Galerie i wystawy

poniedziałek, 06 czerwca 2016 21:12

XII Ogólnopolskie Forum Bibliotek Wojskowych i Ośrodków Informacji Naukowej

W dniach 17-20 maja 2016 roku w Poznaniu odbyło się XII Ogólnopolskie Forum Wojskowych Bibliotek i Ośrodków Informacji Naukowej. Organizatorem tegorocznego Forum była Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Biblioteka Główna Akademii Obrony Narodowej oraz Biblioteka Główna Wojskowej Akademii Technicznej.

Obrady XII Forum otworzyła st. kustosz dypl. mgr Krystyna Piwowarska, Zastępca Dyrektora CBW ds. Informacji Naukowej i Opracowania Zbiorów, która przedstawiła zasadnicze cele Forum. Czterodniowe obrady poświęcone były m.in. następującym zagadnieniom:
– skutecznego prowadzenia rzecznictwa w bibliotece;
– aktywności bibliotekarzy w sieci;
– organizacji i zrządzania współczesną biblioteką;
– prawa autorskiego dla bibliotekarzy w kontekście Otwartej Nauki i zmian w ustawie o prawie autorskim po 2015 r.;
– informacji dotyczących międzynarodowego projektu International Librarians Network;
– komunikacji naukowej w środowisku cyfrowym, w tym m.in.:
udostępniania danych w Internecie lub wewnętrznym repozytorium;
zarządzania procesem digitalizacji, udostępniania zasobów i wieczystej archiwizacji;
kolekcji cyfrowych w chmurze.

Gospodarzem drugiego dnia Forum była Biblioteka Główna WAT. Uczestnicy Forum uczestniczyli w dwóch równoległych warsztatach. Program warsztatów pt. Niech Cię usłyszą! przeprowadzonych przez Panią mgr Małgorzatę Dąbrowską z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, poruszał zagadnienia z zakresu prowadzenia efektywnego rzecznictwa zarówno w obrębie macierzystej biblioteki, jak i skutecznym działaniom skierowanym na zewnątrz instytucji. Drugie warsztaty przewidziane w bloku szkoleniowym BG WAT pt. Chmura w bibliotece? Biblioteka w chmurze! Narzędzia Google w praktyce prowadzone przez Panią mgr Katarzynę Drogoś, kierownika Wydziału Opracowania Zbiorów w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Józefa Lompy w Katowicach, prezentowały narzędzia podnoszące kwalifikacje zawodowe.

Konferencja zgromadziła Dyrektorów i kilkudziesięciu pracowników bibliotek resortowych z całego kraju. Forum tworzy wyjątkową płaszczyznę wymiany wiedzy, informacji i doświadczeń zawodowych. Tegoroczne obrady udowodniły, że dało ono również grunt dla projektów i rozwijania wieloletniej współpracy między bibliotekami wojskowymi i ośrodkami informacji naukowej. W tym roku po raz pierwszy, jako współorganizator XII Forum, pragniemy serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom za aktywny i inspirujący udział w obradach i życzyć rozwijania nabytych umiejętności w lokalnym środowisku akademickim i wojskowym.

Ostatnio zmieniany środa, 11 października 2017 03:24
facebook Instagram Instagram blog NUKAT bibliowawa
film 360 STOPNI