Przejdź do treści

„Europejscy Laureaci Nagrody Nobla XXI w. : fizyka i chemia”

„Europejscy Laureaci Nagrody Nobla XXI w. : fizyka i chemia”

W trzech gablotach przedstawiono noblistów z dziedzin związanych z profilem Akademii wraz z ich krótkimi biogramami naukowymi.