środa, 05 listopad 2014 04:50

Prenumerata polska 2018

 1. a&s Polska: czasopismo branży security, ISSN 2451-5175
 2. Acta Energetica: kwartalnik naukowy elektroenergetykow, ISSN 2080-7570
 3. Aktualności lotnicze - AKLOT, ISSN 1730-3028
 4. Archive of Mechanical Engineering, ISSN 0004-0738
 5. Archives of Civil Engineering, ISSN 1230-2945
 6. Archives of Electrical Engineering, ISSN 0004-0746
 7. Archives of Control Sciences, ISSN 0004-072X
 8. Archives of Thermodynamics / PAN, ISSN 1231-0956
 9. Aura : ochrona środowiska, ISSN 0137-3668
 10. Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe, ISSN 1509-5878
 11. Auto Expert : technika, warsztat, handel, ISSN 1234-480X
 12. Auto Moto Serwis, ISSN 1231-0131
 13. Auto Motor i Sport, ISSN 1426-6385
 14. Auto Naprawa, ISSN 1897-3280
 15. AutoElektro, ISSN 1640-3924
 16. Bezpieczeństwo Narodowe : [kwartalnik wydawany przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego], ISSN 1896-4923
 17. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego, ISSN 1230-1620
 18. Biblioteka Polskiego Przeglądu Kartograficznego, ISSN 1899-1971
 19. Bibliotekarz, ISSN 0208-4333
 20. Biuletyn Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej / pod red. Krzysztofa Zioło, ISSN 1899-6515
 21. Biuletyn Akademii Obrony Narodowej, ISSN 1642-0128
 22. Biuletyn Informacyjny ITS, ISSN 1732-0437
 23. Biuletyn WAT, ISSN 0366-4988
 24. Biuletyn Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii, ISSN 1505-828X
 25. Charaktery, ISSN 1427-695X
 26. Chemia i Biznes, ISSN 2081-6618
 27. Chemia i Biznes: rynek kosmetyczny i chemii gospodarczej, ISSN 2300-0988
 28. Ciężarówki : transport, serwis, spedycja, ISSN 1507-9961
 29. Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences, ISSN 1232-308X
 30. Computer Science and Mathematical Modelling, ISSN 2450-0054
 31. Czysta Energia (+ dostęp do archiwum - na hasło), ISSN 1643-126X
 32. Dziennik Gazeta Prawna: prawo-biznes-polityka, ISSN 1895-6742
 33. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, ISSN 0860-6846
 34. Elektronik : magazyn elektroniki profesjonalnej (AVT), ISSN 1248-4030
 35. Elektronika Praktyczna (CD+DVD), ISSN 1230-3526
 36. Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania, ISSN 0033-2089
 37. Elektronika dla Wszystkich, ISSN 1425-1698
 38. English Matters, ISSN 1896-4184
 39. EuroLogistics, ISSN 1641-0343
 40. Fleet: dialog flotowy, ISSN 2081-0806
 41. Forum : najciekawsze historie świata, ISSN 0015-8402
 42. Forum Akademickie, ISSN 1233-0930
 43. Geodeta, ISSN 1234-5202
 44. Geoinżynieria : drogi mosty tunele, ISSN 1895-0426
 45. Głos Akademicki, ISSN 1507-9988
 46. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, ISSN 1231-2037
 47. Gospodarka Narodowa, ISSN 0867-0005
 48. Harvard Business Review Polska, ISSN 1730-3591
 49. Infrastruktura: ludzie, innowacje, technologie, ISSN 1896-6233
 50. Instal: teoria i praktyka w instalacjach, ISSN 1640-8160
 51. Inżynieria Bezwykopowa, ISSN 1730-1432
 52. Inżynier Budownictwa, ISSN 1732-3428
 53. Inżynieria i Budownictwo, ISSN 0021-0215
 54. Inżynieria Materiałowa, ISSN 0208-6247
 55. Inżynieria Powierzchni, ISSN 1426-1723
 56. Journal of KONBiN, ISSN 1895-8281
 57. Karta : kwartalnik historyczny, ISSN 0867-3764
 58. Komunikacja Publiczna, ISSN 1426-5788
 59. Kruszywa: produkcja, transport, zastosowanie, ISSN 2082-6605
 60. Książki : magazyn do czytania, ISSN 2083-3881
 61. Kwartalnik Bellona, ISSN 1897-7065
 62. Logistyka, ISSN 1231-5478
 63. Logistyka a Jakość, ISSN 1509-3719
 64. Logistyka Odzysku, ISSN 2083-6422
 65. Logistyka Produkcji, ISSN 2082-5935
 66. Machine Dynamics Research, ISSN 0239-7730
 67. Magazynowanie i Dystrybucja : czasopismo o technice magazynowej i logistyce dystrybucji, ISSN 1898-6420
 68. Matematyka : czasopismo dla nauczycieli. ISSN 0137-8848
 69. Materiały Budowlane, ISSN 0137-2971
 70. Materiały Elektroniczne, ISSN 0209-0058
 71. Mazowsze Studia Regionalne/ Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, ISSN 1689-4774
 72. Mechanik : miesięcznik naukowo - techniczny, ISSN 0025-6552
 73. Metrology and Measurement Systems, ISSN 0860-8229
 74. MINIB : Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych, ISSN 2353-8503
 75. Modelowanie Inżynierskie, ISSN 1896-771X
 76. Murator : budowa i remonty krok po kroku, ISSN 0239-6866
 77. National Geographic Polska, ISSN 1507-5966
 78. Nauka / PAN, ISSN 1231-8515
 79. Nauka Polska : jej potrzeby,organizacja i rozwój, ISSN 1230-5480
 80. Newsweek Polska, ISSN 1642-5685
 81. Nowa Technika Wojskowa, ISSN 1230-1655
 82. Nowoczesne Systemy Zarządzania, ISSN 1896-9380
 83. Nowoczesny Magazyn, ISSN 1507-465X
 84. Nowoczesny Warsztat, ISSN 1505-6430
 85. Nowy Przemysł : miesięcznik gospodarczy, ISSN 1429-866X
 86. Obiekty Inżynierskie: mosty, wiadukty, tunele, ISSN 2084-9443
 87. Ochrona Mienia i Informacji, ISSN 1644-7417
 88. Ochrona przed Korozją, ISSN 0473-7733
 89. Ochrona Środowiska, ISSN 1230-6169
 90. Opakowanie, ISSN 0030-3348
 91. Opto - Electronics Review, ISSN 1230-3402
 92. Organizacja i Kierowanie, ISSN 0137-5466
 93. P&E Paliwa i Energetyka, ISSN 2299-1433
 94. Paliwa Płynne, ISSN 1230-3461
 95. Paragraf na Drodze, ISSN 1505-3520
 96. PC World (DVD), ISSN 1232-3004
 97. Personel i Zarządzanie, ISSN 1641-0793
 98. Polityka, ISSN 0032-3500
 99. Polska Zbrojna, ISSN 0867-4523
 100. Polish Cartographycal Review, ISSN 0324-8321
 101. Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering, ISSN 1897-0737
 102. Pośrednik Budowlany : informacje dla budownictwa, ISSN 1427-213X
 103. Prace Instytutu Lotnictwa, ISSN 0509-6669
 104. Prace Instytutu Technologii Elektronowej, ISSN 0138-0915
 105. Prace Naukowe ITWL/Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, ISSN 1234-3544
 106. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Architektura, ISSN 1896-1630
 107. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Budownictwo, ISSN 0137-2297
 108. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika, ISSN 0137-2343
 109. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektryka, ISSN 0137-2319
 110. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Fizyka, ISSN 1643-6857
 111. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Geodezja, ISSN 0137-2327
 112. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Inżynieria Środowiska, ISSN 1234-4338
 113. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, ISSN 1230-9265
 114. Press : media, reklama, public relations, ISSN 1425-9818
 115. Problemy Jakości, ISSN 0137-8651
 116. Problemy Mechatroniki : uzbrojenie, lotnictwo, inżynieria bezpieczeństwa, ISSN 2081-5891
 117. Problemy Techniki Uzbrojenia, ISSN 1230-3801
 118. Projektowanie i Konstrukcje Inżynierskie, ISSN 1899-699X
 119. Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego / [Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Centralny Ośrodek Szkolenia w Emowie im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" ; Piotr Potejko red. nacz.]., ISSN 2080-1335
 120. Przegląd Biblioteczny, ISSN 0033-202X
 121. Przegląd Budowlany, ISSN 0033-2038
 122. Przegląd Geodezyjny, ISSN 0033-2127
 123. Przegląd Historyczno-Wojskowy, ISSN 1640-6281
 124. Przegląd Historyczny, ISSN 0033-2186
 125. Przegląd Komunalny : gospodarka komunalna i ochrona środowiska, ISSN 1232-9126
 126. Przegląd Lotniczy : aviation revue, ISSN 1231-2398
 127. Przegląd Mechaniczny, ISSN 0033-2259
 128. Przegląd Organizacji, ISSN 0137-7221
 129. Przegląd Sił Zbrojnych, ISSN 2353-1975
 130. Przegląd Teleinformatyczny, ISSN 2300-5149 (do nr 33/2012 pt. Biuletyn Instytutu Automatyki i Robotyki)
 131. Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne, ISSN 1230-3496
 132. Przemysł Chemiczny, ISSN 0033-2496
 133. Przetwórstwo Tworzyw, ISSN 1429-0472
 134. Raport - Wojsko, Technika, Obronność, ISSN 1429-270X
 135. Recykling, ISSN 1731-9927
 136. Rocznik Astronomiczny, ISSN 0209-0341
 137. Rzeczpospolita, ISSN 0208-9130
 138. Samochody Specjalne, ISSN 1428-5495
 139. Security and Defence, ISSN 2300-8741
 140. Sens : psychologia dla ciebie, ISSN 1897-4430
 141. Serwis Motoryzacyjny, ISSN 1898-1305
 142. Skrzydlata Polska : magazyn lotniczy, ISSN 0137-866X
 143. Spadochroniarz : magazyn spadochroniarzy polskich, ISSN 1426-5168
 144. Special OPS : magazyn ludzi akcji, ISSN 2080-8771
 145. Structure and Environment: architecture, civil engineering, environmental engineering and energy, ISSN 2081-1500
 146. Strzał : magazyn o broni, ISSN 1644-4906
 147. Strzał.pl, ISSN 2451-4942
 148. Studia Bezpieczeństwa Narodowego / Wojskowa Akademia Techniczna, ISSN 2082-2677
 149. Studia Informatica, ISSN 0208-7286
 150. Studia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254
 151. Surowce i Maszyny Budowlane, ISSN 1734-7998
 152. Świat Nauki : wydanie polskie, ISSN 0867-6380
 153. Towaroznawcze Problemy Jakości, ISSN 1733-747X
 154. Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze : przenośniki... ISSN 1899-5489
 155. Transport Samochodowy, ISSN 1731-2795
 156. Transport - Technika Motoryzacyjna, ISSN 1230-9303
 157. Tribologia : teoria i praktyka, ISSN 0208-7774
 158. TSL Biznes, ISSN 2081-5255
 159. Wiadomości Chemiczne, ISSN 0043-5104
 160. Wiedza i Życie, ISSN 0137-8929
 161. Wiedza Obronna, ISSN 0209-0031
 162. Wodociągi - Kanalizacja, ISSN 1731-724X
 163. Wojsko i Technika, ISSN 2450-1301
 164. Wojskowy Przegląd Prawniczy, ISSN 0137-7272
 165. Wprost, ISSN 0209-1747
 166. Zagadnienia Informacji Naukowej, ISSN 0324-8194
 167. Zeszyty Naukowe Instytutu Transportu Samochodowego, ISSN 0239-4855
 168. Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, ISSN 0600-889X
 169. Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej, ISSN 0867-2245
 170. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka, ISSN 1507-6407
 171. Zeszyty Naukowe SGSP, ISSN 0239-5223
 172. Zeszyty Naukowe WSO Sił Powietrznych, ISSN 1641-9723
 173. Zeszyty Naukowe WSO Wojsk Lądowych im. T. Kościuszki, ISSN 1731-8157
 174. Zieleń Miejska, ISSN 1896-5326
 175. Znak, ISSN 0044-488X
Ostatnio zmieniany piątek, 05 styczeń 2018 19:46
Więcej w tej kategorii: Prenumerata zagraniczna 2018 »

facebook
Instagram
blog
NUKAT
bibliowawa