Nowości akademickie

000093407Kozień, Marek S.

Współczesne problemy mechaniki w ujęciu teorii dystrybucji / Marek S. Kozień.

Kraków : Wydawnictwo PK, 2019.

 

000093345Skorek, Monika.

Społeczność wokół marki : geneza, koncepcja, badania / Monika Skorek.

Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2019.

 

000093348Trzaska, Maria.

Nanomateriały w budownictwie i architekturze / Maria Trzaska, Zdzisław Trzaska.

Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019.

 

000093349Stroustrup, Bjarne (1950- ).

C++ : podróż po języku dla zaawansowanych / Bjarne Stroustrup ; tłumaczenie: Łukasz Piwko.

Gliwice : Helion SA, © 2019.

 

000093239Pietraszek, Mariusz.

Modelowanie i symulacja dynamiki ruchu bomby kierowanej / Mariusz Pietraszek.

Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, 2019.

 

000093240Mielcarek, Paweł.

Doskonalenie procesów odnowy strategicznej i innowacji przedsiębiorstw / Paweł Mielcarek.

Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, © 2019.

 

000093241Kaplan, Jerry.

Sztuczna inteligencja : co każdy powinien wiedzieć / Jerry Kaplan ; przekład Sebastian Szymański.

Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019.

 

000093242Pabian, Arnold.

Wielokulturowość w szkolnictwie wyższym : zarządzanie i komunikacja z cudzoziemcami z perspektywy różnic kulturowych : monografia / Arnold Pabian, Barbara Pabian.

Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, © 2019.

 

000093243Nowakowski, Mirosław (lotnictwo)

Badania w locie statków powietrznych / Mirosław Nowakowski.

Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, 2019.

 

000093251Kowalska-Koczwara, Alicja.

Wpływ drgań transportowych na ludzi przebywających w budynkach w aspekcie wybranych kryteriów ewaluacyjnych / Alicja Kowalska-Koczwara.

Kraków : Wydawnictwo PK, 2019.

 

000093255Chudyba, Krzysztof.

Analiza konstrukcji z betonu w warunkach pożarowych / Krzysztof Chudyba.

Kraków : Politechnika Krakowska, 2019.

 

000093259Wójtowicz, Ryszard (nauki techniczne).

Numeryczna i eksperymentalna analiza wybranych zagadnień mieszania wibracyjnego / Ryszard Wójtowicz.

Kraków : Wydawnictwo PK, 2019.

 

000093267Harmata, Władysław.

Ochrona przed skażeniami. Cz. 4, Wybrane zagadnienia metodologiczne, organizacyjne i techniczne likwidacji skażeń / Władysław Harmata.

Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 2019.

 

000093273Hachaj, Paweł.

Analiza hydrodynamiki zbiorników zaporowych na potrzeby gospodarki wodnej : model i jego zastosowania / Paweł S. Hachaj.

Kraków : Wydawnictwo PK, [2019].

 

000093280Skoczypiec, Sebastian.

Elektroerozyjne i elektrochemiczne metody mikrowytwarzania / Sebastian Skoczypiec ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki.

Kraków : Wydawnictwo PK, 2019.

 

000093171Nájera-Gutiérrez, Gilberto.

Kali Linux : testy penetracyjne / Gilberto Najera-Gutierrez, Juned Ahmed Ansari ; tłumaczenie: Grzegorz Kowalczyk.

Warszawa : Wydawnictwo Helion, 2019.

 

000093073Stawiarska, Ewa (zarządzanie).

Modele zarządzania innowacjami w łańcuchach i sieciach dostaw międzynarodowych koncernów motoryzacyjnych / Ewa Stawiarska.

Warszawa : CeDeWu, 2019.

 

000093075Howaniec, Honorata.

Zaangażowanie społeczne przedsiębiorstw jako element marketingu wartości / Honorata Howaniec.

Warszawa : CeDeWu Sp. z o.o., 2019.

 

000093086Hadryś-Nowak, Alicja.

Międzynarodowe przedsiębiorstwo rodzinne : znaczenie orientacji przedsiębiorczej sukcesora dla internacjonalizacji przedsiębiorstwa rodzinnego / Alicja Hadryś-Nowak.

Warszawa : CeDeWu Sp. z o.o., 2019.

 

000093088Noga, Adam.

Szczególna teoria zatrudnienia : jak wykorzystać przedsiębiorstwa, rynki i państwa do tworzenia atrakcyjnej pracy / Adam Noga.

Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2019.

 

000093102Bevacqua, Nicolás (1988- ).

Modularny JavaScript dla zaawansowanych / Nicolás Bevacqua ; tłumaczenie: Tomasz Jakut.

Gliwice : Wydawnictwo Helion, © 2019.

 

000093105Gaddis, Tony.

Język C++ / Tony Gaddis ; tłumaczenie: Patryk Wierzchoń, Andrzej Watrak.

Gliwice : Wydawnictwo Helion, © 2019.

 

000093106Smużniak, Mirosław.

E-commerce na platformach ofertowych : Allegro, eBay, Amazon / Mirosław Smużniak, Mateusz Bienias.

Gliwice : Wydawnictwo Helion, © 2019.

 

000093108Rok 1917 w Rosji : carat - rewolucja - nowa rzeczywistość : szkice i studia / redakcja naukowa Bartłomiej Garczyk, Piotr Paweł Repczyński.

Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019.

 

000093116Kochan, Krzysztof.

Forex w praktyce : vademecum inwestora walutowego / Krzysztof Kochan.

Gliwice : Wydawnictwo Helion, © 2019.

 

000093117Kowalski, Andrzej (służby wywiadowcze).

Kontra : sztuka walki z wywiadem przeciwnika / Andrzej Kowalski.

Łomianki : Wydawnictwo LTW, 2019.

 

000093125Orłowski, Aleksander (zarządzanie).

Model gotowości procesowej urzędu miejskiego dojścia do smart city / Aleksander Orłowski.

Warszawa : CeDeWu Sp. z o.o., 2019.

 

000093127Zaręba, Paweł (informatyka).

Praktyczne projekty sieciowe : opanuj sieci - w praktyce! / Paweł Zaręba.

Warszawa : Wydawnictwo Helion,  2019.

 

000092992Tegmark, Max (1967- ).

Życie 3.0 : człowiek w erze sztucznej inteligencji / Max Tegmark ; przełożył Tomasz Krzysztoń.

Warszawa : Prószyński i S-ka, 2019.

 

000092996Nauka o organizacji : ujęcie dynamiczne / redakcja naukowa Anna Adamik.

[Warszawa] : Wydawnictwo Nieoczywiste - imprint GAB Media, © 2019.

 

000092843Michalak, Jarosław (telekomunikacja).

Komunikacja w sklasteryzowanych sieciach radiowych specjalnego przezanczenia : wybrane aspekty organizacji sieci / Jarosław Michalak.

Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 2019.

 

000092845Warren, Mary Anne (1946-2010).

Status moralny : obowiązki wobec osób i innych istot żywych / Mary Anne Warren ; w tłumaczeniu Sergiusza Tokariewa.

Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019.

 

000092848Bober, Piotr (ekonomia).

Zarządzanie ryzykiem w działalności touroperatora : ryzyko specyficzne a efektywność gospodarowania / Piotr Bober.

Warszawa : CeDeWu, 2019.

 

000092807Kessler, Sarah.

Fuchy dzieła zlecenia : praca przyszłości czy przyszłość pracy? / Sarah Kessler ; przekład Paulina Zagórska.

Warszawa : PWN, 2019.

 

000092809Joule, Robert-Vincent (1948- ).

Gra w manipulacje : postaw na swoim i nie daj się oszukać / Robert-Vincent Joule, Jean Léon Beauvois ; przekład: Elżbieta Urscheler.

Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2019.

 

000092812Informatyka ekonomiczna : teoria i zastosowania / redakcja naukowa Stanisław Wrycza, Jacek Maślankowski.

Warszawa : PWN, 2019.

 

000092814Kotowska, Monika.

Kariery kryminalne członków zorganizowanych grup przestępczych / Monika Kotowska.

Warszawa : Difin, 2019.

 

000092815Zaleśna, Aleksandra.

Kompetencje zarządzających w przedsiębiorstwach społecznie odpowiedzialnych / Aleksandra Zaleśna.

Warszawa : Difin, 2019.

 

000092817Sztuczna inteligencja, blockchain, cyberbezpieczeństwo oraz dane osobowe : zagadnienia wybrane / redakcja Kinga Flaga-Gieruszyńska, Jacek Gołaczyński, Dariusz Szostek ; autorzy Arkadiusz Bieliński [i 20 pozostałych].

Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2019.

 

000092818Kuczera, Karol.

Wirtualizacja organizacji / Karol Kuczera.

Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2019.

 

000092829Bursztynowicz, Michał.

Warunki techniczne budynków i procedury budowlane :poradnik dla praktyków / Michał Bursztynowicz, Martyna Sługocka.

Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o. o., 2019.

 

000092830Tocqueville, Alexis de (1805-1859).

O demokracji w Ameryce / Alexis de Tocqueville ; przełożyli Barbara Janicka i Marcin Król.

Warszawa : Wydawnictwo Aletheia, 2019.

 

000092832Łuksza, Janusz (1945- ).

Druty ze stali i stopów specjalnych : wytwarzanie, przetwarzanie, zastosowanie / Janusz Łuksza, Andrzej Skołyszewski, Franciszek Witek, Władysław Zachariasz.

Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2019.

 

000092833Śmiałek, Katarzyna.

Bezpieczeństwo ekonomiczne : wymiar narodowy i międzynarodowy / Katarzyna Śmiałek, Wiesław Śmiałek.

Warszawa : Centralny Ośrodek Analizy Skażeń, 2019.

 

000092700Sykulski, Leszek.

Rosyjska geopolityka a wojna informacyjna / Leszek Sykulski.

Warszawa : PWN, 2019.

 

Ostatnio zmieniany niedziela, 26 maja 2019 01:36
facebook
Instagram
blog
NUKAT
bibliowawa