Galerie i wystawy

wtorek, 05 maja 2015 01:27

Teatry żołnierskie w latach 1914-1946 w zbiorach Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Od 24 kwietnia do 31 maja br. serdecznie zapraszamy na wystawę 'Teatry żołnierskie w latach 1914-1946 w zbiorach Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego' prezentującą bogate zbiory Centralnej Biblioteki Wojskowej w Warszawie.

Wystawa oraz wszystkie materiały informacyjne zostały w całości przygotowane przez pracowników Centralna Biblioteka Wojskowa.

/Na wystawie 'Teatry żołnierskie w latach 1914-1946' wykorzystano materiały pochodzące ze zbiorów głównych - książki i czasopisma oraz ze zbiorów specjalnych - rękopisy, fotografie, jednodniówki, dokumenty życia społecznego i afisze. Przy opracowaniu tekstów korzystano głównie z opracowań Stanisława Piekarskiego, w tym: ,,Polskie teatry żołnierskie 1915-1939" (Warszawa 1999), ,,Mars i Melpomena" (Warszawa 2000), ,,Polskie teatry jenieckie w Niemczech" (Warszawa 2001), ,,Polskie muzy w krajobrazie Szwajcarii" (Warszawa 2002), ,,Muzy za drutami" (Warszawa 2005) oraz rękopisów i artykułów zamieszczonych w prasie z lat 1914-1946, np. Obijak, Wiarus, Polska Zbrojna, Goniec Obozowy, Parada, Zwyciężymy: Gazeta Armii Polskiej w ZSRR.

Na planszach wykorzystano fragmenty rozkazów i instrukcji wojskowych, rękopisów oraz artykułów z czasopism. Podpisy pod prezentowaną ikonografią zostały opracowane na podstawie informacji zawartych w ówczesnej prasie, literaturze przedmiotu, opisach bibliograficznych oraz zasobach Internetu"./

Ostatnio zmieniany wtorek, 10 października 2017 23:52
facebook Instagram Instagram blog NUKAT bibliowawa
film 360 STOPNI