Nowości akademickie

000090689Nowosielski, Leszek.

Minimalizacja elektromagnetycznej podatności infiltracyjnej urządzeń informatycznych / Leszek Nowosielski.

Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 2019.

 

000090686Koper, Sławomir (1963- ).

Polscy terroryści i zamachowcy : od powstania styczniowego do III RP / Sławomir Koper.

Warszawa : Harde Wydawnictwo, 2019.

 

000090694Architektura, urbanistyka, nauka / pod red. Sławomira Gzella.

Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2019.

 

000090699Southern, Pat (1948- ).

Historia armii rzymskiej : 753 przed Chr. - 476 po Chr. / Patricia Southern ; tłumaczenie: Fabian Tryl.

Oświęcim : Napoleon V, 2019.

 

000090702Jastrzębski, Bronisław (1927- ).

O problemach osłabiania funkcji życiowych demokratycznego państwa prawa / Bronisław Jastrzębski.

Toruń : Wydawnictwo Naukowe Grado, 2019.

 

000090705Friszke, Andrze j(1956- ).

Psychologia Okrągłego Stołu / redakcja Mirosław Kofta i Adam Leszczyński ; Andrzej Friszke, Janusz Grzelak, Mirosław Kofta, Wiktor Osiatyński, Janusz Reykowski.

Sopot : Smak Słowa, 2019.

 

000090706Gasztold-Seń, Przemysław (1985- ).

Towarzysze z betonu : dogmatyzm w PZPR 1980-1990 / Przemysław Gasztold ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2019.

 

000090708Gaddis, Tony.

Visual C# dla zupełnie początkujących / Tony Gaddis ; tłumaczenie: Robert Górczyński.

Gliwice : Helion, © 2019.

 

000090558Rovelli, Carlo (1956- ).

Tajemnica czasu / Carlo Rovelli ; przekład Jeremi K. Ochab.

Łódź : Feeria Wydawnictwo / Wydawnictwo JK, 2019.

 

000090268Gierszewski, Janusz.

Społeczny wymiar bezpieczeństwa człowieka / Janusz Gierszewski, Andrzej Pieczywok.

Warszawa : Difin, 2019.

 

000090561Poradnik inżyniera elektryka. 1, Rozdziały 1-7 / autorzy Jan Baran [i 35 pozostałych].

Warszawa : Wydawnictwa Naukowe PWN SA, 2019.

 

000090562Poradnik inżyniera elektryka. 1, Rozdziały 8-14 / autorzy Jan Baran [i 35 pozostałych].

Warszawa : Wydawnictwa Naukowe PWN SA, 2019.

 

000090563Poradnik inżyniera elektryka. 2, Rozdziały 1-5 / autorzy Jolanta Arendarska [i 33 pozostałych].

Warszawa : Wydawnictwa Naukowe PWN SA, 2019.

 

000090565Poradnik inżyniera elektryka. 2, Rozdziały 6-9 / autorzy Jolanta Arendarska [i 33 pozostałych].

Warszawa : Wydawnictwa Naukowe PWN SA, 2019.

 

000090428Wojciechowska, Maja.

Leksykon zarządzania i marketingu w bibliotekoznawstwie / Maja Wojciechowska, Joanna Kamińska, Beata Żołędowska-Król przy współudziale Bożeny Jaskowskiej ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

Warszawa : Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2019.

 

000090445Ekonomia i polityka : wokół teorii Grzegorza W. Kołodko / redakcja naukowa Elżbieta Mączyńska.

Warszawa : PWN,  © 2019.

 

000090451Pietras, Paweł (1970- ).

Zarządzanie projektem :podręcznik przyszłego PMa / Paweł Pietras, Maciej Szczepańczyk, Agnieszka Pietras, Dariusz Klimek, Anna Stankiewicz-Mróz, Jarosław Lendzion, Ilona Penc-Pietrzak.

Warszawa : CeDeWu, 2019.

 

000090504Jamro, Marcin.

Struktury danych i algorytmy w języku C# : projektowanie efektywnych aplikacji / Marcin Jamro ; tłumaczenie Krzysztof Bąbol.

Gliwice : Helion, © 2019.

 

000090521Perea, Pablo.

UX Design : projektowanie aplikacji dla urządzeń mobilnych / Pablo Perea, Pau Giner ; tłumaczenie: Piotr Rajca.

Gliwice : Helion SA, © 2019.

 

000090528Fry, Hannah (1984- ).

Hello world : Jak być człowiekiem w epoce maszyn / Hannah Fry ; przełożył Sebastian Musielak.

Kraków : Wydawnictwo Literackie, © 2019.

 

000090249Świętochowski, Norbert.

Broń nieśmiercionośna jako środek umacniania bezpieczeństwa państwa / Norbert Świętochowski.

Poznań : Wydawca FNCE, 2019.

 

000090252Meyer, Eric A.

CSS : kaskadowe arkusze stylów : przewodnik encyklopedyczny / Eric A. Meyer, Estelle Weyl ; tłumaczenie Piotr Cieślak.

Gliwice : Helion, © 2019.

 

000090257Whitewood, Peter.

Czystka Stalina w Armii Czerwonej :początki wielkiego terroru / Peter Whitewood ; tłumaczenie Michał Lipa.

Gliwice : Helion, © 2019.

 

000090259Mitoraj-Jaroszek, Małgorzata.

Efektywne zarządzanie rozwojem pracowników w firmie : rezultaty przede wszystkim / Małgorzata Mitoraj-Jaroszek.

Gliwice : Helion, © 2019.

 

000090261Paruch, Sławomir.

Kodeks pracy 2019 : o ile została podwyższona kwota minimalnego wynagrodzenia, od kiedy obowiązują pracownicze plany kapitałowe (PPK), kto może wstąpić do związków zawodowych, jakie są nowe zasady prowadzenia dokumentacji prawniczej, co się zmienia w związku z wystawianiem e-zwolnień lekarskich / Sławomir Paruch, Robert Stępień, Agnieszka Nicińska.

Wydanie I/2019, styczeń 2019 r.
Warszawa : INFOR Biznes Sp. z o.o., 2019.

 

000090243Stallings, William (1945- ).

Bezpieczeństwo systemów informatycznych : zasady i praktyka / William Stallings, Lawrie Brown ; tłumaczenie: Zdzisław Płoski, Radosław Meryk (słowniczek).

Gliwice : Helion, © 2019.

 

000090242Kośmider, Tomasz (1967- ).

Bezpieczeństwo państwa polskiego : rozważania w kontekście historycznych doświadczeń / Tomasz Kośmider.

Warszawa : Difin, 2019.

 

000090342Energetyka w kręgu bezpieczeństwa i techniki / Piotr Kwiatkiewicz, Radosław Szczerbowski, Konrad Stańczyk, Robert Sobków (redakcja naukowa).

Poznań : Fundacja na rzecz Czystej Energii, 2019.

 

000090270Mazurek, Grzegorz.

Transformacja cyfrowa : perspektywa marketingu / Grzegorz Mazurek.

Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019.

 

000090140Lopp, Michael.

Zarządzanie ludźmi w zespołach IT : zabawne historie z życia menedżera / Michael Lopp ; tłumaczenie: Tadeusz Zawiła.

Gliwice : Helion SA., © 2019.

 

000090149Banki w nowym otoczeniu społecznym, gospodarczym i technologicznym / redakcja naukowa Ewa Miklaszewska.

Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 2019.

 

000090151Błaszczyk, Mieczysław K.

Biologiczne aspekty oczyszczania ścieków / Mieczysław K. Błaszczyk.

Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2019.

 

Ostatnio zmieniany środa, 20 lutego 2019 17:25
facebook
Instagram
blog
NUKAT
bibliowawa
Polbit