Galerie i wystawy

czwartek, 19 października 2017 17:23

Dzień Edukacji Narodowej 2017

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej szczególnie zasłużonych wykładowców, naukowców i pracowników Wojskowej Akademii Technicznej nagrodzono za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne. Wyróżnienia wręczyli podczas uroczystości 13 października 2017 r. prorektor ds. wojskowych i prorektor ds. kształcenia WAT.

„Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie… A młodzieży chowanie to jest zadanie każdego nauczyciela akademickiego” – słowami kanclerza koronnego Jana Zamoyskiego przywitał wyróżnionych prorektor ds. kształcenia dr hab. inż. Zdzisław Bogdanowicz. „Nauczyciel akademicki to wielka odpowiedzialność. Odpowiedzialność za przekazywanie najświeższych wiadomości dotyczących nauki i przekazywanie ich na najwyższym poziomie. Ale również i wychowanie młodzieży, co zwłaszcza na naszej uczelni wojskowej jest istotne” – mówił. Składając życzenia wszelkiej pomyślności w życiu służbowym i prywatnym, prof. Bogdanowicz nawiązał do przeszłości i roli Komisji Edukacji Narodowej w reformowaniu szkolnictwa, ale też do przyszłości polskich uczelni.

Prorektor ds. wojskowych dziękował wyróżnionym za ich pracę ze studentami. „Dzisiejsze granice wiedzy wyznacza internet, który stał się czymś co jest postrzegane jako element, w którym szukamy odpowiedzi na nasze pytania. Zatraca się jednak inny element: mistrz, wykładowca, nauczyciel, wzór do naśladowania. Stojąc przed tak znakomitym audytorium, szczerze wierzę, że Państwo jesteście tymi mistrzami, jesteście tymi wzorami. I życzę wszystkim, żeby Wasze mistrzostwo, wasze poświęcenie, wasz trud pracy nie poszedł na marne. Żebyście w pewnym momencie to usłyszeli i pozostali w pamięci swoich uczniów” – mówił prorektor ds. wojskowych płk dr inż. Artur Król.

Za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, naukowej i wychowawczej, tytułem „Zasłużony Nauczyciel Akademicki Wojskowej Akademii Technicznej” wyróżnionych zostało 10 żołnierzy i pracowników WAT. Dyplomy i odznaki otrzymali: dr inż. Bronisław Wajszczyk i dr inż. Marek Suproniuk (Wydział Elektroniki); dr Alicja Krzepicka, prof. dr. hab. inż. Piotr Zaskórski i dr inż. Romuald Hoffmann (Wydział Cybernetyki); ppłk dr inż. Janusz Torzewski (Wydział Mechaniczny); dr hab. inż. Andrzej Papliński (Wydział Mechatroniki i Lotnictwa); dr inż. Dariusz Chaładyniak, dr inż. Bogdan Kolanowski oraz dr inż. Mirosław Kwolek (Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji).

Wręczono również specjalne nagrody rektorskie za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne w minionym roku oraz za całokształt dorobku. Nagrody indywidualne otrzymali dr inż. Anna Kłos z Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji – za osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora nt. „Badanie wiarygodności prędkości stacji permanentnych w regionalnych sieciach GNSS w kontekście analiz geodynamicznych” oraz dr inż. Michał Wiśnios z Wydziału Elektroniki – za osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora nt. „Metoda wiarygodnej identyfikacji osób oparta na fuzji danych biometrycznych”.

Zespół żołnierzy i pracowników Wydziału Elektroniki otrzymał nagrodę za opracowanie sprzętowego demonstratora technologii terminala steganografii akustycznej wykorzystującego model psychoakustyczny. Z Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa zostały wyróżnione trzy zespoły, pierwszy za opracowanie i wydanie monografii pt. „Teoretyczne podstawy kumulacji”, drugi za opracowanie i wdrożenie 5,56 mm karabinka reprezentacyjnego MSBS-5,56R, trzeci za opracowanie i wydanie trzeciego tomu podręcznika akademickiego „Lotnicze zespoły napędowe”.

Zespół żołnierzy z Wydziału Cybernetyki rektor-komendant wyróżnił za osiągnięcia na międzynarodowych wystawach wynalazczości i innowacyjności oraz znaczące wyniki naukowo-dydaktyczne w pracy ze studentami. Zespół pracowników Wydziału Mechanicznego otrzymał nagrodę za uruchomienie interdyscyplinarnego kierunku studiów pierwszego stopnia „Biogospodarka” o profilu ogólnoakademickim, a zespół z Wydziału Elektroniki wyróżniono za opracowanie i wydanie podręcznika akademickiego pt. „Miernictwo elektroniczne. Laboratorium”.

Dwa zespoły żołnierzy i pracowników z Wydziału Nowych Technologii i Chemii otrzymało wyróżnienia za organizację międzynarodowych konferencji: „21st Conference on Liquid Crystals — Chemistry, Physics and Applications” i „XXI Physical Metallurgy and Materials Science Conference Advanced Materials and Technologies (AMT 2016)”.

Za całokształt dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego wyróżniony został prof. dr. hab. inż. Zygfryd Witkiewicz z Wydziału Nowych Technologii i Chemii. I to profesor przemawiał w imieniu wyróżnionych nauczycieli. „Otrzymywanie nagród i wyróżnień jest czymś dobrym i przyjemnym. Ale żeby je otrzymać trzeba sobie na nie zasłużyć. Trzeba pracować więcej niż pracują wszyscy przeciętni. Trzeba mieć osiągnięcia, których inni nie mają, którzy pracują tyle ile wynika z formalnej umowy o pracę. Praca zwykle nie kojarzy się z przyjemnością, ale z trudem, wysiłkiem i znojem. Ale my, którzy tutaj jesteśmy, lubimy swoją pracę, czerpiemy z niej przyjemność i dlatego daje ona takie efekty” – mówił prof. Witkiewicz. Jednocześnie dziękował kierownictwu Wojskowej Akademii Technicznej za stworzenie doskonałych warunków i otoczenia sprzyjającego efektywnej pracy i sukcesom.

Na zakończenie uroczystości kwintet dęty Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego wraz z solistami uświetnił uroczystość swoim występem.

Agata Reed
foto. Grzegorz Rosiński

Tekst ukazał się pierwotnie na stronie Wojskowej Akademii Technicznej / www.wat.edu.pl/

Żródło: http://www.wat.edu.pl/?p=12967

Ostatnio zmieniany czwartek, 26 października 2017 10:42
facebook Instagram Instagram blog NUKAT bibliowawa
film 360 STOPNI