Przejdź do treści

70 lat Wojskowej Akademii Technicznej: Historia w zarysie

70 lat Wojskowej Akademii Technicznej: Historia w zarysie

Wystawa na planszach i w gablotach prezentuje początki szkolnictwa wojskowego oraz historię powstania Akademii. Na 12 planszach zaprezentowano wydarzenia, które na stałe wpisały się w historię Akademii, mi.in. takie jak powołanie grupy organizacyjnej przyszłej uczelni na czele z gen. bryg. inż. Florianem Grabczyńskim, utworzenie WAT, a także przyjęcie po praz pierwszy czternastu dziewcząt na studia stacjonarne. Na pozostałych planszach przedstawiono rektorów WAT, misje i cele uczelni, insygnia WAT, a także czasopisma wydawane przez uczelnię.