środa, 05 listopad 2014 04:50

Prenumerata polska 2017

 1. a&s Polska: czasopismo branży security, ISSN 2451-5175
 2. Acta Energetica: kwartalnik naukowy elektroenergetykow, ISSN 2080-7570
 3. Aktualności lotnicze - AKLOT, ISSN 1730-3028
 4. Archive of Mechanical Engineering, ISSN 0004-0738
 5. Archives of Civil Engineering, ISSN 1230-2945
 6. Archives of Electrical Engineering, ISSN 0004-0746
 7. Archives of Control Sciences, ISSN 0004-072X
 8. Archives of Thermodynamics / PAN, ISSN 1231-0956
 9. Archives of Automotive Engineering / Archiwum Motoryzacji, ISSN 1234-754X
 10. Aura : ochrona środowiska, ISSN 0137-3668
 11. Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe, ISSN 1509-5878
 12. Auto Expert : technika, warsztat, handel, ISSN 1234-480X
 13. Auto Moto Serwis, ISSN 1231-0131
 14. Auto Motor i Sport, ISSN 1426-6385
 15. Auto Naprawa, ISSN 1897-3280
 16. AutoElektro, ISSN 1640-3924
 17. Bezpieczeństwo Narodowe : [kwartalnik wydawany przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego], ISSN 1896-4923
 18. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego, ISSN 1230-1620
 19. Biblioteka Polskiego Przeglądu Kartograficznego, ISSN 1899-1971
 20. Bibliotekarz, ISSN 0208-4333
 21. Biuletyn Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej / pod red. Krzysztofa Zioło, ISSN 1899-6515
 22. Biuletyn Akademii Obrony Narodowej, ISSN 1642-0128
 23. Biuletyn Informacyjny ITS, ISSN 1732-0437
 24. Biuletyn WAT, ISSN 0366-4988
 25. Biuletyn Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii, ISSN 1505-828X
 26. Charaktery, ISSN 1427-695X
 27. Chemia i Biznes, ISSN 2081-6618
 28. Chemia i Biznes: rynek kosmetyczny i chemii gospodarczej, ISSN 2300-0988
 29. Chip : magazyn komputerowy, ISSN 1230-817X
 30. Ciężarówki : transport, serwis, spedycja, ISSN 1507-9961
 31. Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences, ISSN 1232-308X
 32. Computer Science and Mathematical Modelling, ISSN 2450-0054
 33. Czysta Energia (+ dostęp do archiwum - na hasło), ISSN 1643-126X
 34. Dziennik Gazeta Prawna: prawo-biznes-polityka, ISSN 1895-6742
 35. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, ISSN 0860-6846
 36. Ekonomista, ISSN 0013-3205
 37. Elektronik : magazyn elektroniki profesjonalnej (AVT), ISSN 1248-4030
 38. Elektronika Praktyczna (CD+DVD), ISSN 1230-3526
 39. Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania, ISSN 0033-2089
 40. Elektronika dla Wszystkich, ISSN 1425-1698
 41. Engineering Transactions / Rozprawy Inżynierskie / Traite d'Ingenierie, ISSN 0867-888X
 42. English Matters, ISSN 1896-4184
 43. EuroLogistics, ISSN 1641-0343
 44. Fizyka w Szkole z Astronomią : czasopismo dla nauczycieli, ISSN 0426-3383
 45. Fleet: dialog flotowy, ISSN 2081-0806
 46. Forum : najciekawsze historie świata, ISSN 0015-8402
 47. Forum Akademickie, ISSN 1233-0930
 48. Geodeta, ISSN 1234-5202
 49. Geoinżynieria : drogi mosty tunele, ISSN 1895-0426
 50. Głos Akademicki, ISSN 1507-9988
 51. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, ISSN 1231-2037
 52. Gospodarka Narodowa, ISSN 0867-0005
 53. Harvard Business Review Polska, ISSN 1730-3591
 54. Hydraulika i Pneumatyka, ISSN 1505-3954
 55. Infrastruktura: ludzie, innowacje, technologie, ISSN 1896-6233
 56. Instal: teoria i praktyka w instalacjach, ISSN 1640-8160
 57. Inżynieria Bezwykopowa, ISSN 1730-1432
 58. Inżynier Budownictwa, ISSN 1732-3428
 59. Inżynieria i Budownictwo, ISSN 0021-0215
 60. Inżynieria Materiałowa, ISSN 0208-6247
 61. Inżynieria Powierzchni, ISSN 1426-1723
 62. Journal of KONBiN, ISSN 1895-8281
 63. Karta : kwartalnik historyczny, ISSN 0867-3764
 64. Komunikacja Publiczna, ISSN 1426-5788
 65. Kruszywa: produkcja, transport, zastosowanie, ISSN 2082-6605
 66. Książki : magazyn do czytania, ISSN 2083-3881
 67. Kwartalnik Bellona, ISSN 1897-7065
 68. Logistyka, ISSN 1231-5478
 69. Logistyka a Jakość, ISSN 1509-3719
 70. Logistyka Odzysku, ISSN 2083-6422
 71. Logistyka Produkcji, ISSN 2082-5935
 72. Machine Dynamics Research, ISSN 0239-7730
 73. Magazynowanie i Dystrybucja : czasopismo o technice magazynowej i logistyce dystrybucji, ISSN 1898-6420
 74. Marketing i Rynek, ISSN 1231-7853
 75. Marketing w Praktyce, ISSN 1425-8315
 76. Matematyka : czasopismo dla nauczycieli. ISSN 0137-8848
 77. Materiały Budowlane, ISSN 0137-2971
 78. Materiały Elektroniczne, ISSN 0209-0058
 79. Mazowsze Studia Regionalne/ Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, ISSN 1689-4774
 80. Mechanik : miesięcznik naukowo - techniczny, ISSN 0025-6552
 81. M&MP Media i Marketing Polska, ISSN 1507-174X
 82. Metrology and Measurement Systems, ISSN 0860-8229
 83. MINIB : Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych, ISSN 2353-8503
 84. Modelowanie Inżynierskie, ISSN 1896-771X
 85. Murator : budowa i remonty krok po kroku, ISSN 0239-6866
 86. National Geographic Polska, ISSN 1507-5966
 87. Nauka / PAN, ISSN 1231-8515
 88. Nauka Polska : jej potrzeby,organizacja i rozwój, ISSN 1230-5480
 89. Newsweek Polska, ISSN 1642-5685
 90. Nowa Technika Wojskowa, ISSN 1230-1655
 91. Nowoczesne Systemy Zarządzania, ISSN 1896-9380
 92. Nowoczesny Magazyn, ISSN 1507-465X
 93. Nowoczesny Warsztat, ISSN 1505-6430
 94. Nowy Przemysł : miesięcznik gospodarczy, ISSN 1429-866X
 95. Obiekty Inżynierskie: mosty, wiadukty, tunele, ISSN 2084-9443
 96. Ochrona Mienia i Informacji, ISSN 1644-7417
 97. Ochrona przed Korozją, ISSN 0473-7733
 98. Ochrona Środowiska, ISSN 1230-6169
 99. Opakowanie, ISSN 0030-3348
 100. Opto - Electronics Review, ISSN 1230-3402
 101. Organizacja i Kierowanie, ISSN 0137-5466
 102. P&E Paliwa i Energetyka, ISSN 2299-1433
 103. Paliwa Płynne, ISSN 1230-3461
 104. Państwo i Prawo, ISSN 0031-0980
 105. Paragraf na Drodze, ISSN 1505-3520
 106. PC World (DVD), ISSN 1232-3004
 107. Personel i Zarządzanie, ISSN 1641-0793
 108. Polityka, ISSN 0032-3500
 109. Polska Zbrojna, ISSN 0867-4523
 110. Polish Cartographycal Review, ISSN 0324-8321
 111. Poradnik Bibliotekarza, ISSN 0032-4752
 112. Postępy Fizyki, ISSN 0032-5430
 113. Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering, ISSN 1897-0737
 114. Pośrednik Budowlany : informacje dla budownictwa, ISSN 1427-213X
 115. Prace Instytutu Lotnictwa, ISSN 0509-6669
 116. Prace Instytutu Technologii Elektronowej, ISSN 0138-0915
 117. Prace Naukowe ITWL/Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, ISSN 1234-3544
 118. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Architektura, ISSN 1896-1630
 119. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Budownictwo, ISSN 0137-2297
 120. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Chemia, ISSN 0137-2300
 121. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika, ISSN 0137-2343
 122. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektryka, ISSN 0137-2319
 123. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Fizyka, ISSN 1643-6857
 124. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Geodezja, ISSN 0137-2327
 125. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Inżynieria Materiałowa, ISSN 1234-5229
 126. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Inżynieria Środowiska, ISSN 1234-4338
 127. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje, ISSN 0860-858X
 128. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Organizacja i Zarządzanie Przemysłem, ISSN 0860-2506
 129. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, ISSN 1230-9265
 130. Prace Naukowe Politechniki Śląskiej. Elektryka, ISSN 1897-8827
 131. Press : media, reklama, public relations, ISSN 1425-9818
 132. Problemy Jakości, ISSN 0137-8651
 133. Problemy Mechatroniki : uzbrojenie, lotnictwo, inżynieria bezpieczeństwa, ISSN 2081-5891
 134. Problemy Techniki Uzbrojenia, ISSN 1230-3801
 135. Projektowanie i Konstrukcje Inżynierskie, ISSN 1899-699X
 136. Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego / [Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Centralny Ośrodek Szkolenia w Emowie im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" ; Piotr Potejko red. nacz.]., ISSN 2080-1335
 137. Przegląd Biblioteczny, ISSN 0033-202X
 138. Przegląd Budowlany, ISSN 0033-2038
 139. Przegląd Geodezyjny, ISSN 0033-2127
 140. Przegląd Historyczno-Wojskowy, ISSN 1640-6281
 141. Przegląd Historyczny, ISSN 0033-2186
 142. Przegląd Komunalny : gospodarka komunalna i ochrona środowiska, ISSN 1232-9126
 143. Przegląd Lotniczy : aviation revue, ISSN 1231-2398
 144. Przegląd Mechaniczny, ISSN 0033-2259
 145. Przegląd Organizacji, ISSN 0137-7221
 146. Przegląd Sił Zbrojnych, ISSN 2353-1975
 147. Przegląd Teleinformatyczny, ISSN 2300-5149 (do nr 33/2012 pt. Biuletyn Instytutu Automatyki i Robotyki)
 148. Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne, ISSN 1230-3496
 149. Przemysł Chemiczny, ISSN 0033-2496
 150. Przetwórstwo Tworzyw, ISSN 1429-0472
 151. Raport - Wojsko, Technika, Obronność, ISSN 1429-270X
 152. Recykling, ISSN 1731-9927
 153. Rocznik Astronomiczny, ISSN 0209-0341
 154. Rzeczpospolita, ISSN 0208-9130
 155. Samochody Specjalne, ISSN 1428-5495
 156. Security and Defence, ISSN 2300-8741
 157. Sens : psychologia dla ciebie, ISSN 1897-4430
 158. Serwis Motoryzacyjny, ISSN 1898-1305
 159. Skrzydlata Polska : magazyn lotniczy, ISSN 0137-866X
 160. Spadochroniarz : magazyn spadochroniarzy polskich, ISSN 1426-5168
 161. Special OPS : magazyn ludzi akcji, ISSN 2080-8771
 162. Structure and Environment: architecture, civil engineering, environmental engineering and energy, ISSN 2081-1500
 163. Strzał : magazyn o broni, ISSN 1644-4906
 164. Strzał.pl, ISSN 2451-4942
 165. Studia Bezpieczeństwa Narodowego / Wojskowa Akademia Techniczna, ISSN 2082-2677
 166. Studia Informatica, ISSN 0208-7286
 167. Studia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254
 168. Surowce i Maszyny Budowlane, ISSN 1734-7998
 169. Świat Nauki : wydanie polskie, ISSN 0867-6380
 170. Towaroznawcze Problemy Jakości, ISSN 1733-747X
 171. Transport Manager, ISSN 2300-164X
 172. Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze : przenośniki... ISSN 1899-5489
 173. Transport Samochodowy, ISSN 1731-2795
 174. Transport - Technika Motoryzacyjna, ISSN 1230-9303
 175. Tribologia : teoria i praktyka, ISSN 0208-7774
 176. TSL Biznes, ISSN 2081-5255
 177. Uważam Rze : inaczej pisane, ISSN 2082-8292
 178. Wiadomości Chemiczne, ISSN 0043-5104
 179. Wiedza i Życie, ISSN 0137-8929
 180. Wiedza Obronna, ISSN 0209-0031
 181. Wodociągi - Kanalizacja, ISSN 1731-724X
 182. Wojsko i Technika, ISSN 2450-1301
 183. Wojskowy Przegląd Prawniczy, ISSN 0137-7272
 184. Wprost, ISSN 0209-1747
 185. Zagadnienia Informacji Naukowej, ISSN 0324-8194
 186. Zeszyt Problemowy / Tow. Wiedzy Obronnej, ISSN 1425-8043
 187. Zeszyty Naukowe Instytutu Transportu Samochodowego, ISSN 0239-4855
 188. Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, ISSN 0600-889X
 189. Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej, ISSN 0867-2245
 190. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka, ISSN 1507-6407
 191. Zeszyty Naukowe SGSP, ISSN 0239-5223
 192. Zeszyty Naukowe WSO Sił Powietrznych, ISSN 1641-9723
 193. Zeszyty Naukowe WSO Wojsk Lądowych im. T. Kościuszki, ISSN 1731-8157
 194. Zieleń Miejska, ISSN 1896-5326
 195. Znak, ISSN 0044-488X
Ostatnio zmieniany czwartek, 26 październik 2017 21:18
Więcej w tej kategorii: Prenumerata zagraniczna 2017 »

facebook
Instagram
blog
NUKAT
bibliowawa