Przejdź do treści

Zmiana na stanowisku dyrektora Biblioteki Głównej WAT

Zmiana na stanowisku dyrektora Biblioteki Głównej WAT

Z dniem 1 lutego 2022 roku obowiązki dyrektora Biblioteki Głównej WAT objęła Pani mgr Bożena Chlebicka-Abramowicz. Bożena Chlebicka-Abramowicz jest kustoszem dyplomowanym. Ukończyła wyższe studia magisterskie w zakresie filologii polskiej oraz studia podyplomowe z informacji naukowej i bibliotekoznawstwa. W swoich wystąpieniach Pani dyrektor wielokrotnie podkreślała, że biblioteka naukowa, akademicka, to wsparcie dla Akademii w zakresie edukacji, dydaktyki czy badań naukowych, poprzez wysoką jakość usług, wysokie kompetencje pracowników, widoczność w społeczności uczelnianej oraz budowanie relacji pomiędzy biblioteką a organizacjami studenckimi. Jej mottem są słowa dyrektora Instytutu Książki, Grzegorza Gaudena: Osiągnęliśmy wiele, ale przed nami jeszcze więcej. Biblioteki […] muszą się zmieniać, bibliotekarze muszą się zmieniać, bo społeczeństwo się zmienia i oczekuje coraz więcej. Gratulujemy i życzymy sukcesów nowej Pani dyrektor!