Przejdź do treści

„Pisarze to też bibliotekarze”

„Pisarze to też bibliotekarze”

Wystawa na planszach i w gablotach prezentuje wybranych pisarzy, filozofów i uczonych takich jak : Johann Wolfgang von Goethe, bracia Grimm, Adam Mickiewicz, Anatole France, Andre Norton, czy Zbigniew Herbert, którzy w pewnym okresie swojego życia pracowali w bibliotekach, często także pełnili funkcje dyrektorów bibliotek.