Nowości akademickie

000077568Krupa, Agnieszka.

Podstawy transportu : podręcznik do nauki zawodu technik logistyk, technik spedytor / Agnieszka Krupa.

Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2017.

 

 

 

000077570Śliżewska, Joanna.

Podstawy logistyki : podręcznik do nauki zawodu technik logistyk, technik spedytor / Joanna Śliżewska, Justyna Stochaj.

Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2017.

 

 

 

000077571Pauli, Urban (1979- ).

Inwestycje rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw : perspektywa cyklu rozwoju organizacji i kapitału całkowitego / Urban Pauli.

Warszawa : CeDeWu, 2017.

 

 

 

000077573Guinard, Dominique (1981- ).

Internet rzeczy : budowa sieci z wykorzystaniem technologii webowych i Raspberry Pi / Dominique D. Guinard, Vlad M. Trifa ; [tłumaczenie: Piotr Rajca].

Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2017.

 

 

 

000077575Jedynak, Zdzisław (1976- ).

Audyt logistyki : w przesiębiorstwach handlu detalicznego wielkopowierzchniowego / Zdzisław Jedynak.

Warszawa : CeDeWu, 2017.

 

 

 

000077578Analityka wód i ścieków : wybrane zagadnienia / pod redakcją Rajmunda Michalskiego.

Katowice : Elamed Media Group, 2017.

 

 

 

 

000077579Hetmański, Krzysztof.

Zbiór zadań z mechaniki konstrukcji prętowych : zagadnienia zginania z udziałem dużych sił osiowych, wyboczenia i dynamiki / Krzysztof Hetmański, Zofia Kozyra, Tomasz Lewiński, Marta Sitek.

Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2017.

 

 

 

000077581Kowalewski, Jakub.

Zagrożenia informacji w cyberprzestrzeni, cyberterroryzm / Jakub Kowalewski, Marian Kowalewski.

Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2017.

 

 

 

000077584Hejn, Konrad.

Systemy pomiarowe / Konrad Hejn, Antoni Leśniewski.

Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2017.

 

 

 

000077473Townshend, Charles.

Terroryzm / Charles Townshend ; tłumaczenie Ryszard M. Machnikowski.

Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, cop. 2017.

 

 

 

 

000077496Reed, Douglas (1895-1976).

Strategia Syjonu : nieznana historia narodu wybranego. T. 1 / Douglas Reed.

Wrocław : Wektory, 2017.

 

 

 

000077516Ficoń, Krzysztof (1947- ).

Trzynaście wykładów z logistyki / Krzysztof Ficoń.

Warszawa : Bel Studio, 2017.

 

 

 

000077517McGinnis, Patrick J.

10-procentowy przedsiębiorca :stwórz swój mikrobiznes bez rezygnacji z etatu / Patrick J. McGinnis ; [tłumaczenie: Rafał Ociepa].

Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2017.

 

 

 

 

000077518Wiktorska-Święcka, Aldona.

Innowacje we współzarządzaniu rozwojem regionalnym : praktyka instytucjonalna w wybranych regionach w Polsce / Aldona Wiktorska-Święcka, Monika Klimowicz, Małgorzata Michalewska-Pawlak.

Warszawa ; Wrocław : Oficyna Wydawnicza ASPRA, 2017.

 

 

 

000077519Drucker, Peter Ferdinand (1909-2005).

Praktyka zarządzania / Peter F. Drucker ; przekład Tomasz Basiuk, Zygmunt Broniarek, Janusz Gołębiowski.

Warszawa : MT Biznes, 2017.

 

 

 

000077524Stasiuk, Katarzyna (psychologia).

Psychologia konsumenta / Katarzyna Stasiuk, Dominika Maison.

Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017.

 

 

 

000077528Bański, Jerzy (1960- ).

Rozwój obszarów wiejskich / Jerzy Bański.

Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, cop. 2017.

 

 

 

000077532Tyszkiewicz, Rafał.

Zarządzanie relacjami z interesariuszami organizacji / Rafał Tyszkiewicz.

Warszawa : Wydawnictwo Placet, 2017.

 

 

 

000077542Biały, Witold.

Podstawy maszynoznawstwa / Witold Biały.

Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017.

 

 

 

000077551Verminski, Alana.

Fundamentals of electronic resources management / Alana Verminski, Kelly Marie Blanchat.

London : Facet Publishing, 2017.

 

 

 

 

000077554Taylor, Dave (1962- ).

Genialne skrypty powłoki : ponad 100 rozwiązań dla systemów Linux, macOS i Unix / Dave Taylor, Brandon Perry ; [tłumaczenie: Andrzej Watrak].

Gliwice : Helion, cop. 2017.

 

 

 

000077555Lewicki, Wiesław.

Determinanty wpływające na poczucie bezpieczeństwa personelu polskich kontyngentów wojskowych w operacjach pokojowych / Wiesław Lewicki.

Warszawa : Rambler Press, 2017.

 

 

 

 

000077557Kacprzak, Agnieszka (zarządzanie).

Marketing doświadczeń w Internecie / Agnieszka Kacprzak.

Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2017.

 

 

 

000077561Problemy bezpieczeństwa w wybranych państwach - instytucje, badania, studia / redakcja naukowa Daniel Przastek ; Instytut Nauk Politycznych. Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Uniwersytet Warszawski.

Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2017.

 

 

 

 

000077562Krawiec, Jerzy Zbigniew.

Java : programowanie obiektowe w praktyce / Jerzy Krawiec.

Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2017.

 

 

 

000077563Jaworski, Jacek (zarządzanie).

Teoria i praktyka zarządzania finansami przedsiębiorstw / Jacek Jaworski.

Warszawa : CeDeWu, 2017.

 

 

 

000077565Kowalewski, Jakub.

Ochrona informacji i systemów teleinformatycznych w cyberprzestrzeni / Jakub Kowalewski, Marian Kowalewski.

Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2017.

 

 

 

Ostatnio zmieniany piątek, 04 sierpień 2017 14:48

facebook
Instagram
blog
NUKAT