinformatyczny, ISSN 2300-5149 (do nr 33/2012 pt. Biuletyn Instytutu Automatyki i Robotyki)
 120. Przegląd Telekomunikacyjny, ISSN 1230-3496
 121. Przemysł Chemiczny, ISSN 0033-2496
 122. Przetwórstwo Tworzyw, ISSN 1429-0472
 123. Raport - Wojsko, Technika, Obronność, ISSN 1429-270X
 124. Rocznik Astronomiczny, ISSN 0209-0341
 125. Rudy i Metale Nieżelazne, ISSN 0035-9696
 126. Rzeczpospolita, ISSN 0208-9130
 127. Samochody Specjalne, ISSN 1428-5495
 128. Security and Defence Quarterly, ISSN 2300-8741
 129. Sens : psychologia dla ciebie, ISSN 1897-4430
 130. Serwis Motoryzacyjny, ISSN 1898-1305
 131. Skrzydlata Polska : magazyn lotniczy, ISSN 0137-866X
 132. Służby Utrzymania Ruchu, ISSN 1896-0677
 133. Spadochroniarz : magazyn spadochroniarzy polskich, ISSN 1426-5168
 134. Special OPS : magazyn ludzi akcji, ISSN 2080-8771
 135. Structure and Environment: architecture, civil engineering, environmental engineering and energy, ISSN 2081-1500
 136. Strzał : magazyn o broni, ISSN 1644-4906
 137. Strzał.pl, ISSN 2451-4942
 138. Studia Bezpieczeństwa Narodowego / Wojskowa Akademia Techniczna, ISSN 2082-2677
 139. Studia i Materiały Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ISSN 2354-0435
 140. Studia Informatica, ISSN 0208-7286
 141. Studia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254
 142. Surowce i Maszyny Budowlane, ISSN 1734-7998
 143. Szef Utrzymania Ruchu, ISSN 2450-6818
 144. Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe, ISSN 0860-8369
 145. Świat Nauki : wydanie polskie, ISSN 0867-6380
 146. Świat Opon, ISSN 2449-6936
 147. Towaroznawcze Problemy Jakości, ISSN 1733-747X
 148. Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze : przenośniki... ISSN 1899-5489
 149. TSL Biznes, ISSN 2081-5255
 150. Utrzymanie Ruchu, ISSN 2083-6651
 151. Wiadomości Projektanta Budownictwa, ISSN 1899-6094
 152. Wiedza i Życie, ISSN 0137-8929
 153. Wiedza Obronna, ISSN 0209-0031
 154. Wodociągi - Kanalizacja, ISSN 1731-724X
 155. Wojsko i Technika, ISSN 2450-1301
 156. Wojskowy Przegląd Prawniczy, ISSN 0137-7272
 157. Wprost, ISSN 0209-1747
 158. Zagadnienia Informacji Naukowej, ISSN 0324-8194
 159. Zeszyty Naukowe /Akademia Morska w Szczecinie, ISSN 1733-8670
 160. Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, ISSN 0860-889X
 161. Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej (do nr 2/2016 pt. „Zeszyty Naukowe AON”), ISSN 2543-6937
 162. Zeszyty Naukowe SGSP, ISSN 0239-5223
 163. Zieleń Miejska, ISSN 1896-5326
 164. Znak, ISSN 0044-488X
Ostatnio zmieniany wtorek, 12 maja 2020 21:25
Więcej w tej kategorii: Prenumerata zagraniczna 2020 »
facebook Instagram Instagram blog NUKAT bibliowawa
film 360 STOPNI