Przejdź do treści

Goście w BG WAT

Goście w BG WAT

Z okazji Dnia Bibliotekarza i Tygodnia Bibliotek 11 maja 2023 r. odwiedzili nas pracownicy Biblioteki Głównej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Była to okazja do wymiany doświadczeń i kreatywnego spojrzenia na naszą pracę.