Nowości akademickie

000085307Cormen, Thomas H.

Algorytmy bez tajemnic / Thomas H. Cormen ; tłumaczenie: Zdzisław Płoski.

Gliwice : Wydawnictwo Helion, © 2018.

 

000085249System bezpieczeństwa zbiorowego w XXI wieku / redakcja Beata Piskorska, Agnieszka Magdalena Zaręba ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych.

Lublin : Wydawnictwo KUL, 2018.

 

000085252Mizieliński, Bogdan (1938- ).

Systemy oddymiania budynków : wentylacja / Bogdan Mizieliński.

Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018.

 

000085260Lokalizacyjne uwarunkowania bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstw / redaktor Kazimierz Kuciński.

Warszawa : CeDeWu Sp. z o.o., 2018.

 

000085271Geografia wyborcza Polski :i nterpretacje postaw i zachowań obywateli / redakcja naukowa Tomasz Koziełło, Dominik Szczepański.

Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018.

 

000085272Ćwik, Bogdan.

Postrzeganie sygnałów ostrzegających organizację w sytuacjach niedeterministycznych / Bogdan Ćwik.

Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, © 2017.

 

000085274Różycka-Tran, Joanna.

Antagonizm społeczny w umysłach ludzi i kulturach świata / Joanna Różycka-Tran.

Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2018.

 

000085276Cyberbezpieczeństwo i bezpieczeństwo fizyczne obiektów w energetyce : wybrane aspekty badawcze / redakcja naukowa Robert Maciejewski.

Poznań : Fundacja na Rzecz Czystej Energii, 2018.

 

000085278Seikkula, Jaakko.

Dialog sieci społecznych / Jaakko Seikkula, Tom Erik Arnkil ; przełożyła Anna Tanalska-Dulęba.

Warszawa : Wydawnictwo Paradygmat, © 2018.

 

000085288Kunert-Diallo, Agnieszka.

Dostęp do rynku i konkurencja w transporcie lotniczym w UE i regulacjach krajowych na tle przemian globalnych / Agnieszka Kunert-Diallo.

Stan prawny na 31 marca 2018 r.

Warszawa : Wolters Kluwer, 2018.

 

000085289Domeracki, Krzysztof.

Hezbollah i jego wpływ na bezpieczeństwo międzynarodowe / Krzysztof Domeracki.

Warszawa : Difin, 2018.

 

000085291Krajewski, Andrzej (1973- ).

Krew cywilizacji : biografia ropy naftowej / Andrzej Krajewski.

Kraków : MANDO, © 2018.

 

000085294Sprengel, Bolesław (1952- ).

Praca operacyjna policji / Bolesław Sprengel.

Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018.

 

000085296Stuss, Magdalena Maria.

Specyfika zarządzania zasobami ludzkimi po fuzjach i przejęciach przedsiębiorstw :wyniki badań / Magdalena M. Stuss.

Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, © 2018.

 

000085302Stalking / redakcja Marek Mozgawa ; autorzy Katarzyna Nazar, Marek Mozgawa, Patrycja Kozłowska-Kalisz, Wiesław Kozielewicz, Aneta Michalska-Warias, Marek Kulik, Mikołaj Seńko, Małgorzata Wąsek-Wiaderek, Jacek Sobczak, Ksenia Kakareko, Monika Płatek, Magdalena Budyn-Kulik, Dominik Jędrek, Arkadiusz Gil, Marek Marczewski, Agnieszka Szczekala, Aleksandra Nowosad, Szymon Tarapata, Piotr Zakrzewski.

Warszawa : Wolters Kluwer, 2018.

 

000085070Datta, Janusz Grzegorz.

Inżynieria elastomerów / Janusz Datta, Marcin Włoch.

Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2018.

 

000085072Przykłady i zadania z podstaw inżynierii chemicznej i procesowej / pod redakcją Iwony Hołowacz.

Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2018.

 

000085074Jasiński, Ryszard (mechanika).

Funkcjonowanie zespołów napędu hydraulicznego maszyn w niskich temperaturach otoczenia / Ryszard Jasiński ; Politechnika Gdańska.

Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2018.

 

000085077Bartłomiejczyk, Mikołaj.

Energetyka transportu zelektryfikowanego : poradnik inżyniera / pod red.: Krzysztofa Karwowskiego ; Mikołaj Bartłomiejczyk, Leszek Jarzębowicz, Sławomir Judek, Natalia Karkosińska-Brzozowska, Krzysztof Karwowski, Mirosław Mizan, Jacek Skibicki, Andrzej Wilk.

Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2018.

 

000085082Architektura ochrony zdrowia : teoria i praktyka = Healthcare architecture : theory and practice / redakcja Jacek Poplatek.

Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2018.

 

000085085Wojnicz, Wiktoria.

Biomechaniczne modele układu mięśniowo-szkieletowego człowieka / Wiktoria Wojnicz.

Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2018.

 

000085041Oblicza współczesnych wojen / redakcja naukowa Mariusz Kubiak, Ryszard Wróblewski.

Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra-JR ; Siedlce :Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, 2018.

 

000084993Agresja : ujęcie narracyjne / redakcja naukowa Przemysław Piotrowski.

Warszawa : Difin, 2018.

 

000084994Piwowarski, Juliusz (1954- ).

Nauki o bezpieczeństwie : między kulturą bezpieczeństwa a studiami bezpieczeństwa / Juliusz Piwowarski.

Warszawa : Difin, 2018.

 

000084995Majerek, Bożena.

Niepewność w społeczeństwie współczesnym : studium socjopedagogiczne / Bożena Majerek.

Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2018.

 

000084996Aumasson, Jean-Philippe.

Nowoczesna kryptografia : praktyczne wprowadzenie do szyfrowania / Jean-Philippe Aumasson ; przekład Małgorzata Dąbkowska-Kowalik i Witold Sikorski.

Warszawa : PWN, 2018.

 

000085001Szczerbicki, Tomasz.

Broń strzelecka Wojska Polskiego 1943-2016 / Tomasz Szczerbicki.

Czerwonak : Vesper, 2018.

 

000085003Realny kapitalizm : wokół teorii kapitału monopolistycznego / redakcja naukowa Grzegorz Konat, Przemysław Wielgosz ; tłumaczenia Joanna Bednarek, Katarzyna Bielińska-Kowalewska, Grzegorz Konat, Zbigniew Marcin Kowalewski, Tomasz Płomiński ; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie.

Warszawa : Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, 2018.

 

000085005Siwowski, Tomasz.

Mosty z kompozytów FRP : kształtowanie projektowanie badania / Tomasz Siwowski.

Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018.

 

000085007Bużantowicz, Witold.

Rakiety przeciwlotnicze o usterzeniu podwójnym : możliwości manewrowe badania symulacyjne naprowadzania / Witold Bużantowicz.

Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, © 2018.

 

000085008Skoczyński, Wacław.

Sensory w obrabiarkach CNC / Wacław Skoczyński.

Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018.

 

000085010Komplementarność informatyki i nauk społecznych : postępy badań i zastosowania / praca zbiorowa pod redakcją Zbigniewa Zielińskiego.

Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, © 2018.

 

000084924Woźniak, Dariusz (programista).

TDD : techniki programowania sterowanego testami / Dariusz Woźniak.

Gliwice : Helion,© 2018.

 

000084930Kordecki, Wojciech.

Matematyka dyskretna dla informatyków / Wojciech Kordecki, Anna Łyczkowska-Hanćkowiak.

Gliwice : Helion, © 2018.

 

000084943Goździaszek, Piotr.

Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych, EE.21 : podręcznik do nauki zawodu technik mechatronik. Cz. 1 / Piotr Goździaszek, Adrian Mikołajczak.

Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2018.

 

000084945Tokarz, Michał.

Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych EE.26 : podręcznik do nauki zawodu technik elektryk / Michał Tokarz, Łukasz Lip.

Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, copyright 2018.

 

000084950Łobos, Krzysztof.

Funkcje i narzędzia zarządzania dla małych i średnich przedsiębiorstw / Krzysztof Łobos, Paula Pypłacz.

Warszawa : CeDeWu, 2018.

 

000084953Inwestycje w mieście : uwarunkowania ekonomiczne, organizacyjne i przestrzenne / Maciej J. Nowak, Teodor Skotarczak (red.).

Warszawa : CeDeWu Sp. z o.o., 2018.

 

000084963Stochaj, Justyna.

Organizacja transportu, AU.32 : podręcznik do nauki zawodu technik logistyk. Cz. 2 / Justyna Stochaj, Jarosław Stolarski, Joanna Śliżewska, Paweł Śliżewski.

Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2018.

 
Ostatnio zmieniany wtorek, 24 lipiec 2018 16:45

facebook
Instagram
blog
NUKAT
bibliowawa