Działalność uowszechniająca naukę

 

Biblioteka Główna WAT otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Działalności Upowszechniającej Naukę (DUN) na realizację zadania:

„Rozbudowa oraz zwiększenie zasięgu katalogu komputerowego BG WAT poprzez modyfikację opisów rekordów bibliograficznych czasopism technicznych i umieszczenie ich w Centralnym Katalogu NUKAT” – umowa nr 767/P-DUN/2019.

facebook
Instagram
Instagram
blog
NUKAT
bibliowawa