Print this page

Polish subscription 2019

 1. a&s Polska: czasopismo branży security, ISSN 2451-5175
 2. Aktualności lotnicze - AKLOT, ISSN 1730-3028
 3. Archives of Automotive Engineering, ISSN 1234-754X
 4. Archives of Civil Engineering, ISSN 1230-2945
 5. Archives of Electrical Engineering, ISSN 0004-0746
 6. Archives of Control Sciences, ISSN 0004-072X
 7. Archives of Thermodynamics / PAN, ISSN 1231-0956
 8. Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe, ISSN 1509-5878
 9. Auto Expert : technika, warsztat, handel, ISSN 1234-480X
 10. Auto Moto Serwis, ISSN 1231-0131
 11. Auto Motor i Sport, ISSN 1426-6385
 12. Autonaprawa : miesięcznik branżowy, ISSN 1897-3280
 13. Aviation Avanced and Maintenance, ISSN 2543-9456
 14. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza, ISSN 1895-8443
 15. Bezpieczeństwo Narodowe : [kwartalnik wydawany przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego], ISSN 1896-4923
 16. Bibliotekarz, ISSN 0208-4333
 17. Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej, ISSN 1234-5865
 18. Broń i Amunicja : magazyn strzelecki, ISSN 1644-339X
 19. Charaktery, ISSN 1427-695X
 20. Chemia i Biznes, ISSN 2081-6618
 21. Chemia i Biznes: rynek kosmetyczny i chemii gospodarczej, ISSN 2300-0988
 22. Ciężarówki : transport, serwis, spedycja, ISSN 1507-9961
 23. Computer Science and Mathematical Modelling, ISSN 2450-0054
 24. Do Rzeczy : tygodnik Lisickiego, ISSN 2299-8500
 25. Dziennik Gazeta Prawna, ISSN 2080-6744
 26. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, ISSN 0860-6846
 27. Elektronik : magazyn elektroniki profesjonalnej (AVT), ISSN 1248-4030
 28. Elektronika Praktyczna : międzynarodowy magazyn elektroników konstruktorów, ISSN 1230-3526
 29. Elektronika dla Wszystkich, ISSN 1425-1698
 30. Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania, ISSN 0033-2089
 31. Energia i Recykling : gospodarka obiegu zamkniętego, ISSN 2544-4875
 32. English Matters, ISSN 1896-4184
 33. EuroLogistics, ISSN 1641-0343
 34. Fleet: dialog flotowy, ISSN 2081-0806
 35. Forum : najciekawsze historie świata, ISSN 0015-8402
 36. Forum Akademickie, ISSN 1233-0930
 37. Gazeta Polska codziennie, ISSN 2083-7119
 38. Gazeta Wyborcza, ISSN 0860-908X
 39. Geodeta, ISSN 1234-5202
 40. Geoinżynieria : drogi mosty tunele, ISSN 1895-0426
 41. Głos Akademicki, ISSN 1507-9988
 42. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, ISSN 1231-2037
 43. Gospodarka Narodowa, ISSN 0867-0005
 44. Harvard Business Review Polska, ISSN 1730-3591
 45. Infrastruktura: ludzie, innowacje, technologie, ISSN 1896-6233
 46. Instal: teoria i praktyka w instalacjach, ISSN 1640-8160
 47. Inżynieria Bezwykopowa, ISSN 1730-1432
 48. Inżynier Budownictwa, ISSN 1732-3428
 49. Inżynieria i Budownictwo, ISSN 0021-0215
 50. Inżynieria Materiałowa, ISSN 0208-6247
 51. Inżynieria Powierzchni, ISSN 1426-1723
 52. Journal of KONBiN, ISSN 1895-8281
 53. Karta : kwartalnik historyczny, ISSN 0867-3764
 54. Komunikacja Publiczna, ISSN 1426-5788
 55. Kronika Wojska Polskiego, ISSN 1734-2317
 56. Kruszywa: produkcja, transport, zastosowanie, ISSN 2082-6605
 57. Książki : magazyn do czytania, ISSN 2083-3881
 58. Kwartalnik Bellona, ISSN 1897-7065
 59. Kwartalnik Policyjny, ISSN 1898-1453
 60. Logistyka, ISSN 1231-5478
 61. Logistyka a Jakość, ISSN 1509-3719
 62. Logistyka Produkcji, ISSN 2082-5935
 63. Machine Dynamics Research, ISSN 0239-7730
 64. Magazynowanie i Dystrybucja : czasopismo o technice magazynowej i logistyce dystrybucji, ISSN 1898-6420
 65. Matematyka : czasopismo dla nauczycieli. ISSN 0137-8848
 66. Materiały Budowlane, ISSN 0137-2971
 67. Materiały Elektroniczne, ISSN 0209-0058
 68. Mazowsze Studia Regionalne/ Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, ISSN 1689-4774
 69. Mechanik : miesięcznik naukowo - techniczny, ISSN 0025-6552
 70. Metrology and Measurement Systems, ISSN 0860-8229
 71. Modelowanie Inżynierskie, ISSN 1896-771X
 72. Mosty, ISSN 1896-7663
 73. Murator : budowa i remonty krok po kroku, ISSN 0239-6866
 74. Myśl Ekonomiczna i Polityczna, ISSN 2081-5913
 75. National Geographic Polska, ISSN 1507-5966
 76. Newsweek Polska, ISSN 1642-5685
 77. Nowa Technika Wojskowa, ISSN 1230-1655
 78. Nowoczesna Biblioteka 3.0, ISSN 2544-7629
 79. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, ISSN 1734-6681
 80. Nowoczesne Systemy Zarządzania, ISSN 1896-9380
 81. Nowoczesny Magazyn, ISSN 1507-465X
 82. Nowoczesny Warsztat, ISSN 1505-6430
 83. Obiekty Inżynierskie: mosty, wiadukty, tunele, ISSN 2084-9443
 84. Obronność : Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia / Akademia Sztuki Wojennej, ISSN 2084-7297
 85. Ochrona Mienia i Informacji, ISSN 1644-7417
 86. Ochrona przed Korozją, ISSN 0473-7733
 87. Opakowanie, ISSN 0030-3348
 88. Organizacja i Kierowanie, ISSN 0137-5466
 89. P&E Paliwa i Energetyka, ISSN 2299-1433
 90. Paliwa Płynne, ISSN 1230-3461
 91. Paragraf na Drodze, ISSN 1505-3520
 92. Personel i Zarządzanie, ISSN 1641-0793
 93. Piechur Morski : historia militaria obronność, ISSN 2543-7992
 94. Polityka, ISSN 0032-3500
 95. Polska Zbrojna, ISSN 0867-4523
 96. Polska Zbrojna Historia, ISSN 2543-8735
 97. Polish Cartographycal Review, ISSN 0324-8321
 98. Pośrednik Budowlany : informacje dla budownictwa, ISSN 1427-213X
 99. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Budownictwo, ISSN 0137-2297
 100. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Geodezja, ISSN 0137-2327
 101. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Inżynieria Środowiska, ISSN 1234-4338
 102. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika, ISSN 0137-2335
 103. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, ISSN 1230-9265
 104. Press : media, reklama, public relations, ISSN 1425-9818
 105. Problemy Jakości, ISSN 0137-8651
 106. Problemy Mechatroniki : uzbrojenie, lotnictwo, inżynieria bezpieczeństwa, ISSN 2081-5891
 107. Problemy Techniki Uzbrojenia, ISSN 1230-3801
 108. Projektowanie i Konstrukcje Inżynierskie, ISSN 1899-699X
 109. Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ISSN 2080-1335
 110. Przegląd Biblioteczny, ISSN 0033-202X
 111. Przegląd Budowlany, ISSN 0033-2038
 112. Przegląd Geodezyjny, ISSN 0033-2127
 113. Przegląd Historyczno-Wojskowy, ISSN 1640-6281
 114. Przegląd Komunalny : gospodarka komunalna i ochrona środowiska, ISSN 1232-9126
 115. Przegląd Lotniczy : aviation revue, ISSN 1231-2398
 116. Przegląd Mechaniczny, ISSN 0033-2259
 117. Przegląd Nauk o Obronności, ISSN 2450-6869
 118. Przegląd Organizacji, ISSN 0137-7221
 119. Przegląd Sił Zbrojnych, ISSN 2353-1975
 120. Przegląd Teleinformatyczny, ISSN 2300-5149 (do nr 33/2012 pt. Biuletyn Instytutu Automatyki i Robotyki)
 121. Przegląd Telekomunikacyjny, ISSN 1230-3496
 122. Przemysł Chemiczny, ISSN 0033-2496
 123. Przetwórstwo Tworzyw, ISSN 1429-0472
 124. Raport - Wojsko, Technika, Obronność, ISSN 1429-270X
 125. Rocznik Astronomiczny, ISSN 0209-0341
 126. Rudy i Metale Nieżelazne, ISSN 0035-9696
 127. Rzeczpospolita, ISSN 0208-9130
 128. Samochody Specjalne, ISSN 1428-5495
 129. Saper : pismo Stowarzyszenia Saperów Polskich, ISSN 1641-8107
 130. Security and Defence Quarterly, ISSN 2300-8741
 131. Sens : psychologia dla ciebie, ISSN 1897-4430
 132. Serwis Motoryzacyjny, ISSN 1898-1305
 133. Skrzydlata Polska : magazyn lotniczy, ISSN 0137-866X
 134. Służby Utrzymania Ruchu, ISSN 1896-0677
 135. Spadochroniarz : magazyn spadochroniarzy polskich, ISSN 1426-5168
 136. Special OPS : magazyn ludzi akcji, ISSN 2080-8771
 137. Structure and Environment: architecture, civil engineering, environmental engineering and energy, ISSN 2081-1500
 138. Strzał : magazyn o broni, ISSN 1644-4906
 139. Strzał.pl, ISSN 2451-4942
 140. Studia Bezpieczeństwa Narodowego / Wojskowa Akademia Techniczna, ISSN 2082-2677
 141. Studia i Materiały Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ISSN 2354-0435
 142. Studia Informatica, ISSN 0208-7286
 143. Studia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254
 144. Surowce i Maszyny Budowlane, ISSN 1734-7998
 145. Szef Utrzymania Ruchu, ISSN 2450-6818
 146. Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe, ISSN 0860-8369
 147. Świat Nauki : wydanie polskie, ISSN 0867-6380
 148. Świat Opon, ISSN 2449-6936
 149. Towaroznawcze Problemy Jakości, ISSN 1733-747X
 150. Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze : przenośniki... ISSN 1899-5489
 151. Tribologia : teoria i praktyka, ISSN 0208-7774
 152. TSL Biznes, ISSN 2081-5255
 153. Utrzymanie Ruchu, ISSN 2083-6651
 154. Wiadomości Chemiczne, ISSN 0043-5104
 155. Wiadomości Projektanta Budownictwa, ISSN 1899-6094
 156. Wiedza i Życie, ISSN 0137-8929
 157. Wiedza Obronna, ISSN 0209-0031
 158. Wodociągi - Kanalizacja, ISSN 1731-724X
 159. Wojsko i Technika, ISSN 2450-1301
 160. Wojskowy Przegląd Prawniczy, ISSN 0137-7272
 161. Wprost, ISSN 0209-1747
 162. Zagadnienia Informacji Naukowej, ISSN 0324-8194
 163. Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, ISSN 0860-889X
 164. Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej (do nr 2/2016 pt. „Zeszyty Naukowe AON”), ISSN 2543-6937
 165. Zeszyty Naukowe SGSP, ISSN 0239-5223
 166. Zieleń Miejska, ISSN 1896-5326
 167. Znak, ISSN 0044-488X
Last modified on Wednesday, 30 January 2019 01:28