logo WAT
logo BGWAT
 

Dostęp testowy do baz

Total Materia to największa baza materiałowa na świecie. Zawiera wszechstronne dane dla ponad 500 tys. metali i tworzyw sztucznych z całego świata. Dostępne właściwości obejmują m.in. skład, własności mechaniczne, fizyczne, obróbkę cieplną, obrazy metalograficzne. Poza tym własności nieliniowe m.in. dane zmęczeniowe, plastyczność mechanika pękania oraz dane dotyczące korozyjności, starzenia, spawania itd. Baza umożliwia m. in. wyszukiwanie materiałów pod kątem ich oznaczeń, składu chemicznego, właściwości mechanicznych, wyszukiwanie norm.

Prezentacja dotycząca korzystania z bazy Total Materia

Wejście do bazy

Dostęp testowy od 14.11 do 05.12.2022

 

Energy & Power Source 

Energy & Power Source to baza dotycząca treści związanych z energią i energetyką. Zasób zapewnia dostęp do pełnych tekstów czasopism naukowych, raportów z badań oraz informacji bibliograficznych poświęconych tematyce związanej z węglem, ropą naftową, gazem ziemnym, energią elektryczną, energetyką jądrową i energią odnawialną.

Wejście do bazy

 

Dostęp testowy: od 1.12.22 do 31.01.23

 

International Security & Counter-Terrorism Reference Center

International Security & Counter-Terrorism Reference to baza danych wywiadowczych do analizy bezpieczeństwa i zagrożeń. Zasób zawiera między innymi raporty Stratfor Analysis, Stratfor Forecasts i Stratfor Geopolitical Diary. To cenne źródło informacji i wiedzy dla analityków i badaczy bezpieczeństwa, zawiera pełne teksty artykułów, raportów, a także publikacje i streszczenia obejmujące konflikty regionalne, terroryzm, bezpieczeństwo wewnętrzne i zagadnienia dotyczące zarządzania ryzykiem.

Wejście do bazy

 

Dostęp testowy: od 1.12.22 do 31.01.23

 

Ostatnio zmieniany czwartek, 01 grudnia 2022 07:50
facebook Instagram Instagram blog NUKAT bibliowawa
Logo języka migowego