New academic books

000085070Datta, Janusz Grzegorz.

Inżynieria elastomerów / Janusz Datta, Marcin Włoch.

Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2018.

 

000085072Przykłady i zadania z podstaw inżynierii chemicznej i procesowej / pod redakcją Iwony Hołowacz.

Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2018.

 

000085074Jasiński, Ryszard (mechanika).

Funkcjonowanie zespołów napędu hydraulicznego maszyn w niskich temperaturach otoczenia / Ryszard Jasiński ; Politechnika Gdańska.

Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2018.

 

000085077Bartłomiejczyk, Mikołaj.

Energetyka transportu zelektryfikowanego : poradnik inżyniera / pod red.: Krzysztofa Karwowskiego ; Mikołaj Bartłomiejczyk, Leszek Jarzębowicz, Sławomir Judek, Natalia Karkosińska-Brzozowska, Krzysztof Karwowski, Mirosław Mizan, Jacek Skibicki, Andrzej Wilk.

Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2018.

 

000085082Architektura ochrony zdrowia : teoria i praktyka = Healthcare architecture : theory and practice / redakcja Jacek Poplatek.

Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2018.

 

000085085Wojnicz, Wiktoria.

Biomechaniczne modele układu mięśniowo-szkieletowego człowieka / Wiktoria Wojnicz.

Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2018.

 

000085041Oblicza współczesnych wojen / redakcja naukowa Mariusz Kubiak, Ryszard Wróblewski.

Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra-JR ; Siedlce :Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, 2018.

 

000084993Agresja : ujęcie narracyjne / redakcja naukowa Przemysław Piotrowski.

Warszawa : Difin, 2018.

 

000084994Piwowarski, Juliusz (1954- ).

Nauki o bezpieczeństwie : między kulturą bezpieczeństwa a studiami bezpieczeństwa / Juliusz Piwowarski.

Warszawa : Difin, 2018.

 

000084995Majerek, Bożena.

Niepewność w społeczeństwie współczesnym : studium socjopedagogiczne / Bożena Majerek.

Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2018.

 

000084996Aumasson, Jean-Philippe.

Nowoczesna kryptografia : praktyczne wprowadzenie do szyfrowania / Jean-Philippe Aumasson ; przekład Małgorzata Dąbkowska-Kowalik i Witold Sikorski.

Warszawa : PWN, 2018.

 

000085001Szczerbicki, Tomasz.

Broń strzelecka Wojska Polskiego 1943-2016 / Tomasz Szczerbicki.

Czerwonak : Vesper, 2018.

 

000085003Realny kapitalizm : wokół teorii kapitału monopolistycznego / redakcja naukowa Grzegorz Konat, Przemysław Wielgosz ; tłumaczenia Joanna Bednarek, Katarzyna Bielińska-Kowalewska, Grzegorz Konat, Zbigniew Marcin Kowalewski, Tomasz Płomiński ; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie.

Warszawa : Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, 2018.

 

000085005Siwowski, Tomasz.

Mosty z kompozytów FRP : kształtowanie projektowanie badania / Tomasz Siwowski.

Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018.

 

000085007Bużantowicz, Witold.

Rakiety przeciwlotnicze o usterzeniu podwójnym : możliwości manewrowe badania symulacyjne naprowadzania / Witold Bużantowicz.

Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, © 2018.

 

000085008Skoczyński, Wacław.

Sensory w obrabiarkach CNC / Wacław Skoczyński.

Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018.

 

000085010Komplementarność informatyki i nauk społecznych : postępy badań i zastosowania / praca zbiorowa pod redakcją Zbigniewa Zielińskiego.

Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, © 2018.

 

000084924Woźniak, Dariusz (programista).

TDD : techniki programowania sterowanego testami / Dariusz Woźniak.

Gliwice : Helion,© 2018.

 

000084930Kordecki, Wojciech.

Matematyka dyskretna dla informatyków / Wojciech Kordecki, Anna Łyczkowska-Hanćkowiak.

Gliwice : Helion, © 2018.

 

000084943Goździaszek, Piotr.

Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych, EE.21 : podręcznik do nauki zawodu technik mechatronik. Cz. 1 / Piotr Goździaszek, Adrian Mikołajczak.

Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2018.

 

000084945Tokarz, Michał.

Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych EE.26 : podręcznik do nauki zawodu technik elektryk / Michał Tokarz, Łukasz Lip.

Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, copyright 2018.

 

000084950Łobos, Krzysztof.

Funkcje i narzędzia zarządzania dla małych i średnich przedsiębiorstw / Krzysztof Łobos, Paula Pypłacz.

Warszawa : CeDeWu, 2018.

 

000084953Inwestycje w mieście : uwarunkowania ekonomiczne, organizacyjne i przestrzenne / Maciej J. Nowak, Teodor Skotarczak (red.).

Warszawa : CeDeWu Sp. z o.o., 2018.

 

000084963Stochaj, Justyna.

Organizacja transportu, AU.32 : podręcznik do nauki zawodu technik logistyk. Cz. 2 / Justyna Stochaj, Jarosław Stolarski, Joanna Śliżewska, Paweł Śliżewski.

Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2018.

 

000084967Ochał, Artur.

Tarcza II Rzeczypospolitej : Korpus Ochrony Pogranicza 1924-1939 / Artur Ochał ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu.

Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2018.

 

000084977Latiff, Robert H.

Wojna przyszłości : w obliczu nowego globalnego pola bitwy / Robert H. Latiff ; z języka angielskiego tłumaczyli Witold Sikorski i Wojciech Fenrich na zlecenie WITKOM, Witold Sikorski.

Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2018.

 

000084980Kozłowski, Mirosław (budownictwo).

Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych BD.29 : podręcznik do nauki zawodu technik budownictwa. Cz. 1 / Mirosław Kozłowski, Tadeusz Maj, Mirosława Popek.

Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2018.

 

000084984Borucki, Marek.

Wielcy zapomniani : Polacy, którzy zmienili świat. Cz. 1 / Marek Borucki.

Warszawa : Muza - Sport i Turystyka, 2018.

 

000084986Albahari, Joseph.

C# 7.0 w pigułce / Joseph Albahari, Ben Albahari ; tłumaczenie Łukasz Piwko, z wykorzystaniem fragmentów książki C# 6.0 w pigułce Wydanie VI w tłumaczeniu Roberta Górczyńskiego i Jakuba Hubisza.

Gliwice : Helion, © 2018.

 

000084880Wierzbicki, Andrzej (politologia).

"Rosja dla Rosjan" : nacjonalizm rosyjski i etnopolityka / Andrzej Wierzbicki ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Instytut Nauk Politycznych. Zakład Badań Wschodnich.

Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2018.

 

000084881Doudna, Jennifer A.

Edycja genów : władza nad ewolucją / Jennifer A. Doudna, Samuel H. Sternberg ; przełożył Adam Tuz.

Warszawa  : Prószyński Media, 2018.

 

000084883W poszukiwaniu istoty bezpieczeństwa i myśli politycznej / redakcja naukowa Marcin Soboń, Grzegorz Tokarz.

Poznań : FNCE, 2018.

 

000084909Manning, Jon.

Unity. Tworzenie gier mobilnych / Jon Manning, Paris Buttfield-Addison ; tłumaczenie Piotr Rajca.

Gliwice : Wydawnictwo Helion, copyright 2018.

 

000084912Rankin, Kyle.

Hartowanie Linuksa we wrogich środowiskach sieciowych : ochrona serwera od TLS po Tor / Kyle Rankin ; tłumaczenie Radosław Meryk.

Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2018.

 

000084839Miedzińska, Danuta.

Modelowanie wpływu struktury materiałów o budowie losowej na ich właściwości mechaniczne / Danuta Miedzińska.

Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, © 2018.

 

000084800Cedro, Michał.

Pomiary elektryczne i elektroniczne : kwalifikacja EE.05 / Michał Cedro, Daniel Wilczkowski.

Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2018.

 

000084813Bezpieczeństwo w teorii i badaniach naukowych / redakcja naukowa Bernard Wiśniewski ; opracował zespół w składzie Włodzimierz Chojnacki, Marian Cieślarczyk, Andrzej Czupryński, Włodzimierz Fehler, Waldemar Kaczmarek, Paweł Kępka, Andrzej Pieczywok, Grzegorz Sokołowski, Jadwiga Stawnicka, Janusz Świniarski, Bernard Wiśniewski.

Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2018.

 

000084818Rogacki, Tomasz (1959- ).

Austerlitz 2 grudnia 1805 : największe zwycięstwo Napoleona / Tomasz Rogacki.

Zabrze : Wydawnictwo inforteditions, 2018.

 

000084826Nowakowska-Krystman, Aneta.

Społeczeństwo, gospodarka, siły zbrojne : wyzwania dla zarządzania i dowodzenia w dobie współczesnych zagrożeń. T. 2 / redakcja naukowa: Marlena Niemiec, Maria Jabłońska-Wołoszyn, Wiesław Krzeszowski ; zespół autorów: Aneta Nowakowska-Krystman, Łukasz Boguszewski, Izabela Horzela, Maria Jabłońska-Wołoszyn, Piotr Maśloch, Sławomir Augustyn, Marta Abramczyk, Józef Janczak, Beata Kuźniarek, Zuzanna Lorenc, Piotr Malinowski, Marlena Niemiec ; Akademia Sztuki Wojennej.

Warszawa : Akademia Sztuki Wojennej, 2018.

 

000084834Ziemba, Ewa.

Czynniki sukcesu i poziom wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w Polsce / Ewa Ziemba (red.) ; autorzy rozdziałów : Ewa Zięba, Monika Eisenbardt, Maria Jadamus-Hacura, Tomasz Papaj, Danuta Descours.

Warszawa : CeDeWu.pl, 2018.

 

000084835McKinney, Wes.

Python w analizie danych : przetwarzanie danych za pomocą pakietów Pandas i NumPy oraz środowiska IPython / Wes McKinney ; tłumaczenie: Konrad Matuk.

Gliwice : Helion, © 2018.

 

000084723Ejsmont, Jerzy Antoni (1954- ).

Amunicja i jej elaboracja : praktyczny poradnik / Jerzy A. Ejsmont.

Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018.

 
Last modified on Monday, 16 July 2018 20:51

facebook
Instagram
blog
NUKAT
bibliowawa