Galerie i wystawy

czwartek, 16 marca 2017 16:44

Od Gromadzenia do Udostępniania: Oddział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów

Do końca lutego 2017 r. w gmachu Biblioteki Głównej WAT można było oglądać wystawę pt.: Oddział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów - pierwszą z cyklu wystaw pod wspólnym tytułem: Od Gromadzenia do Udostępniania.

. . .

Całość ekspozycji została podzielona na dwa bloki tematyczne: ujęcie historyczne oraz współczesne. Pierwsza część obejmuje najszerszy zakres lat Oddziału Gromadzenia i Udostępniania Zbiorów – od początku lat 50. do połowy 90. Rękopisy, księgi inwentarzowe księgozbioru opatrzone pieczęciami lakowymi, katalogi kartkowe czy karty książek... to wszystko składa się na wyjątkowy obraz minionych dziesięcioleci. Kolejne ujęcie przedstawia bieżącą pracę zespołu, drogi pozyskiwania tradycyjnych, drukowanych zasobów bibliotecznych, sposób ewidencji, opracowania i zabezpieczenia książek przy pomocy najnowszych technologii oraz aktualnie realizowane projekty wewnątrz biblioteczne oraz działania zewnętrzne.

. . .

Ostatnio zmieniany środa, 11 października 2017 03:00
facebook
Instagram
blog
NUKAT
bibliowawa