środa, 05 listopada 2014 04:50

Prenumerata polska 2020

 1. Aktualności lotnicze - AKLOT, ISSN 1730-3028
 2. Architektura Murator, ISSN 1232-6372 (wersja elektroniczna)
 3. Archives of Civil Engineering, ISSN 1230-2945
 4. Archives of Electrical Engineering, ISSN 0004-0746
 5. Archives of Control Sciences, ISSN 0004-072X
 6. Archives of Thermodynamics / PAN, ISSN 1231-0956
 7. Auto Expert : technika, warsztat, handel, ISSN 1234-480X
 8. Auto Moto Serwis, ISSN 1231-0131
 9. Auto Motor i Sport, ISSN 1426-6385 (wersja drukowana i elektroniczna)
 10. Autonaprawa : miesięcznik branżowy, ISSN 1897-3280
 11. Bibliotekarz, ISSN 0208-4333
 12. Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej, ISSN 1234-5865
 13. Charaktery, ISSN 1427-695X
 14. Chemia i Biznes, ISSN 2081-6618
 15. Chemia i Biznes: rynek kosmetyczny i chemii gospodarczej, ISSN 2300-0988
 16. Chemia Przemysłowa, ISSN 1734-8013
 17. Ciężarówki : transport, serwis, spedycja, ISSN 1507-9961
 18. Computer Science and Mathematical Modelling, ISSN 2450-0054
 19. Do Rzeczy : tygodnik Lisickiego, ISSN 2299-8500 (wersja drukowana i elektroniczna)
 20. Dziennik Gazeta Prawna, ISSN 2080-6744 (wersja drukowana i elektroniczna)
 21. Elektronik : magazyn elektroniki profesjonalnej (AVT), ISSN 1248-4030
 22. Elektronika dla Wszystkich, ISSN 1425-1698 (wersja drukowana i elektroniczna)
 23. Elektronika Praktyczna, ISSN 1230-3526 (wersja drukowana i elektroniczna)
 24. Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania, ISSN 0033-2089
 25. Energia i Recykling : gospodarka obiegu zamkniętego, ISSN 2544-4875
 26. English Matters, ISSN 1896-4184 (wersja drukowana i elektroniczna)
 27. EuroLogistics, ISSN 1641-0343
 28. Fleet: dialog flotowy, ISSN 2081-0806
 29. Forum : najciekawsze historie świata, ISSN 0015-8402 (wersja drukowana i elektroniczna)
 30. Forum Akademickie, ISSN 1233-0930
 31. Gazeta Polska, ISSN 1230-4581 (wersja elektroniczna)
 32. Gazeta Polska codziennie, ISSN 2083-7119
 33. Gazeta Wyborcza, ISSN 0860-908X (wersja drukowana i elektroniczna)
 34. Geodeta, ISSN 1234-5202
 35. Geoinżynieria : drogi mosty tunele, ISSN 1895-0426
 36. Głos Akademicki, ISSN 1507-9988
 37. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, ISSN 1231-2037
 38. Harvard Business Review Polska, ISSN 1730-3591
 39. ICAN Management Review Polska (ISSN 2719-3330)
 40. Instal: teoria i praktyka w instalacjach, ISSN 1640-8160
 41. Inżynieria Bezwykopowa, ISSN 1730-1432
 42. Inżynier Budownictwa, ISSN 1732-3428
 43. Inżynieria i Budownictwo, ISSN 0021-0315 (wersja drukowana i elektroniczna)
 44. Inżynieria Materiałowa, ISSN 0208-6247
 45. Inżynieria Powierzchni, ISSN 1426-1723
 46. Journal of KONBiN, ISSN 1895-8281
 47. Karta : kwartalnik historyczny, ISSN 0867-3764
 48. Kronika Wojska Polskiego, ISSN 1734-2317
 49. Kruszywa: produkcja, transport, zastosowanie, ISSN 2082-6605
 50. Książki : magazyn do czytania, ISSN 2083-3881 (wersja drukowana i elektroniczna)
 51. Kwartalnik Bellona, ISSN 1897-7065 (wersja drukowana i elektroniczna)
 52. Logistyka, ISSN 1231-5478
 53. Logistyka a Jakość, ISSN 1509-3719
 54. Machine Dynamics Research, ISSN 0239-7730
 55. Magazynowanie i Dystrybucja : czasopismo o technice magazynowej i logistyce dystrybucji, ISSN 1898-6420
 56. Matematyka : czasopismo dla nauczycieli. ISSN 0137-8848
 57. Materiały Budowlane, ISSN 0137-2971
 58. Materiały Elektroniczne, ISSN 0209-0058
 59. Mazowsze Studia Regionalne/ Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, ISSN 1689-4774
 60. Mechanik : miesięcznik naukowo - techniczny, ISSN 0025-6552
 61. Metrology and Measurement Systems, ISSN 0860-8229
 62. Mosty, ISSN 1896-7663
 63. Murator : budowa i remont krok po kroku, ISSN 0239-6866 (wersja drukowana i elektroniczna)
 64. National Geographic Polska, ISSN 1507-5966 (wersja drukowana i elektroniczna)
 65. Newsweek Polska, ISSN 1642-5685 (wersja drukowana i elektroniczna)
 66. Nowa Technika Wojskowa, ISSN 1230-1655 (wersja drukowana i elektroniczna)
 67. Nowoczesna Biblioteka 3.0, ISSN 2544-7629
 68. Nowoczesne Systemy Zarządzania, ISSN 1896-9380
 69. Nowoczesny Magazyn, ISSN 1507-465X
 70. Nowoczesny Warsztat, ISSN 1505-6430
 71. Obronność : Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia / Akademia Sztuki Wojennej, ISSN 2084-7297
 72. Ochrona i Bezpieczeństwo Obiektów i Biznesu, ISSN 2658-1779
 73. Ochrona przed Korozją, ISSN 0473-7733
 74. Opakowanie, ISSN 0030-3348
 75. Paliwa Płynne, ISSN 1230-3461
 76. Paragraf na Drodze, ISSN 1505-3520
 77. Personel i Zarządzanie, ISSN 1641-0793 (wersja drukowana i elektroniczna)
 78. Piechur Morski : historia militaria obronność, ISSN 2543-7992
 79. Plast News, ISSN 1897-3973
 80. Plus Minus Rzeczpospolita, ISSN 0208-9130 (wersja drukowana i elektroniczna)
 81. Polityka, ISSN 0032-3500 (wersja drukowana i elektroniczna)
 82. Polska Zbrojna : magazyn nie tylko dla żołnierzy, ISSN 0867-4523 (wersja drukowana i elektroniczna)
 83. Polska Zbrojna Historia, ISSN 2543-8735
 84. Polish Cartographical Review : supplement w języku polskim, ISSN 2541-1749
 85. Pomocnik Historyczny Polityki, ISSN 2391-7717 (wersja elektroniczna)
 86. Pośrednik Budowlany : informacje dla budownictwa, ISSN 1427-213X
 87. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Budownictwo, ISSN 0137-2297
 88. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektryka, ISSN 0137-2319
 89. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Fizyka, ISSN 0137-2319
 90. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Geodezja, ISSN 0137-2327
 91. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Inżynieria Środowiska, ISSN 1234-4338
 92. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika, ISSN 0137-2335
 93. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, ISSN 1230-9265
 94. Problemy Jakości, ISSN 0137-8651
 95. Problemy Mechatroniki : uzbrojenie, lotnictwo, inżynieria bezpieczeństwa, ISSN 2081-5891
 96. Problemy Techniki Uzbrojenia, ISSN 1230-3801
 97. Projektowanie i Konstrukcje Inżynierskie, ISSN 1899-699X
 98. Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ISSN 2080-1335
 99. Przegląd Biblioteczny, ISSN 0033-202X
 100. Przegląd Budowlany, ISSN 0033-2038
 101. Przegląd Elektrotechniczny, ISSN 0033-2097
 102. Przegląd Geodezyjny, ISSN 0033-2127
 103. Przegląd Historyczno-Wojskowy, ISSN 1640-6281
 104. Przegląd Komunalny : gospodarka komunalna i ochrona środowiska, ISSN 1232-9126
 105. Przegląd Lotniczy : aviation revue, ISSN 1231-2398
 106. Przegląd Mechaniczny, ISSN 0033-2259
 107. Przegląd Nauk o Obronności, ISSN 2450-6869
 108. Przegląd Organizacji, ISSN 0137-7221
 109. Przegląd Sił Zbrojnych, ISSN 2353-1975
 110. Przegląd Teleinformatyczny, ISSN 2300-5149 (do nr 33/2012 pt. Biuletyn Instytutu Automatyki i Robotyki)
 111. Przegląd Telekomunikacyjny, ISSN 1230-3496
 112. Przemysł Chemiczny, ISSN 0033-2496
 113. Raport - Wojsko, Technika, Obronność, ISSN 1429-270X
 114. Rocznik Astronomiczny, ISSN 0209-0341
 115. Rudy i Metale Nieżelazne, ISSN 0035-9696
 116. Rzeczpospolita, ISSN 0208-9130 (wersja drukowana i elektroniczna)
 117. Samochody Specjalne, ISSN 1428-5495
 118. Security and Defence Quarterly, ISSN 2300-8741
 119. Sens : psychologia dla ciebie, ISSN 1897-4430 (wersja drukowana i elektroniczna)
 120. Serwis Motoryzacyjny, ISSN 1898-1305
 121. Skrzydlata Polska : magazyn lotniczy, ISSN 0137-866X
 122. Służby Utrzymania Ruchu, ISSN 1896-0677
 123. Spadochroniarz : magazyn spadochroniarzy polskich, ISSN 1426-5168
 124. Special OPS : magazyn ludzi akcji, ISSN 2080-8771 (wersja drukowana i elektroniczna)
 125. Structure and Environment: architecture, civil engineering, environmental engineering and energy, ISSN 2081-1500
 126. Strzał : magazyn o broni, ISSN 1644-4906 (wersja drukowana i elektroniczna)
 127. Strzał.pl, ISSN 2451-4942
 128. Studia Bezpieczeństwa Narodowego / Wojskowa Akademia Techniczna, ISSN 2082-2677
 129. Studia i Materiały Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ISSN 2354-0435
 130. Surowce i Maszyny Budowlane, ISSN 1734-7998
 131. Szef Utrzymania Ruchu, ISSN 2450-6818
 132. Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe, ISSN 0860-8369
 133. Świat Nauki : wydanie polskie, ISSN 0867-6380
 134. Świat Opon, ISSN 2449-6936
 135. Świat Wiedzy : odkrywasz, poznajesz, rozumiesz, ISSN 2083-5825 (wersja elektroniczna)
 136. Towaroznawcze Problemy Jakości, ISSN 1733-747X
 137. Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze : przenośniki... ISSN 1899-5489
 138. TSL Biznes, ISSN 2081-5255
 139. Tygodnik Powszechny : katolickie pismo społeczno-kulturalne, ISSN 0041-4808 (wersja elektroniczna)
 140. Utrzymanie Ruchu, ISSN 2083-6651
 141. Wiadomości Projektanta Budownictwa, ISSN 1899-6094
 142. Wiedza i Życie, ISSN 0137-8929
 143. Wodociągi - Kanalizacja, ISSN 1731-724X
 144. Wojsko i Technika : bezpieczeństwo, uzbrojenie, przemysł, ISSN 2450-1301 (wersja drukowana i elektroniczna)
 145. Wojskowy Przegląd Prawniczy, ISSN 0137-7272
 146. Wprost, ISSN 0209-1747 (wersja elektroniczna)
 147. Wysokie Obcasy Extra, ISSN 2081-5689 (wersja elektroniczna)
 148. Zagadnienia Informacji Naukowej, ISSN 0324-8194
 149. Zeszyty Naukowe /Akademia Morska w Szczecinie, ISSN 1733-8670
 150. Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, ISSN 0860-889X
 151. Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej (do nr 2/2016 pt. „Zeszyty Naukowe AON”), ISSN 2543-6937
 152. Zeszyty Naukowe SGSP, ISSN 0239-5223
 153. Zieleń Miejska, ISSN 1896-5326
 154. Znak, ISSN 0044-488X
Ostatnio zmieniany czwartek, 08 października 2020 11:19
Więcej w tej kategorii: Prenumerata zagraniczna 2020 »
facebook Instagram Instagram blog NUKAT bibliowawa
film 360 STOPNI filmy