Polish subscription 2019

 1. a&s Polska: czasopismo branży security, ISSN 2451-5175
 2. Aktualności lotnicze - AKLOT, ISSN 1730-3028
 3. Archives of Civil Engineering, ISSN 1230-2945
 4. Archives of Electrical Engineering, ISSN 0004-0746
 5. Archives of Control Sciences, ISSN 0004-072X
 6. Archives of Thermodynamics / PAN, ISSN 1231-0956
 7. Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe, ISSN 1509-5878
 8. Auto Expert : technika, warsztat, handel, ISSN 1234-480X
 9. Auto Moto Serwis, ISSN 1231-0131
 10. Auto Motor i Sport, ISSN 1426-6385
 11. Autonaprawa : miesięcznik branżowy, ISSN 1897-3280
 12. Aviation Avanced and Maintenance, ISSN 2543-9456
 13. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza, ISSN 1895-8443
 14. Bezpieczeństwo Narodowe : [kwartalnik wydawany przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego], ISSN 1896-4923
 15. Bibliotekarz, ISSN 0208-4333
 16. Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej, ISSN 1234-5865
 17. Broń i Amunicja : magazyn strzelecki, ISSN 1644-339X
 18. Charaktery, ISSN 1427-695X
 19. Chemia i Biznes, ISSN 2081-6618
 20. Chemia i Biznes: rynek kosmetyczny i chemii gospodarczej, ISSN 2300-0988
 21. Ciężarówki : transport, serwis, spedycja, ISSN 1507-9961
 22. Computer Science and Mathematical Modelling, ISSN 2450-0054
 23. Do Rzeczy : tygodnik Lisickiego, ISSN 2299-8500
 24. Dziennik Gazeta Prawna, ISSN 2080-6744
 25. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, ISSN 0860-6846
 26. Elektronik : magazyn elektroniki profesjonalnej (AVT), ISSN 1248-4030
 27. Elektronika Praktyczna : międzynarodowy magazyn elektroników konstruktorów, ISSN 1230-3526
 28. Elektronika dla Wszystkich, ISSN 1425-1698
 29. Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania, ISSN 0033-2089
 30. Energia i Recykling : gospodarka obiegu zamkniętego, ISSN 2544-4875
 31. English Matters, ISSN 1896-4184
 32. EuroLogistics, ISSN 1641-0343
 33. Fleet: dialog flotowy, ISSN 2081-0806
 34. Forum : najciekawsze historie świata, ISSN 0015-8402
 35. Forum Akademickie, ISSN 1233-0930
 36. Gazeta Polska codziennie, ISSN 2083-7119
 37. Gazeta Wyborcza, ISSN 0860-908X
 38. Geodeta, ISSN 1234-5202
 39. Geoinżynieria : drogi mosty tunele, ISSN 1895-0426
 40. Głos Akademicki, ISSN 1507-9988
 41. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, ISSN 1231-2037
 42. Gospodarka Narodowa, ISSN 0867-0005
 43. Harvard Business Review Polska, ISSN 1730-3591
 44. Infrastruktura: ludzie, innowacje, technologie, ISSN 1896-6233
 45. Instal: teoria i praktyka w instalacjach, ISSN 1640-8160
 46. Inżynieria Bezwykopowa, ISSN 1730-1432
 47. Inżynier Budownictwa, ISSN 1732-3428
 48. Inżynieria i Budownictwo, ISSN 0021-0215
 49. Inżynieria Materiałowa, ISSN 0208-6247
 50. Inżynieria Powierzchni, ISSN 1426-1723
 51. Journal of KONBiN, ISSN 1895-8281
 52. Karta : kwartalnik historyczny, ISSN 0867-3764
 53. Komunikacja Publiczna, ISSN 1426-5788
 54. Kronika Wojska Polskiego, ISSN 1734-2317
 55. Kruszywa: produkcja, transport, zastosowanie, ISSN 2082-6605
 56. Książki : magazyn do czytania, ISSN 2083-3881
 57. Kwartalnik Bellona, ISSN 1897-7065
 58. Kwartalnik Policyjny, ISSN 1898-1453
 59. Logistyka, ISSN 1231-5478
 60. Logistyka a Jakość, ISSN 1509-3719
 61. Logistyka Produkcji, ISSN 2082-5935
 62. Machine Dynamics Research, ISSN 0239-7730
 63. Magazynowanie i Dystrybucja : czasopismo o technice magazynowej i logistyce dystrybucji, ISSN 1898-6420
 64. Matematyka : czasopismo dla nauczycieli. ISSN 0137-8848
 65. Materiały Budowlane, ISSN 0137-2971
 66. Materiały Elektroniczne, ISSN 0209-0058
 67. Mazowsze Studia Regionalne/ Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, ISSN 1689-4774
 68. Mechanik : miesięcznik naukowo - techniczny, ISSN 0025-6552
 69. Metrology and Measurement Systems, ISSN 0860-8229
 70. Modelowanie Inżynierskie, ISSN 1896-771X
 71. Mosty, ISSN 1896-7663
 72. Murator : budowa i remonty krok po kroku, ISSN 0239-6866
 73. Myśl Ekonomiczna i Polityczna, ISSN 2081-5913
 74. National Geographic Polska, ISSN 1507-5966
 75. Newsweek Polska, ISSN 1642-5685
 76. Nowa Technika Wojskowa, ISSN 1230-1655
 77. Nowoczesna Biblioteka 3.0, ISSN 2544-7629
 78. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, ISSN 1734-6681
 79. Nowoczesne Systemy Zarządzania, ISSN 1896-9380
 80. Nowoczesny Magazyn, ISSN 1507-465X
 81. Nowoczesny Warsztat, ISSN 1505-6430
 82. Obiekty Inżynierskie: mosty, wiadukty, tunele, ISSN 2084-9443
 83. Obronność : Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia / Akademia Sztuki Wojennej, ISSN 2084-7297
 84. Ochrona Mienia i Informacji, ISSN 1644-7417
 85. Ochrona przed Korozją, ISSN 0473-7733
 86. Opakowanie, ISSN 0030-3348
 87. Organizacja i Kierowanie, ISSN 0137-5466
 88. P&E Paliwa i Energetyka, ISSN 2299-1433
 89. Paliwa Płynne, ISSN 1230-3461
 90. Paragraf na Drodze, ISSN 1505-3520
 91. Personel i Zarządzanie, ISSN 1641-0793
 92. Piechur Morski : historia militaria obronność, ISSN 2543-7992
 93. Polityka, ISSN 0032-3500
 94. Polska Zbrojna, ISSN 0867-4523
 95. Polska Zbrojna Historia, ISSN 2543-8735
 96. Polish Cartographycal Review, ISSN 0324-8321
 97. Pośrednik Budowlany : informacje dla budownictwa, ISSN 1427-213X
 98. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Budownictwo, ISSN 0137-2297
 99. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Geodezja, ISSN 0137-2327
 100. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Inżynieria Środowiska, ISSN 1234-4338
 101. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika, ISSN 0137-2335
 102. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, ISSN 1230-9265
 103. Press : media, reklama, public relations, ISSN 1425-9818
 104. Problemy Jakości, ISSN 0137-8651
 105. Problemy Mechatroniki : uzbrojenie, lotnictwo, inżynieria bezpieczeństwa, ISSN 2081-5891
 106. Problemy Techniki Uzbrojenia, ISSN 1230-3801
 107. Projektowanie i Konstrukcje Inżynierskie, ISSN 1899-699X
 108. Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ISSN 2080-1335
 109. Przegląd Biblioteczny, ISSN 0033-202X
 110. Przegląd Budowlany, ISSN 0033-2038
 111. Przegląd Geodezyjny, ISSN 0033-2127
 112. Przegląd Historyczno-Wojskowy, ISSN 1640-6281
 113. Przegląd Komunalny : gospodarka komunalna i ochrona środowiska, ISSN 1232-9126
 114. Przegląd Lotniczy : aviation revue, ISSN 1231-2398
 115. Przegląd Mechaniczny, ISSN 0033-2259
 116. Przegląd Nauk o Obronności, ISSN 2450-6869
 117. Przegląd Organizacji, ISSN 0137-7221
 118. Przegląd Sił Zbrojnych, ISSN 2353-1975
 119. Przegląd Teleinformatyczny, ISSN 2300-5149 (do nr 33/2012 pt. Biuletyn Instytutu Automatyki i Robotyki)
 120. Przegląd Telekomunikacyjny, ISSN 1230-3496
 121. Przemysł Chemiczny, ISSN 0033-2496
 122. Przetwórstwo Tworzyw, ISSN 1429-0472
 123. Raport - Wojsko, Technika, Obronność, ISSN 1429-270X
 124. Rocznik Astronomiczny, ISSN 0209-0341
 125. Rudy i Metale Nieżelazne, ISSN 0035-9696
 126. Rzeczpospolita, ISSN 0208-9130
 127. Samochody Specjalne, ISSN 1428-5495
 128. Saper : pismo Stowarzyszenia Saperów Polskich, ISSN 1641-8107
 129. Security and Defence Quarterly, ISSN 2300-8741
 130. Sens : psychologia dla ciebie, ISSN 1897-4430
 131. Serwis Motoryzacyjny, ISSN 1898-1305
 132. Skrzydlata Polska : magazyn lotniczy, ISSN 0137-866X
 133. Służby Utrzymania Ruchu, ISSN 1896-0677
 134. Spadochroniarz : magazyn spadochroniarzy polskich, ISSN 1426-5168
 135. Special OPS : magazyn ludzi akcji, ISSN 2080-8771
 136. Structure and Environment: architecture, civil engineering, environmental engineering and energy, ISSN 2081-1500
 137. Strzał : magazyn o broni, ISSN 1644-4906
 138. Strzał.pl, ISSN 2451-4942
 139. Studia Bezpieczeństwa Narodowego / Wojskowa Akademia Techniczna, ISSN 2082-2677
 140. Studia i Materiały Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ISSN 2354-0435
 141. Studia Informatica, ISSN 0208-7286
 142. Studia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254
 143. Surowce i Maszyny Budowlane, ISSN 1734-7998
 144. Szef Utrzymania Ruchu, ISSN 2450-6818
 145. Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe, ISSN 0860-8369
 146. Świat Nauki : wydanie polskie, ISSN 0867-6380
 147. Świat Opon, ISSN 2449-6936
 148. Towaroznawcze Problemy Jakości, ISSN 1733-747X
 149. Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze : przenośniki... ISSN 1899-5489
 150. Tribologia : teoria i praktyka, ISSN 0208-7774
 151. TSL Biznes, ISSN 2081-5255
 152. Utrzymanie Ruchu, ISSN 2083-6651
 153. Wiadomości Chemiczne, ISSN 0043-5104
 154. Wiadomości Projektanta Budownictwa, ISSN 1899-6094
 155. Wiedza i Życie, ISSN 0137-8929
 156. Wiedza Obronna, ISSN 0209-0031
 157. Wodociągi - Kanalizacja, ISSN 1731-724X
 158. Wojsko i Technika, ISSN 2450-1301
 159. Wojskowy Przegląd Prawniczy, ISSN 0137-7272
 160. Wprost, ISSN 0209-1747
 161. Zagadnienia Informacji Naukowej, ISSN 0324-8194
 162. Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, ISSN 0860-889X
 163. Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej (do nr 2/2016 pt. „Zeszyty Naukowe AON”), ISSN 2543-6937
 164. Zeszyty Naukowe SGSP, ISSN 0239-5223
 165. Zieleń Miejska, ISSN 1896-5326
 166. Znak, ISSN 0044-488X
Last modified on Friday, 05 April 2019 11:44
facebook
Instagram
blog
NUKAT
bibliowawa