środa, 05 listopad 2014 04:50

Prenumerata polska 2017

 1. a&s Polska: czasopismo branży security, ISSN 2451-5175
 2. Acta Energetica: kwartalnik naukowy elektroenergetykow, ISSN 2080-7570
 3. Aktualności lotnicze - AKLOT, ISSN 1730-3028
 4. Archive of Mechanical Engineering, ISSN 0004-0738
 5. Archives of Civil Engineering, ISSN 1230-2945
 6. Archives of Electrical Engineering, ISSN 0004-0746
 7. Archives of Control Sciences, ISSN 0004-072X
 8. Archives of Thermodynamics / PAN, ISSN 1231-0956
 9. Archives of Automotive Engineering / Archiwum Motoryzacji, ISSN 1234-754X
 10. Aura : ochrona środowiska, ISSN 0137-3668
 11. Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe, ISSN 1509-5878
 12. Auto Expert : technika, warsztat, handel, ISSN 1234-480X
 13. Auto Moto Serwis, ISSN 1231-0131
 14. Auto Motor i Sport, ISSN 1426-6385
 15. Auto Naprawa, ISSN 1897-3280
 16. AutoElektro, ISSN 1640-3924
 17. Bezpieczeństwo Narodowe : [kwartalnik wydawany przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego], ISSN 1896-4923
 18. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego, ISSN 1230-1620
 19. Biblioteka Polskiego Przeglądu Kartograficznego, ISSN 1899-1971
 20. Bibliotekarz, ISSN 0208-4333
 21. Biuletyn Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej / pod red. Krzysztofa Zioło, ISSN 1899-6515
 22. Biuletyn Akademii Obrony Narodowej, ISSN 1642-0128
 23. Biuletyn Informacyjny ITS, ISSN 1732-0437
 24. Biuletyn Instytutu Systemów Informatycznych, ISSN 1508-4183
 25. Biuletyn WAT, ISSN 0366-4988
 26. Biuletyn Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii, ISSN 1505-828X
 27. Charaktery, ISSN 1427-695X
 28. Chemia i Biznes, ISSN 2081-6618
 29. Chemia i Biznes: rynek kosmetyczny i chemii gospodarczej, ISSN 2300-0988
 30. Chip : magazyn komputerowy, ISSN 1230-817X
 31. Ciężarówki : transport, serwis, spedycja, ISSN 1507-9961
 32. Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences, ISSN 1232-308X
 33. Computer Science and Mathematical Modelling, ISSN 2450-0054
 34. Czysta Energia (+ dostęp do archiwum - na hasło), ISSN 1643-126X
 35. Dziennik Gazeta Prawna: prawo-biznes-polityka, ISSN 1895-6742
 36. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, ISSN 0860-6846
 37. Ekonomista, ISSN 0013-3205
 38. Elektronik : magazyn elektroniki profesjonalnej (AVT), ISSN 1248-4030
 39. Elektronika Praktyczna (CD+DVD), ISSN 1230-3526
 40. Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania, ISSN 0033-2089
 41. Elektronika dla Wszystkich, ISSN 1425-1698
 42. Engineering Transactions / Rozprawy Inżynierskie / Traite d'Ingenierie, ISSN 0867-888X
 43. English Matters, ISSN 1896-4184
 44. EuroLogistics, ISSN 1641-0343
 45. Fizyka w Szkole z Astronomią : czasopismo dla nauczycieli, ISSN 0426-3383
 46. Fleet: dialog flotowy, ISSN 2081-0806
 47. Forum : najciekawsze historie świata, ISSN 0015-8402
 48. Forum Akademickie, ISSN 1233-0930
 49. Foundations of Computing and Decision Sciences, ISSN 0867-6356
 50. Gazeta Prawna, ISSN 0860-908X
 51. Geodeta, ISSN 1234-5202
 52. Geoinżynieria : drogi mosty tunele, ISSN 1895-0426
 53. Głos Akademicki, ISSN 1507-9988
 54. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, ISSN 1231-2037
 55. Gospodarka Narodowa, ISSN 0867-0005
 56. Harvard Business Review Polska, ISSN 1730-3591
 57. Hydraulika i Pneumatyka, ISSN 1505-3954
 58. Infrastruktura: ludzie, innowacje, technologie, ISSN 1896-6233
 59. Instal: teoria i praktyka w instalacjach, ISSN 1640-8160
 60. Inżynieria Bezwykopowa, ISSN 1730-1432
 61. Inżynier Budownictwa, ISSN 1732-3428
 62. Inżynieria i Budownictwo, ISSN 0021-0215
 63. Inżynieria Materiałowa, ISSN 0208-6247
 64. Inżynieria Powierzchni, ISSN 1426-1723
 65. Journal of KONBiN, ISSN 1895-8281
 66. Karta : kwartalnik historyczny, ISSN 0867-3764
 67. Komunikacja Publiczna, ISSN 1426-5788
 68. Kruszywa: produkcja, transport, zastosowanie, ISSN 2082-6605
 69. Książki : magazyn do czytania, ISSN 2083-3881
 70. Kwartalnik Bellona, ISSN 1897-7065
 71. Logistyka, ISSN 1231-5478
 72. Logistyka a Jakość, ISSN 1509-3719
 73. Logistyka Odzysku, ISSN 2083-6422
 74. Logistyka Produkcji, ISSN 2082-5935
 75. Machine Dynamics Research, ISSN 0239-7730
 76. Magazynowanie i Dystrybucja : czasopismo o technice magazynowej i logistyce dystrybucji, ISSN 1898-6420
 77. Marketing i Rynek, ISSN 1231-7853
 78. Marketing w Praktyce, ISSN 1425-8315
 79. Matematyka : czasopismo dla nauczycieli. ISSN 0137-8848
 80. Materiały Budowlane, ISSN 0137-2971
 81. Materiały Elektroniczne, ISSN 0209-0058
 82. Mazowsze Studia Regionalne/ Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, ISSN 1689-4774
 83. Mechanik : miesięcznik naukowo - techniczny, ISSN 0025-6552
 84. M&MP Media i Marketing Polska, ISSN 1507-174X
 85. Metrology and Measurement Systems, ISSN 0860-8229
 86. MINIB : Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych, ISSN 2353-8503
 87. Modelowanie Inżynierskie, ISSN 1896-771X
 88. Murator : budowa i remonty krok po kroku, ISSN 0239-6866
 89. National Geographic Polska, ISSN 1507-5966
 90. Nauka / PAN, ISSN 1231-8515
 91. Nauka Polska : jej potrzeby,organizacja i rozwój, ISSN 1230-5480
 92. Newsweek Polska, ISSN 1642-5685
 93. Nowa Technika Wojskowa, ISSN 1230-1655
 94. Nowoczesne Systemy Zarządzania, ISSN 1896-9380
 95. Nowoczesny Magazyn, ISSN 1507-465X
 96. Nowoczesny Warsztat, ISSN 1505-6430
 97. Nowy Przemysł : miesięcznik gospodarczy, ISSN 1429-866X
 98. Obiekty Inżynierskie: mosty, wiadukty, tunele, ISSN 2084-9443
 99. Ochrona Mienia i Informacji, ISSN 1644-7417
 100. Ochrona przed Korozją, ISSN 0473-7733
 101. Ochrona Środowiska, ISSN 1230-6169
 102. Opakowanie, ISSN 0030-3348
 103. Opto - Electronics Review, ISSN 1230-3402
 104. Organizacja i Kierowanie, ISSN 0137-5466
 105. P&E Paliwa i Energetyka, ISSN 2299-1433
 106. Paliwa Płynne, ISSN 1230-3461
 107. Państwo i Prawo, ISSN 0031-0980
 108. Paragraf na Drodze, ISSN 1505-3520
 109. PC World (DVD), ISSN 1232-3004
 110. Personel i Zarządzanie, ISSN 1641-0793
 111. Polityka, ISSN 0032-3500
 112. Polska Zbrojna, ISSN 0867-4523
 113. Polish Cartographycal Review, ISSN 0324-8321
 114. Poradnik Bibliotekarza, ISSN 0032-4752
 115. Postępy Fizyki, ISSN 0032-5430
 116. Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering, ISSN 1897-0737
 117. Pośrednik Budowlany : informacje dla budownictwa, ISSN 1427-213X
 118. Prace Instytutu Lotnictwa, ISSN 0509-6669
 119. Prace Instytutu Technologii Elektronowej, ISSN 0138-0915
 120. Prace Naukowe ITWL/Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, ISSN 1234-3544
 121. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Architektura, ISSN 1896-1630
 122. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Budownictwo, ISSN 0137-2297
 123. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Chemia, ISSN 0137-2300
 124. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika, ISSN 0137-2343
 125. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektryka, ISSN 0137-2319
 126. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Fizyka, ISSN 1643-6857
 127. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Geodezja, ISSN 0137-2327
 128. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Inżynieria Materiałowa, ISSN 1234-5229
 129. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Inżynieria Środowiska, ISSN 1234-4338
 130. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje, ISSN 0860-858X
 131. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Organizacja i Zarządzanie Przemysłem, ISSN 0860-2506
 132. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, ISSN 1230-9265
 133. Prace Naukowe Politechniki Śląskiej. Elektryka, ISSN 1897-8827
 134. Press : media, reklama, public relations, ISSN 1425-9818
 135. Problemy Jakości, ISSN 0137-8651
 136. Problemy Mechatroniki : uzbrojenie, lotnictwo, inżynieria bezpieczeństwa, ISSN 2081-5891
 137. Problemy Techniki Uzbrojenia, ISSN 1230-3801
 138. Projektowanie i Konstrukcje Inżynierskie, ISSN 1899-699X
 139. Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego / [Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Centralny Ośrodek Szkolenia w Emowie im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" ; Piotr Potejko red. nacz.]., ISSN 2080-1335
 140. Przegląd Biblioteczny, ISSN 0033-202X
 141. Przegląd Budowlany, ISSN 0033-2038
 142. Przegląd Geodezyjny, ISSN 0033-2127
 143. Przegląd Historyczno-Wojskowy, ISSN 1640-6281
 144. Przegląd Historyczny, ISSN 0033-2186
 145. Przegląd Komunalny : gospodarka komunalna i ochrona środowiska, ISSN 1232-9126
 146. Przegląd Lotniczy : aviation revue, ISSN 1231-2398
 147. Przegląd Mechaniczny, ISSN 0033-2259
 148. Przegląd Organizacji, ISSN 0137-7221
 149. Przegląd Sił Zbrojnych, ISSN 2353-1975
 150. Przegląd Teleinformatyczny, ISSN 2300-5149 (do nr 33/2012 pt. Biuletyn Instytutu Automatyki i Robotyki)
 151. Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne, ISSN 1230-3496
 152. Przemysł Chemiczny, ISSN 0033-2496
 153. Przetwórstwo Tworzyw, ISSN 1429-0472
 154. Raport - Wojsko, Technika, Obronność, ISSN 1429-270X
 155. Recykling, ISSN 1731-9927
 156. Rocznik Astronomiczny, ISSN 0209-0341
 157. Rzeczpospolita, ISSN 0208-9130
 158. Samochody Specjalne, ISSN 1428-5495
 159. Security and Defence, ISSN 2300-8741
 160. Sens : psychologia dla ciebie, ISSN 1897-4430
 161. Serwis Motoryzacyjny, ISSN 1898-1305
 162. Skrzydlata Polska : magazyn lotniczy, ISSN 0137-866X
 163. Spadochroniarz : magazyn spadochroniarzy polskich, ISSN 1426-5168
 164. Special OPS : magazyn ludzi akcji, ISSN 2080-8771
 165. Structure and Environment: architecture, civil engineering, environmental engineering and energy, ISSN 2081-1500
 166. Strzał : magazyn o broni, ISSN 1644-4906
 167. Studia Bezpieczeństwa Narodowego / Wojskowa Akademia Techniczna, ISSN 2082-2677
 168. Studia Informatica, ISSN 0208-7286
 169. Studia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254
 170. Surowce i Maszyny Budowlane, ISSN 1734-7998
 171. Świat Nauki : wydanie polskie, ISSN 0867-6380
 172. Towaroznawcze Problemy Jakości, ISSN 1733-747X
 173. Transport Manager, ISSN 2300-164X
 174. Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze : przenośniki... ISSN 1899-5489
 175. Transport Samochodowy, ISSN 1731-2795
 176. Transport - Technika Motoryzacyjna, ISSN 1230-9303
 177. Tribologia : teoria i praktyka, ISSN 0208-7774
 178. TSL Biznes, ISSN 2081-5255
 179. Uważam Rze : inaczej pisane, ISSN 2082-8292
 180. Wiadomości Chemiczne, ISSN 0043-5104
 181. Wiedza i Życie, ISSN 0137-8929
 182. Wiedza Obronna, ISSN 0209-0031
 183. Wodociągi - Kanalizacja, ISSN 1731-724X
 184. Wojsko i Technika, ISSN 2450-1301
 185. Wojskowy Przegląd Prawniczy, ISSN 0137-7272
 186. Wprost, ISSN 0209-1747
 187. Zagadnienia Informacji Naukowej, ISSN 0324-8194
 188. Zeszyt Problemowy / Tow. Wiedzy Obronnej, ISSN 1425-8043
 189. Zeszyty Naukowe Instytutu Transportu Samochodowego, ISSN 0239-4855
 190. Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, ISSN 0600-889X
 191. Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej, ISSN 0867-2245
 192. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka, ISSN 1507-6407
 193. Zeszyty Naukowe SGSP, ISSN 0239-5223
 194. Zeszyty Naukowe WSO Sił Powietrznych, ISSN 1641-9723
 195. Zeszyty Naukowe WSO Wojsk Lądowych im. T. Kościuszki, ISSN 1731-8157
 196. Zieleń Miejska, ISSN 1896-5326
 197. Znak, ISSN 0044-488X
Ostatnio zmieniany sobota, 03 czerwiec 2017 05:16
Więcej w tej kategorii: Prenumerata zagraniczna 2017 »

facebook
Instagram
blog
NUKAT