Przejdź do treści

Zbiórka Bożonarodzeniowa dla Kombatantów

Zbiórka Bożonarodzeniowa dla Kombatantów

Biblioteka Główna Wojskowej Akademii Technicznej zorganizowała w okresie przedświątecznym zbiórkę charytatywną na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Warszawie przy ul. Dickensa 25. Zebrane dary zostały przekazane seniorom we wtorek 17 grudnia. Spotkanie było niezwykle wzruszające, zarówno dla mieszkańców Domu, jak i pracowników Biblioteki.

Dyrektor oraz pracownicy Biblioteki Głównej WAT dziękują wszystkim, którzy z wielkim zaangażowaniem włączyli się w tę akcję charytatywną.

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów jest samorządową jednostką organizacyjną, utworzoną w czerwcu 1997 roku. Celem Domu jest zapewnienie seniorom całodobowej opieki oraz zaspokajanie ich niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych. Dom jest przeznaczony dla osób przewlekle somatycznie chorych, w szczególności dla osób podlegających ustawie o kombatantach i niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.